Gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M177FW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M177FW. Wij hopen dat dit HP COLOR LASERJET PRO M177FW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M177FW te teleladen.


HP COLOR LASERJET PRO M177FW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6483 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP COLOR LASERJET PRO M177FW (6860 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP COLOR LASERJET PRO M177FW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] COLOR LASERJET PRO MFP Gebruikershandleiding OK X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Klik op de knop Printer Utility openen. Functies van HP Utility De HP Utility-werkbalk bevindt zich boven aan elke pagina. De werkbalk bevat de volgende items: ● ● ● ● ● ● Apparaten: Klik op deze knop om Mac-producten die zijn gevonden door de HP Utility, weer te geven of te verbergen in het menu Printers aan de linkerzijde van het scherm. Alle instellingen: Klik op deze knop om terug te keren naar de hoofdpagina van de HP Utility. HP-ondersteuning: Klik op deze knop om een browser te openen en naar de HP-ondersteuningspagina voor het product te gaan. Benodigdheden: Klik op deze knop om de HP SureSupply-website te openen. Registratie: Klik op deze knop om de registratiepagina van HP te openen. Recycling: Klik op deze knop om de website van het HP Planet Partners-recyclingprogramma te openen. HP Utility bestaat uit pagina's die u kunt openen door in de lijst Alle instellingen te klikken. In de volgende tabel staat beschreven welke taken u kunt uitvoeren met HP Utility. Menu Informatie en ondersteuning Item Status benodigdheden Omschrijving Hiermee wordt de status van de apparaatbenodigdheden weergegeven en ziet u koppelingen om online benodigdheden te bestellen. Hiermee wordt informatie over het huidige geselecteerde apparaat weergegeven, waaronder de service-id van het apparaat (indien toegewezen), de firmwareversie (FW-versie), het serienummer en het IP-adres. Apparaatgegevens 54 Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren NLWW Menu Item Bestand uploaden Omschrijving Brengt bestanden over van de computer naar het apparaat. U kunt de volgende bestandstypen uploaden: ● ● ● HP LaserJet Printer Command Language (. prn) Portable Document Format (. pdf) Text (. txt) HP Connected Informatie Printerinstellingen Berichtencentrum Automatisch uitschakelen Hiermee hebt u toegang tot de HP Connected-website. Hiermee configureert u apparaten voor automatische uitschakeling na een bepaalde periode van inactiviteit. U kunt het aantal minuten instellen waarna het apparaat wordt uitgeschakeld. Hiermee configureert u de netwerkinstellingen, zoals de IPv4instellingen IPv6-instellingen, Bonjour-instellingen en andere instellingen. Hiermee configureert u wat het apparaat moet doen wanneer benodigdheden het einde van de geschatte levensduur naderen. Hiermee opent u de geïntegreerde webserver van HP (EWS) voor het apparaat. OPMERKING: USB-verbindingen worden niet ondersteund. Netwerkinstellingen Beheer van benodigdheden Configuratie van laden Aanvullende instellingen Faxinstellingen Basisfaxinstellingen: Ongewenste faxberichten blokkeren Fax doorsturen Faxlogboeken Faxsnelkiesnummers Instellen van de velden in de faxkopregel en configureren hoe het apparaat inkomende oproepen beantwoordt. Het product zo instellen dat de inkomende faxberichten naar een ander nummer worden verstuurd. Faxnummers toevoegen aan de snelkieslijst. NLWW HP Utility voor Mac OS X 55 Functies voor productbeveiliging Het apparaat ondersteunt beveiligingsstandaarden en aanbevolen protocollen om het apparaat te beveiligen, belangrijke gegevens op uw netwerk te beschermen en het beheer en onderhoud van het apparaat te vereenvoudigen. Ga naar www. hp. com/go/secureprinting voor gedetailleerde informatie over de beveiligde beeldbewerkingsen afdrukoplossingen van HP. Op deze website vindt u koppelingen naar witboeken en documenten met veelgestelde vragen over beveiligingsfuncties. Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen Gebruik de geïntegreerde webserver om een wachtwoord in te stellen of om een bestaand wachtwoord voor een apparaat in een netwerk te wijzigen. Netwerk instellen IP-adres weergeven op het bedieningspaneel van het apparaat. Open de geïntegreerde webserver van HP door het IP-adres van het apparaat in te voeren in de adresregel van uw webbrowser. OPMERKING: U heeft ook toegang tot de geïntegreerde webserver van HP via de HP Device Toolbox voor Windows of de HP Utility voor Mac OS X. 4. Klik op het tabblad Systeem en klik op de koppeling Productbeveiliging. [. . . ] Ga bij de provider van de telefoondienst na of de lijn faxverkeer ondersteunt. Splits een grote faxtaak op in kleinere gedeelten en fax deze afzonderlijk. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen Selecteer Service en selecteer vervolgens Faxservice. aan. OPMERKING: Als u de optie Foutcorrectie uitschakelt, neemt de beeldkwaliteit mogelijk af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP COLOR LASERJET PRO M177FW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP COLOR LASERJET PRO M177FW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag