Gebruiksaanwijzing HP DESKJET D1460

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP DESKJET D1460. Wij hopen dat dit HP DESKJET D1460 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP DESKJET D1460 te teleladen.


HP DESKJET D1460 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1989 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP DESKJET D1460 SETUP GUIDE (2153 ko)
   HP DESKJET D1460 PRIRUČNIK S REFERENCAMA (1661 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP DESKJET D1460

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht. De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies. Help bij de installatie onder Windows Zorg dat u de USB-kabel pas op de printer en computer aansluit wanneer u hierom wordt gevraagd. [. . . ] Raadpleeg de Leesmij voor meer informatie over de minimale systeemvereisten. Opmerking: De inkt in de cartridges wordt tijdens het afdrukproces op verschillende manieren gebruikt. Dit geldt voor het initialisatieproces, waarbij het apparaat en de cartridges voor het afdrukken worden voorbereid en het onderhouden van de printkop, waarbij de inktsproeiers vrij worden gehouden, zodat de inkt goed kan blijven stromen. Bovendien blijft na gebruik van de cartridge wat inkt in de cartridge achter. Aanbevolen werkomgeving Temperatuur: 15° tot 30 °C (59° tot 86 °F) Luchtvochtigheid: 20 to 80% RV, niet condenserend Maximale waarden werkomgeving Temperatuur: 5° tot 40 °C (41° tot 104 °F) Luchtvochtigheid: 15 to 80% RV, niet condenserend Maximale waarden voor transport Temperatuur: -40° tot 60 °C (-40° tot 140 °F) Luchtvochtigheid: 5 tot 90% RV, niet condenserend Verklaring van beperkte garantie bij HP printer HP product Softwaremedia Printer Print- of inktcartridges Duur van beperkte garantie 90 dagen 1 jaar Tot het HP inktpatroon leeg is of de "einde garantie"-datum (vermeld op het inktpatroon) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Deze garantie dekt geen HP inktproducten die opnieuw zijn gevuld, opnieuw zijn gefabriceerd of zijn gerepareerd, noch HP inktproducten die op verkeerde wijze zijn gebruikt of behandeld. Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabricagedefecten zijn gedurende de hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is. De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen: a. Gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product; d. Voor HP printerproducten is het gebruik van een cartridge die niet door HP is geleverd of een nagevulde cartridge niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan het gebruik van een cartridge die niet van HP afkomstig is, een nagevulde cartridge of een verlopen inktcartridge, brengt HP de gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdrukmateriaal of in een inktproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een hardwareproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt naar goeddunken van HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen. Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoopprijs voor het defecte product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft ontvangen. HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP geretourneerd heeft. Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn, vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit heeft als het product dat wordt vervangen. De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde "Départements d'Outre Mer". voor de hierboven als uitzondering vermelde landen/regio's , is de garantie uitsluitend geldig in het land/de regio van aankoop. [. . . ] Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving tevens jegens uw verkoper rechten putten uit de verkoopovereenkomst. De HP fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving onverlet. Wettelijk voorgeschreven modelidentificatienummer Voor wettelijke identificatiedoeleinden is aan dit product een voorgeschreven modelnummer toegewezen. het wettelijk voorgeschreven modelnummer van dit product is VCVRA-0702. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP DESKJET D1460

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP DESKJET D1460 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag