Gebruiksaanwijzing HP 2229H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP 2229H. Wij hopen dat dit HP 2229H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP 2229H te teleladen.


HP 2229H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3791 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP 2229H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding w2228h w2448h/hc w2558hc De enige garanties voor HP-producten en -diensten staan vermeld in de garantiebeschrijvingen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie kan niet als aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie. HP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of de betrouwbaarheid van de HP-software op apparatuur die niet door HP is geleverd. [. . . ] Standaard Video-ingang Hiermee wordt het standaard video-ingangssignaal geselecteerd wanneer de monitor is aangesloten op twee actieve en geldige videobronnen. Hiermee kunt u belangrijke informatie over de monitor selecteren en weergeven. Huidige instellingen Aanbevolen instellingen Serienummer Versie Biedt een overzicht van de huidige video-ingangsmodus. Toont de aanbevolen resolutiemodus en vernieuwingsfrequentie voor de monitor. U hebt het serienummer nodig wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning van HP. Toont de firmwareversie van de monitor. Informatie Uren Toont het totaal aantal uren achtergrondverlichting. achtergrondverlichting Serviceondersteuning Standaard herstellen Ga voor ondersteuning naar: http://www. hp. com/support Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen. Gebruikershandleiding 4­7 De monitor bedienen De video-ingangconnectoren selecteren De ingangconnectoren zijn: VGA-connector (analoog) DVI-D-connector (digitaal) HDMI-connector De monitor bepaalt automatisch welke ingangen geldige videosignalen hebben en geeft het beeld weer. De ingangsbron kan worden gewijzigd met de optie Andere video-ingang in het OSD-menu. Het overschakelen van een VGA-ingang naar een HDMI-ingang kan enkele seconden duren. Monitorvoorwaarden identificeren In de volgende omstandigheden verschijnen er speciale berichten op het monitorscherm: Signaal In buiten bereik -- Geeft aan dat de monitor het ingangsignaal van de grafische kaart niet ondersteunt omdat de resolutie en/of vernieuwingsfrequentie hoger is ingesteld dan de monitor ondersteunt. Wijzig de instellingen van uw videokaart naar een lagere resolutie of vernieuwingsfrequentie. Start uw computer opnieuw op om de nieuwe instellingen in werking te laten treden. Slaapstand geactiveerd -- Geeft aan dat de schermweergave naar de slaapstand overschakelt. Controleer videokabel -- Geeft aan dat de videokabel niet juist is aangesloten op de computer of monitor. Schermvergrendeling -- Het scherm kan worden geactiveerd of uitgeschakeld door op de menuknop op het voorpaneel te drukken en deze 10 seconden ingedrukt te houden. Als de scherminstellingen vergrendeld zijn, wordt het bericht "Scherminstellingen vergrendeld" gedurende 10 -seconden weergegeven. Als de scherminstellingen vergrendeld zijn, houdt u de menuknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de scherminstellingen te ontgrendelen. Als de scherminstellingen ontgrendeld zijn, houdt u de menuknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de scherminstellingen te vergrendelen. Geen ingangssignaal -- Geeft aan dat de monitor geen videosignaal ontvangt van de computer of één van de twee video-ingangsconnectoren van de monitor. Controleer of de computer of de bron van het ingangssignaal uit staat of in de energie besparende stand. Zelfafstelling wordt uitgevoerd -- geeft aan dat de functie zelf-afstelling actief is. Zie "Aanpassen van schermkwaliteit" in dit hoofdstuk. Aanpassen van schermkwaliteit De functie zelf-afstelling stemt automatisch, elke keer als er een nieuwe videomodus wordt weergegeven, de beeldkwaliteit af op weergavegrootte, positie, kloksnelheid en faseverschuiving. Voor nauwkeuriger afstellingen van de VGA-ingang, voert de zelf-afstellende software op de cd uit. Zie "Het gebruik van de functie Zelf-afstelling" in dit hoofdstuk. Als u nog meer -kwaliteitsverbetering van het beeld wenst, gebruikt u de knoppen Kloksnelheid en Faseverschuiving van de monitor om het beeld fijner- af te stemmen. [. . . ] Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat bepaald kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, kunt u proberen het probleem op een of meer van de volgende manieren op te lossen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. Vraag de dealer of een ervaren radio- of televisietechnicus om assistentie. Wijzigingen De FCC vereist dat de gebruiker ervan op de hoogte is dat eventuele wijzigingen of aanpassingen in dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Hewlett-Packard, de gebruiker ongeschikt kunnen maken om het apparaat te bedienen. Kabels Aansluitingen op dit apparaat moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels met metalen RFI/EMI-stekkerkapjes om te voldoen aan de regels en voorschriften van de FCC. Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-Logo, alleen voor de Verenigde Staten Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP 2229H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP 2229H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag