Gebruiksaanwijzing HP COMPAQ Q2022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP COMPAQ Q2022. Wij hopen dat dit HP COMPAQ Q2022 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP COMPAQ Q2022 te teleladen.


HP COMPAQ Q2022 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (385 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP COMPAQ Q2022 (1424 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP COMPAQ Q2022

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Q2022a LCD-monitors Gebruikshandleiding © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De enige garanties voor HP-producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag worden gezien als zijnde een aanvullende garantie. [. . . ] Deze functie kan worden ingesteld als "On" (Aan) of "Off" (Uit). Als de LED is ingesteld als "Off" (Uit), zal de LED altijd uit zijn. De volgende aanpassingsopties in het timermenu zijn beschikbaar: Set the current time ­ (De huidige tijd instellen) Voor het instellen van de huidige tijd in uren en minuten. Set the sleep time - (De slaaptijd instellen) Voor het instellen van de gewenste tijd als uw monitor werkt in de slaapmodus. Stroom-LED op het voorpaneel Slaaptimer Set the opening time - (De openingstijd instellen) Voor het instellen van de gewenste tijd als uw monitor ontwaakt uit de slaapmodus. Timer ­ (Timer) Voor het instellen van de "On" (Aan) of "Off" (Uit) status van de slaaptimer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Aansluiting van signaalkabel Signaalnaam TMDS gegevens 2TMDS gegevens 2+ TMDS gegevens 2/4 bewapening NC NC DDC-klok DDC-gegevens NC TMDS gegevens 1TMDS gegevens 1+ TMDS gegevens 1/3 bewapening NC NC +5 V netvoeding Testkabel Hot-swaptest TMDS gegevens 0TMDS gegevens 0+ TMDS gegevens 0/5 bewapening NC NC TMDS klokscherm TMDS klok + TMDS klok - DVI-interface 14 PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Signaal Rood signaal Groen signaal Blauw signaal Aarde Kabeltest Rood signaalaarde Groen signaalaarde Blauw signaalaarde 5 VDC Nul Aarde SDA (voor DDC) Horizontale synchronisatie Verticale synchronisatie SDL (voor DDC) VGA-interface 5. 4 Paneeltest De ratio van de geldige pixels op elk LCD-scherm bereikt 99, 99% of meer. Minder dan 0, 01% van de pixels kan echter donkere punten weergeven op het scherm. 15 A Richtlijnen over veiligheid en onderhoud Belangrijke veiligheidsgegevens Er is een stroomkabel voorzien bij de monitor. Gebruik alleen een stroombron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor bij gebruik van een andere kabel. Raadpleeg het gedeelte "Aansluiten van de stoomkabel" in Installeren van de monitor voor informatie over de stroomkabelset die bij deze monitor moet worden gebruikt. beperken: · De aardingsstekker van de stroomkabel niet onbruikbaar maken. · Steek de stroomkabel in een geaard stopcontact dat altijd makkelijk te bereiken is. · Schakel de stroom van de monitor uit door de stroomkabel uit het stopcontact te halen. Plaats geen objecten op de stroomkabels of andere kabels voor uw eigen veiligheid. Plaats de kabels zodanig dat niemand er per ongeluk op kan staan of erover kan vallen. Neem de kabel vast bij de stekker wanneer u deze uit het stopcontact haalt. Lees de Richtlijnen over veiligheid en gemak om het risico van ernstig letsel te verminderen. Hierin worden de juiste werkstations, installatie, houding en gezondheids- en werkgewoonten voor computergebruikers beschreven en wordt er belangrijke elektrische en mechanische veiligheidsinformatie gegeven. Deze gids staat op het internet op http://www. hp. com/ergo en/of op de documentatie-cd, indien deze bij uw monitor is geleverd. OPGELET: Voor de bescherming van zowel de monitor als de computer moeten alle stroomkabels voor de computer en de randapparatuur (zoals monitor, printer, scanner) worden aangesloten op een apparaat dat beschermt tegen overspanning, zoals een stroomstrip of UPS (ononderbroken stroomtoevoer). Niet alle stopcontactdozen bieden bescherming tegen overspanning; op de etiketten van de stopcontactdoos moeten dit vermogen expliciet staan vermeld. Gebruik een stopcontactdoos waarvan de fabrikant een `vervanging bij schade'-beleid hanteert, zodat u de apparatuur kunt vervangen indien de bescherming tegen overspanning niet werkt. Gebruik geschikte meubels met een goede afmeting die bedoeld zijn om uw HP LCD-monitor te ondersteunen. [. . . ] Controleer of de computer is uitgeschakeld wanneer u de videokabel aansluit. Verander uw instellingen naar een ondersteunde instelling (zie de tabel in "Fabrieksingestelde weergavemodus" in de technische informatie). Start uw computer opnieuw op, zodat de nieuwe instellingen geactiveerd worden. Wij raden aan om de monitor direct aan te sluiten op de aansluiting van de grafische kaartuitgang aan de achterzijde van uw computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP COMPAQ Q2022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP COMPAQ Q2022 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag