Gebruiksaanwijzing HP 2159M 2159M,2159V LCD MONITOR INSTALLATIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP 2159M. Wij hopen dat dit HP 2159M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP 2159M te teleladen.


HP 2159M 2159M,2159V LCD MONITOR INSTALLATIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1538 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP 2159M2159M,2159V LCD MONITOR INSTALLATIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De informatie in deze handleiding wordt zonder garantie verleend, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garanties op Hewlett-Packard producten worden beschreven in de garantieverklaringen behorende bij deze producten. Niets in deze handleiding kan worden opgevat als een aanvullende garantie. De informatie in dit document is intellectuele eigendom waarop het auteursrecht van toepassing is. [. . . ] Als het menu met scherminstellingen actief is: vooruitbladeren in het menu met scherminstellingen en instelwaarden verhogen. Als het menu met scherminstellingen niet actief is: druk op de knop Source (Bron) om de videosignaalinvoer (VGA, DVI of DisplayPort) te kiezen 4 OK/auto Als het menu met scherminstellingen actief is: indrukken om de gemarkeerde menuoptie te selecteren. Als het menu met scherminstellingen niet actief is: het scherm automatisch aanpassen voor een optimale beeldkwaliteit. 6 Aan/uit-knop Monitor in- of uitschakelen. 18 Hoofdstuk 4 Bediening van de monitor NLWW Monitorinstellingen aanpassen De monitorinstellingen kunnen worden aangepast in het menu met scherminstellingen of in het hulpprogramma HP Display Assistant. OPMERKING: Als zich een probleem voordoet met de scherminstellingen, kunt u de instellingen terugzetten op de standaardinstellingen: ga naar het menu met scherminstellingen en selecteer Factory Reset (Fabrieksinstellingen). Menu Scherminstellingen gebruiken Via het menu met scherminstellingen stelt u het schermbeeld in op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Als de monitor nog niet aan staat, drukt u op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen. Druk op de knop Menu aan de voorkant van de monitor om het menu weer te geven. 3. 6. Om door het menu met scherminstellingen te bladeren, drukt u op de knop + (Plus) op de voorkant van het scherm om naar boven te bladeren en op de knop ­ (Min) om naar beneden te bladeren. U selecteert een item in het menu met scherminstellingen door met de knoppen + (Plus) of ­ (Min) naar boven of beneden te bladeren en met de knop OK de gewenste functie te bevestigen. Stel de functie in door de aanpassingsschalen met behulp van de knoppen + en ­ te wijzigen. Nadat u de functie heeft ingesteld, selecteert u Save and Return (Opslaan en teruggaan), of Cancel (Annuleren) als u de nieuwe instelling niet wilt opslaan. Selecteer: On (Aan) Off (Uit) De fabrieksinstelling is On (Aan). NLWW Monitorinstellingen aanpassen 21 Tabel 4-2 Menu met scherminstellingen (vervolg) Icoon Hoofdmenu Submenu Mode Display (Werkstandweergave) Beschrijving Informatie over resolutie en verversingsfrequentie op het scherm weergeven wanneer het menu met scherminstellingen wordt geopend. Monitorstatus Informatie over de status van de monitor weergeven wanneer de monitor wordt ingeschakeld. Selecteer de locatie voor het weergeven van de status: Top (Boven) Middle (Midden) Bottom (Onder) Off (Uit) De fabrieksinstelling is Top (Boven). DDC/CI Support (DDC/ CI ondersteuning) De computer kan bepaalde menufuncties instellen, zoals helderheid, contrast en kleurtemperatuur. Instellen op: On (Aan) Off (Uit) De fabrieksinstelling is On (Aan). Bezel Power LED (LED op behuizing) Sleep Timer (Timer slaapstand) Schakelt het aan/uit-lampje op de voorzijde van de monitor uit. Hiermee kunt u de volgende opties voor de timer instellen: Set Current Time (Huidige tijd instellen): de huidige tijd instellen in uren en minuten. Set Sleep Time (Slaaptijd instellen): het tijdstip instellen waarop de slaapstand van de monitor moet worden geactiveerd. Set On Time (Inschakeltijd instellen): het tijdstip instellen waarop de slaapstand van de monitor moet worden beëindigd. Sleep Now (Slaapstand Nu): de slaapstand van de monitor onmiddellijk activeren. Language (Taal) Instellen in welke taal het menu met scherminstellingen wordt weergegeven. Belangrijke informatie over de monitor selecteren en weergeven. Information (Informatie) 22 Hoofdstuk 4 Bediening van de monitor NLWW Tabel 4-2 Menu met scherminstellingen (vervolg) Icoon Hoofdmenu Submenu Current Settings (Huidige instellingen) Recommended Settings (Aanbevolen instellingen) Serial Number (Serienummer) Firmwareversie Backlight Hours (Uren achtergrondverlichting) Service en ondersteuning Factory Reset (Standaard herstellen) Broninstellingen Beschrijving Informatie over de huidige videostand weergeven. [. . . ] De netsnoerset (flexibel snoer en stekker) die bij de monitor wordt geleverd, voldoet aan de eisen van het land waar u het product heeft aangeschaft. NLWW Duitse kennisgeving aangaande ergonomie 41 Als u een netsnoer voor een ander land nodig heeft, moet u een netsnoer aanschaffen dat is goedgekeurd voor gebruik in dat land. Het netsnoer moet geschikt zijn voor het product en voor de netspanning en de stroomsterkte die zijn vermeld op het label met de elektrische specificaties van het product. De netspanning en capaciteit van het snoer moeten groter zijn dan de netspanning en het stroomverbruik die worden aangegeven op het apparaat. Bovendien moet de draad een diameter van minimaal 0, 75 mm² of 18 AWG hebben en moet het snoer 1, 8 tot 3, 6 meter lang zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP 2159M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP 2159M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag