Gebruiksaanwijzing HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTER INTRODUCTIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTER. Wij hopen dat dit HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTER te teleladen.


HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTER INTRODUCTIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3006 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTERINTRODUCTIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u de draadloze printeradapter aansluit op een compatibele HP-printer, kunt u draadloos afdrukken via uw netwerk. Volg deze instructies om uw draadloze printeradapter te installeren en aan te sluiten op een printer. Belangrijk: U hebt de installatie-cd van de printer en een USB-kabel nodig. [. . . ] Recyclingprogramma HP biedt steeds meer productretour- en recyclingprogramma's in vele landen/ regio's en werkt daarnaast verspreid over de wereld samen met enkele van de grootste recyclingcentra voor elektronica. HP spaart ook bronnen door bepaalde populaire producten opnieuw te gebruiken en verkopen. Voor meer informatie over het retourneren of recyclen van HP-producten gaat u naar: www. Hoe privé-huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval dienen aan te bieden verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden gedeponeerd bij het normale huishoudelijke afval. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van uw afgedankte apparatuur bij een inzamelingspunt voor het recyclen van oude elektrische en elektronische apparatuur. Door uw oude apparatuur apart aan te bieden en te recyclen, kunnen natuurlijke bronnen worden behouden en kan het materiaal worden hergebruikt op een manier waarmee de volksgezondheid en het milieu worden beschermd. Neem contact op met uw gemeente, het afvalinzamelingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over inzamelingspunten waar u oude apparatuur kunt aanbieden voor recycling. Hewlett-Packard ("HP") garandeert de eindgebruiker ("klant") dat elk HP-product ("product") vrij van materiaal- en fabricagedefecten is gedurende twaalf maanden na de datum van aankoop. Met betrekking tot elk softwareproduct is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is. De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen: Gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een product, wordt naar goeddunken van HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen. Als het defecte product niet door HP gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoopprijs voor het defecte product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft ontvangen. HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP heeft geretourneerd. Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn, vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit heeft als het product dat wordt vervangen. Producten kunnen gereviseerde onderdelen, componenten of materialen bevatten die qua prestaties gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen, componenten of materialen. [. . . ] op andere wijze de mogelijkheid van een fabrikant beperken om dergelijke beperkingen van aansprakelijk of andere beperkingen af te dwingen; d. De duur van de stilzwijgende garantie bepalen, waarbij het niet mogelijk is dat de fabrikant zich niet aansprakelijk verklaart; of, e. Beperkingen ten aanzien van de duur van stilzwijgende garanties niet toestaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP 802.11 B/G WIRELESS PRINTER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag