Gebruiksaanwijzing HP COMPAQ Q2159

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP COMPAQ Q2159. Wij hopen dat dit HP COMPAQ Q2159 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP COMPAQ Q2159 te teleladen.


HP COMPAQ Q2159 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1746 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP COMPAQ Q2159 (1892 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP COMPAQ Q2159

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Q1859 Q2009 Q2159 De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. HP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of de betrouwbaarheid van de HP-software op apparatuur die niet door HP is geleverd. [. . . ] Als de monitor nog niet is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen. Als u door het hoofd- of sub-menu wilt navigeren, drukt u op de knop + (plus) op het zijpaneel van de'monitor om naar boven te schuiven, of op de knop ­ (min) om andersom te schuiven. Druk vervolgens op de knop Auto/OK om de gemarkeerde functie te selecteren. Het menu zal zich naar boven verplaatsen als u onder aan de selecties naar beneden schuift. Het menu zal zich naar onder verplaatsen als u boven aan de selecties naar boven schuift. Druk op de knop + of ­ om de schaal van een geselecteerd item aan te passen. Als u de instelling niet'wilt opslaan, selecteer Annuleren in het sub-menu of Afsluiten uit het Hoofdmenu. OPMERKING: Als de knoppen gedurende 30 seconden niet worden aangeraakt (fabrieksstandaard) terwijl een menu wordt weergegeven, worden de aanpassingen en instellingen opgeslagen en wordt het menu gesloten. Opties OSD-menu De volgende tabel vermeldt de schermmenu-opties (OSD) en hun functiebeschrijvingen. Als u een item in het OSD-menu hebt gewijzigd, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden als het menu deze opties bevat: Annuleren -- om terug te keren naar het vorige menuniveau. Opslaan en teruggaan -- om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het OSD-hoofdmenu. De optie Opslaan en teruggaan is alleen beschikbaar als u een menu-item hebt gewijzigd. Opnieuw instellen -- om terug te keren naar de vorige instelling. Opties hoofdmenu Brightness (Helderheid) Contrast Beeldbesturing Opties van het submenu Pictogram Beschrijving Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen. Wordt ook gebruikt om de kamerlichtsensor in of uit te schakelen (alleen bepaalde modellen). Automatisch aanpassen Horizontale positie Verticale positie Klok Hiermee kunt u het schermbeeld automatisch aanpassen (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u de horizontale beeldpositie aanpassen (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u de verticale beeldpositie aanpassen (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u verticale balken of strepen in de schermachtergrond minimaliseren. Door de kloksnelheid aan te passen wordt ook het horizontale schermbeeld gewijzigd (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u horizontale ruis verwijderen en het tekenbeeld helderder of scherper maken (alleen VGA-ingang). Faseverschuiving 4-4 Gebruikershandleiding De monitor bedienen Pictogram Opties hoofdmenu Color (Kleur) Opties van het submenu Beschrijving (vervolg) Hiermee kunt u de schermkleur selecteren. De fabrieksstandaard is 6 500 K of Voorkeurkleur, afhankelijk van het model. 9 300 K 6 500 K Quick View Verandering naar licht blauwwit. Film Foto Games Tekst Aangepast Instellingen worden opgeslagen als de gebruiker de helderheid, het contrast, of de kleur aanpast in een van de Quick View-opties. Voorkeurkleur Hiermee kunt u uw eigen kleurenschalen selecteren en aanpassen: R -- Stelt uw eigen roodschalen in. B -- Stelt uw eigen blauwschalen in. sRGB Hiermee kunt u instellen dat de schermkleuren moeten worden aangepast aan de kleurenstandaard die wordt gebruikt in de industrie voor beeldtechnologie. Hiermee kunt u de functies voor energie-beheer van de monitor selecteren. Taal Beheer Volume Scherminstellingen Hiermee kunt u het volume aanpassen. [. . . ] Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. Vraag de dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus om assistentie. Wijzigingen De FCC vereist dat de gebruiker ervan op de hoogte is dat eventuele wijzigingen of aanpassingen in dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Hewlett-Packard, de gebruiker ongeschikt kunnen maken'om het apparaat te bedienen. Kabels Aansluitingen op dit apparaat moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels met metalen RFI/EMI-stekkerkapjes om te voldoen aan de regels en voorschriften van de FCC. Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-Logo, alleen voor de Verenigde Staten Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met: Hewlett-Packard Company P. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP COMPAQ Q2159

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP COMPAQ Q2159 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag