Gebruiksaanwijzing HP ENVY 15-J082SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP ENVY 15-J082SF. Wij hopen dat dit HP ENVY 15-J082SF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP ENVY 15-J082SF te teleladen.


HP ENVY 15-J082SF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3371 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP ENVY 15-J082SF (3330 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP ENVY 15-J082SF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] Om de functie van een actietoets uit te voeren, houdt u de toets ingedrukt. Voorkeuren voor het aanraakscherm instellen (alleen bepaalde modellen) 41 De actietoetsvoorziening is standaard ingeschakeld. Zie Setup Utility (BIOS) en Systeemdiagnose gebruiken op pagina 72 voor instructies voor het openen van Setup Utility (BIOS), en volg daarna de instructies onder aan het scherm. Om de toegewezen functie te activeren nadat u de actietoetsvoorziening hebt uitgeschakeld, moet de fn-toets in combinatie met de juiste actietoets worden ingedrukt. VOORZICHTIG: Wees uiterst voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility. Fouten kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert. Pictogram Toets f1 Beschrijving Hiermee opent u Help en ondersteuning, dat zelfstudieprogramma's, informatie over het besturingssysteem Windows en de computer, antwoorden op vragen en updates voor de computer bevat. Help en ondersteuning voorziet ook in hulpmiddelen voor geautomatiseerde probleemoplossing en toegang tot de ondersteuning. f2 Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd. Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd. Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt iedere keer dat u op deze toets drukt, geschakeld tussen weergave op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het computerscherm en de monitor. De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de computer te ontvangen. Met deze actietoets kan de weergave ook worden geschakeld van en naar andere apparaten die weergavegegevens van de computer ontvangen. f5 Bij bepaalde modellen wordt de voorziening voor achtergrondverlichting van het toetsenbord uit- of ingeschakeld. OPMERKING: Om de accuwerktijd te verlengen, schakelt u deze voorziening uit. f6 Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in). f3 f4 f7 Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd. f8 Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd. Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten. Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af. Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit. OPMERKING: Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat een draadloze verbinding mogelijk is. f9 f10 f11 f12 42 Hoofdstuk 5 Navigeren met aanraakbewegingen, aanwijsapparaten en het toetsenbord Sneltoetsen van Microsoft Windows 8 gebruiken Microsoft Windows 8 biedt sneltoetsen om handelingen snel uit te voeren. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets Sneltoets en op de juiste toets om de actie uit te voeren. Toets Beschrijving Hiermee keert u terug naar het startscherm vanuit een geopende app of het Windows-bureaublad. OPMERKING: Als u nog eens op de toets drukt, keert u terug naar het vorige scherm. + c Hiermee worden de charms weergegeven. + d Hiermee kunt u het Windows-bureaublad openen. + o Hiermee kunt u automatisch draaien in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen). [. . . ] – of – Plaats de HP Recovery-USB-flashdrive die u hebt gemaakt in een USB-poort van de computer en start de computer opnieuw op. OPMERKING: als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. Volg de instructies op het scherm. De opstartvolgorde van de computer wijzigen Als de computer niet opnieuw start in HP Recovery Manager kunt u de opstartvolgorde van de computer wijzigen. Dat is de volgorde van in het BIOS vermelde apparaten waar de computer opstartgegevens zoekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP ENVY 15-J082SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP ENVY 15-J082SF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag