Gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A). Wij hopen dat dit HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A) te teleladen.


HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6917 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A) (6945 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Color LaserJet Pro MFP M277 Gebruikershandleiding www. hp. com/support/colorljMFPM277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Raadpleeg de pictogrammen op het apparaat. 68 Hoofdstuk 7 Fax NLWW 3. 4. Trek de stekker uit de poort voor de telefoonuitgang aan de achterkant van het apparaat en sluit een telefoon aan op deze poort. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Raak het menu Fax instellen aan. Raak eerst de instelling Antwoordmodus en vervolgens de optie Automatisch aan. aan. 5. Stel het apparaat in om te controleren of er een kiestoon is voordat een fax wordt verzonden. OPMERKING: Zo voorkomt u dat er een fax wordt verzonden terwijl er iemand aan de telefoon is. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Raak het menu Fax instellen aan. aan. 6. Ga naar Stap 3: Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren op pagina 71. Gedeelde spraak- en faxlijn met een antwoordapparaat Volg deze stappen om het apparaat in te stellen op een gedeelde spraak- en faxlijn met een antwoordapparaat. Koppel alle apparaten los die op de telefoonaansluiting zijn aangesloten. Trek de stekker uit de poort voor de telefoonuitgang aan de achterkant van het apparaat. NLWW Configuratie om faxen te verzenden en te ontvangen 69 3. Sluit het meegeleverde telefoonsnoer aan op de faxaansluiting op het apparaat en op de telefoonaansluiting in de muur. OPMERKING: In bepaalde landen/regio's is mogelijk een adapter vereist voor gebruik van het meegeleverde telefoonsnoer. OPMERKING: Op sommige producten bevindt de faxpoort zich boven de telefoonpoort. Raadpleeg de pictogrammen op het apparaat. 4. Sluit de telefoonkabel van het antwoordapparaat aan op de poort voor de telefoonuitgang aan de achterkant van het apparaat. OPMERKING: Sluit het antwoordapparaat rechtstreeks aan op het apparaat; anders registreert het antwoordapparaat misschien de faxtonen van een zendend faxapparaat en worden geen faxberichten ontvangen. OPMERKING: Als het antwoordapparaat geen ingebouwde telefoon heeft, sluit u voor het gemak een telefoon aan op de OUT-poort van het antwoordapparaat. OPMERKING: Op sommige producten bevindt de faxpoort zich boven de telefoonpoort. Raadpleeg de pictogrammen op het apparaat. 5. Configureer de instelling Aantal belsignalen op het apparaat. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Raak het menu Fax instellen aan. Gebruik het numerieke toetsenblok op het bedieningspaneel van het apparaat om het aantal belsignalen in te stellen op 5 of meer en raak vervolgens de knop OK aan. Raak de knop aan om terug te keren naar het hoofdmenu. Stel het apparaat in op het automatisch beantwoorden van faxoproepen. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Raak het menu Fax instellen aan. Raak eerst de instelling Antwoordmodus en vervolgens de optie Automatisch aan. [. . . ] Wanneer het hulpprogramma is gestart, selecteert u het apparaat in de vervolgkeuzelijst en klikt op Firmware verzenden. NLWW Faxproblemen oplossen 143 OPMERKING: Klik op Configuratiepagina afdrukken als u een configuratiepagina wilt afdrukken om te controleren of de versie van de geïnstalleerde firmware van vóór of na het updateproces is. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien en klik op de knop Sluiten om het hulpprogramma te sluiten. Controleer of de fax is ingesteld tijdens het installeren van de software. Voer vanuit de HP-programmamap op de computer het programma Fax instellen uit. 5. Controleer of de telefoonlijn een analoog faxapparaat ondersteunt. ● ● Als u gebruikmaakt van ISDN of digitale PBX, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor informatie over het configureren van een analoge faxlijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP COLOR LASERJET PRO M277DW (B3Q11A) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag