Gebruiksaanwijzing HP 2509M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP 2509M. Wij hopen dat dit HP 2509M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP 2509M te teleladen.


HP 2509M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3133 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP 2509M (2847 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP 2509M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v De enige garanties voor HP-producten en -diensten staan vermeld in de garantiebeschrijvingen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie kan niet als aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. HP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of de betrouwbaarheid van de HP-software op apparatuur die niet door HP is geleverd. [. . . ] Het menu zal zich naar onder verplaatsen als u boven aan de selecties naar boven schuift. Druk op de knop + of ­ om de schaal van een geselecteerd item aan te passen. Als u de instelling niet wilt opslaan, selecteert u Annuleren in het sub-menu of Afsluiten in het hoofd menu. OPMERKING: Als een menu is weergegeven, als de knoppen gedurende 30 seconden niet zijn aangeraakt, worden de (fabrieks-) afstellingen en instellingen opgeslagen en wordt het menu gesloten. Gebruikershandleiding 4­3 De monitor bedienen Opties OSD-menu De volgende tabel vermeldt de schermmenu-opties (OSD) en hun functiebeschrijvingen. Als u een item in het OSD-menu hebt gewijzigd, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden als het menu deze opties bevat: Annuleren -- om terug te keren naar het vorige menuniveau. Opslaan en teruggaan -- om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het OSD-hoofdmenu. De optie Opslaan en teruggaan is alleen beschikbaar als u een menu-item hebt gewijzigd. Opnieuw instellen -- om terug te keren naar de vorige instelling. Opties hoofdmenu Andere video-ingang wisselen (alleen op bepaalde modellen) Brightness (Helderheid) Contrast Beeldbesturing Pictogram Opties submenu Beschrijving Hiermee wordt het standaard video-ingangssignaal verwisseld wanneer de monitor is aangesloten op twee actieve en geldige videobronnen. Het overschakelen op een andere video-ingang kan enkele seconden duren. Wordt ook gebruikt om de kamerlichtsensor in of uit te schakelen (alleen bepaalde modellen). Zelf-afstelling Horizontale positie Verticale positie Klok Hiermee kunt u het schermbeeld automatisch aanpassen (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u de horizontale beeldpositie aanpassen (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u de verticale beeldpositie aanpassen (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u verticale balken of strepen in de schermachtergrond minimaliseren. Door de kloksnelheid aan te passen wordt ook het horizontale schermbeeld gewijzigd (alleen VGA-ingang). Hiermee kunt u horizontale ruis verwijderen en het tekenbeeld helderder of scherper maken (alleen VGA-ingang). De fabrieksstandaard is 6500 K of Voorkeurkleur, afhankelijk van het model. Faseverschuiving Kleur 9300 K 6500 K Verandering naar licht blauwwit. Verandering naar licht roodwit. 4­4 Onderdelen kunnen per model verschillen. Gebruikershandleiding De monitor bedienen Pictogram Opties hoofdmenu Opties submenu Voorkeurkleur Beschrijving (vervolg) Hiermee kunt u uw eigen kleurenschalen selecteren en aanpassen: R -- stelt uw eigen roodschalen in. B -- stelt uw eigen blauwschalen in. sRGB Hiermee kunt u instellen dat de schermkleuren moeten worden aangepast aan de kleurenstandaard die wordt gebruikt in de industrie voor beeldtechnologie. Selecteert de vermogensbeheerfuncties van de monitor. Taal Beheer Volume Scherminstellingen Hiermee kunt u het volume aanpassen. Horizontale menupositie -- Hiermee wordt het OSD-menu verplaatst naar de linker- of rechterkant van het scherm. Verticale menupositie -- Hiermee wordt het OSD-menu verplaatst naar de boven- of onderkant van het scherm. Transparantie van menu -- Hiermee kunt u het OSD-menu transparant maken zodat de achtergrondinformatie zichtbaar is. [. . . ] Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat bepaald kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten, kunt u proberen het probleem op een of meer van de volgende manieren op te lossen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. Vraag de dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus om assistentie. Wijzigingen De FCC vereist dat de gebruiker ervan op de hoogte is dat eventuele wijzigingen of aanpassingen in dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Hewlett-Packard, de gebruiker ongeschikt kunnen maken om het apparaat te bedienen. Kabels Aansluitingen op dit apparaat moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels met metalen RFI/EMI-stekkerkapjes om te voldoen aan de regels en voorschriften van de FCC. Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-Logo, alleen voor de Verenigde Staten Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP 2509M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP 2509M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag