Gebruiksaanwijzing HP 300S+

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP 300S+. Wij hopen dat dit HP 300S+ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP 300S+ te teleladen.


HP 300S+ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3100 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP 300S+ (1701 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP 300S+

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Juniper. book Page 1 Friday, August 24, 2012 1:34 AM HP 300s+ Wetenschappelijke calculator Gebruikershandleiding Juniper. book Page 2 Friday, August 24, 2012 1:34 AM © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. [. . . ] Hieronder staan de vereiste toetshandelingen en de waarden die deze calculator gebruikt voor pi (π) en e: π = 3, 14159265358980 ( (π)) e = 2. 71828181845904 ( ( e)) Trigonometrische en inverse trigonometrische functies De hoekeenheid benodigd voor trigonometrische en inverse trigonometrische functies is opgegeven als de standaard hoekeenheid van de calculator. Geef voor het uitvoeren van een berekening de standaard hoekeenheid op die u wilt gebruiken. Zie “De standaard hoekeenheid opgeven” voor meer informatie. Voorbeeld: sin 30 = 0, 5, sin-1 0, 5 = 30 31 Juniper. book Page 32 Friday, August 24, 2012 1:34 AM     (sin-1)      Hyperbolische en inverse hyperbolische functies Druk op de toets  om een menu met functies te openen. Druk op de nummertoets die overeenkomt met de functie die u wilt invoeren. Voorbeeld: sinh 1 = 1, 175201194, cosh-1 1 = 0    (sinh)      (cosh-1)    Een invoerwaarde omrekenen naar de standaard hoekeenheid van de calculator Druk na het invoeren van een waarde op   (DRG ►) om het hieronder weergegeven menu voor het opgeven van een hoekeenheid te openen. Druk op de nummertoets die overeenkomt met de hoekeenheid van de invoerwaarde. De calculator rekent deze automatisch om naar de standaard hoekeenheid. Voorbeeld 1: Om de volgende waarden om te rekenen naar graden: π -- radiaal=90°, 50 grads = 45° 2 De volgende procedure gaat ervan uit dat de standaard hoekeenheid van de calculator is ingeschakeld. 32 Juniper. book Page 33 Friday, August 24, 2012 1:34 AM     (π )      DRG ►  (r)      (DRG ►)  (g)  Voorbeeld 2: cos(π radialen) = -1, cos (100 grads) = 0     (π)   (DRG ►)  (r)        (DRG ►)  (g)   Voorbeeld 3: cos-1 (-1) = 180 cos-1 (-1) = π     (cos-1)        (cos-1)     Exponentiële functies en logaritmische functies Voor de logaritmische functie “log(”, kunt u grondgetal m opgeven met de syntaxis “log (m, n)”. Als u slechts een enkele waarde invoert, wordt grondgetal 10 gebruikt voor de berekening. • “In(” is een natuurlijke logaritmefunctie met grondtal e . • U kunt ook de toets  gebruiken bij het invoeren van een expressie met de vorm “logmn” bij het gebruik van de wiskundige notatie. Voorbeeld: log2 16 = 4 •   33 Juniper. book Page 34 Friday, August 24, 2012 1:34 AM      (, )  Merk op dat u het grondgetal moet invoeren (grondgetal m) bij het gebruik van toets  voor invoer.  log16=1, 204119983  Opmerking: Als geen grondgetal is opgegeven, wordt grondgetal 10 (algemeen logaritme) toegepast.  ln90(=loge90) = 4, 49980967  Ine= 1    (e)   e10=22026, 4659   ()    Functies voor machtsverheffen en worteltrekken x2, x3, x-1, x▀, (, (, ▀( Voorbeeld 1: 1. 2 ✕ 103 = 1200     ()   34 Juniper. book Page 35 Friday, August 24, 2012 1:34 AM (1+1)2+2 =16   Voorbeeld 2: 23 = 8   ( 2 + 1)( 2 – 1) = 1    5 32 = 2    ( )     Voorbeeld 3: (-2)2/3 = 1, 587401052    3 5 + 3 – 27 = -1, 290024053    ()     ( )     1 ------------ = 12 Voorbeeld 4: 1 – 1 -- -- 3 4   35 Juniper. book Page 36 Friday, August 24, 2012 1:34 AM Omrekening rechthoekige naar poolcoördinaat Rechthoekige Poolcoördinaten Coördinaten (Rec) (Pol) Conversie van coördinaten kan in de berekenmodi COMP en STAT worden uitgevoerd. Omrekenen naar poolcoördinaten (Pol) Pol(X, Y) X: Geeft de X-waarde van de rechthoekige coördinaat aan Y: Geeft de Y-waarde van de rechthoekige coördinaat aan • • • Het resultaat van de berekening θ wordt weergegeven met het bereik -180° < θ ≤ 180° Het resultaat van de berekening θ wordt weergegeven met de standaard hoekeenheid van de calculator. Het resultaat van de berekening r wordt toegewezen aan variabele X, terwijl y wordt toegewezen aan Y. Omrekenen naar rechthoekige coördinaten (Rec) Rec(r, θ ) • • • r : Geeft waarde r aan van poolcoördinaat θ : Geeft waarde θ aan van poolcoördinaat Invoerwaarde θ wordt behandeld als een hoekwaarde, overeenkomstig de standaardinstelling van de hoekeenheid. Resultaat van de berekening x wordt toegewezen aan variabele X, terwijl θ wordt toegewezen aan Y. Als u coördinaten omrekent binnen een expressie in plaats van een losse handeling, wordt de berekening uitgevoerd met de enige eerste waarde (hetzij de waarde r of de X-waarde) geproduceerd door de omrekening Voorbeeld: Pol ( 2, 2 ) + 5 = 2 + 5 = 7  (X, Y) = ( 2 + 2 ) → r, θ 36 Juniper. book Page 37 Friday, August 24, 2012 1:34 AM    (Pol)      (, )         (Pol)      (, )        (r, θ ) = (2, 30) → (X, Y)   (Rec)    (, )  Grootste gemene deler en Kleinste gemene veelvoud • • • • • Deze functies bestaan in alle modi. Grootste gemene deler (GGD): Om de grootste gemene deler te berekenen van twee positieve gehele getallen. Kleinste gemene veelvoud (KGV): Om het kleinste gemene veelvoud te berekenen van twee positieve gehele getallen. Invoerbereik: KGV: 0 ≦ a , b < 1 ✕ 1010 • GGD: -1 ✕ 1010 < a; b < 1 ✕ 1010 Foutbericht: Math ERROR Als een gebruiker een decimaal of een negatief geheel getal invoert, verschijnt een foutbericht. Voorbeeld: Zoek het Kleinste gemene veelvoud van 5 en 10.    (KGV)    (, )    Voorbeeld: Zoek de Grootste gemene deler van 35 en 60.    (GGD)     (, )    Voorbeeld: Als een argument nul bevat. 37 Juniper. book Page 38 Friday, August 24, 2012 1:34 AM    (KGV)    (, )   Voorbeeld: Als een argument een expressie bevat.    (KGV)         (, )    (GGD)        (, )    De functie Integer en de functie Grootste Integer • • Int: De functie Integer haalt het deel met het gehele getal uit de waarde door de cijfers rechts van het decimaalteken te verwijderen. IntG: De functie Grootste integer rondt de waarde af naar de dichtstbijzijnde integer.   (Int)        (Int)         (IntG)        (IntG)       Delen met quotiënt en rest • • • U kunt de functie  gebruiken om het quotiënt en de rest in de berekening van een deling op te halen. Bij de berekening  wordt alleen het quotiënt opgeslagen in het geheugen . De afronding van handeling 5 [÷R] 3 [STO] [X] wijst de quotiëntwaarde 1 toe aan X. [. . . ] Bij het gebruik van onafhankelijk geheugen of een variabele als argument van een functie, moet u er voor zorgen dat de waarde van het geheugen of de variabele binnen het toegestane bereik voor de functie ligt. 89 Juniper. book Page 90 Friday, August 24, 2012 1:34 AM Stack ERROR Oorzaak • De berekening die u uitvoert, heeft de capaciteit van de numerieke stack of de opdrachtstack overschreden. Actie • • Vereenvoudig de berekening zodat deze de capaciteit van de stack niet overschreidt. Probeer om de berekening in twee of meer delen te splitsen. Syntax ERROR Oorzaak • Er is een probleem met de indeling van de berekening die u uitvoert. Actie • Breng de benodigde correcties aan. Insufficient MEM Error (Onvoldoende geheugen) Oorzaak • Er is niet genoeg geheugen om de berekening uit te voeren. Actie • Beperk het bereik van de tabelberekening door de waarden voor begin, eind en stap te wijzigen, en probeer het nogmaals. Voordat u denkt aan een storing in de calculator Als het resultaat van een berekening niet overeenkomt met wat u verwachtte of als er een fout optreedt, voer dan de volgende stappen uit. Als een sap het probleem niet oplost, gaat u door naar de volgende stap. Voordat u deze stappen uitvoert, moet u kopieën van belangrijke gegevens maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP 300S+

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP 300S+ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag