Gebruiksaanwijzing HP DESKJET D1530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP DESKJET D1530. Wij hopen dat dit HP DESKJET D1530 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP DESKJET D1530 te teleladen.


HP DESKJET D1530 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4688 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP DESKJET D1530 SETUP GUIDE (5698 ko)
   HP DESKJET D1530 PRIRUČNIK POSTAVLJANJE (5711 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP DESKJET D1530

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de doorzichtige tape van de printcartridges door aan het roze lipje te trekken. 2 Legen Sie die Druckerpatronen ein. Drücken Sie die Patronen so lange hinein, bis Sie mit einem , , Klick" einrasten. Appuyez sur les cartouches jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Spingere in avanti le cartucce fino a quando non scattano in posizione. [. . . ] Se la modalità plug and play non funziona, consultare la Guida di riferimento. De Windows-printersoftware installeren 1 Er verschijnt een wizard op de computer. Klicken Sie auf die Schaltfläche , , Start", und wählen Sie , , Ausführen". Wählen Sie die HPP-CD in der Dropdown-Liste , , Suchen in" aus. Wählen Sie , , Setup", und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche , , Öffnen". Klicken Sie auf , , OK", und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Plug-and-Play nicht angezeigt wird, lesen Sie im Referenzhandbuch nach. Pas d'écran ?Cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Exécuter. Sélectionnez le CD HPPP dans la liste déroulante Rechercher dans. Si la fonction Plug-and-play ne fonctionne pas, reportez-vous au guide de référence. Geen scherm?Klik op OK en volg de aanwijzingen op het scherm. Als plug en play niet werkt, raadpleegt u de Naslaggids. Wenn die Installation der Windows-Software fehlschlägt: 1 Entfernen Sie die CD aus dem CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers, und trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 3 Deaktivieren Sie vorübergehend jegliche Software-Firwalls und schließen Sie Ihre Software zum Schutz vor Viren. Starten Sie diese Programme neu, nachdem die Druckersoftware installiert wurde. 4 Legen Sie die CD mit der Drucker-Software in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation der Software. Schließen Sie das USB-Kabel nicht an, bevor Sie dazu aufgefordert werden. 5 Starten Sie nach Abschluss der Installation den Computer neu. Si l'installation du logiciel Windows échoue : 1 Retirez le CD du lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis débranchez le câble USB de l'ordinateur. 3 Désactivez et fermez temporairement vos logiciels pare-feu et antivirus. Redémarrez ces programmes une fois le logiciel de l'imprimante installé. 4 Insérez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur de l'ordinateur, puis suivez les instructions qui s'affichent pour installer le logiciel de l'imprimante. Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité. 5 Une fois l'installation terminée, redémarrez l'imprimante. Se l'installazione del software per Windows non riesce: 1 Rimuovere il CD dall'unità CD-ROM del computer, quindi scollegare il cavo USB dal computer. [. . . ] Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Installazione del software della stampante per Macintosh 1 Inserire il CD del software della stampante nell'unità CD-ROM. 2 Fare doppio clic sull'icona del CD nella finestra del Finder, se non è già aperta. Attendere il completamento dell'installazione. De Macintosh-printersoftware installeren 1 Plaats de cd met de printersoftware in het cd-romstation. 2 Dubbelklik op het cd-symbool in het venster Finder (als dit nog niet is geopend). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP DESKJET D1530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP DESKJET D1530 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag