Gebruiksaanwijzing HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEM BEKNOPTE INSTALLATIEGIDS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEM. Wij hopen dat dit HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEM te teleladen.


HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEM BEKNOPTE INSTALLATIEGIDS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (982 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEMBEKNOPTE INSTALLATIEGIDS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Entfernen Sie das Klebeband, die Verpackung und die Schutzfolie vom Drucker. Im Lieferumfang sind folgende Elemente enthalten, die nach Land/Region variieren können. Musterpackung von HP Advanced Photo Paper (nicht in allen Ländern/ Regionen enthalten) d. Netzteil Français Nous vous remercions d'avoir acheté une imprimante HP Photosmart. [. . . ] Um auf die Druckermenüs zuzugreifen, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, docken Sie die Kamera an den Drucker an. Drücken Sie am Drucker die Taste , um auf die Druckermenüs zuzugreifen. Drücken Sie die Tasten auf dem Drucker, um zu einem anderen Menü zu navigieren. Wenn Sie zu einem neuen Menü navigieren, ändern sich die Optionen auf der linken Seite des Bildschirms entsprechend. Drücken Sie am Drucker die Tasten , um auf die Optionen unter den einzelnen Menüs zuzugreifen. Drücken Sie am Drucker die Tasten , um eine Menüoption auszuwählen. Hinweis: Das Menü Gemeinsam ist nur verfügbar, wenn Sie auf der Fernsteuerung die Taste drücken. Hinweis: Wenn die Kamera nicht angedockt ist, haben die Menüs andere Optionen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. Français Les menus de l'imprimante apparaissent sous forme d'onglets dans la partie supérieure de l'écran de l'appareil photo. Remarque : les menus et les options peuvent varier de ceux décrits dans ce guide. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil photo. Opmerking: u kunt het deelmenu alleen openen door op op de afstandsbediening te drukken. Opmerking: wanneer de camera zich niet in het cameradock bevindt, hebben de menu's andere opties. Raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de camera voor meer informatie. 9 7 1 Schließen Sie den Drucker an Ihren Computer an (Windows). Connectez l'imprimante à l'ordinateur (Windows) De printer op de computer aansluiten (Windows) 2 3 Windows Deutsch Windows® 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, XP Professional x64 Wichtig: Schließen Sie das USB-Kabel erst dann an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Ihr HP Photosmart-Drucker kann an Ihren Windows-basierten Computer angeschlossen werden, um Bilder über E-Mail, OnlineAlben oder Online-Bildverarbeitungsdienste weiterzugeben. Falls keine Anweisungen angezeigt werden, können Sie mit Windows Explorer die Datei setup. exe auf der CD suchen und anschließend darauf doppelklicken. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren. Wählen Sie den Installationstyp aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden: Vollständige Installation oder Expressinstallation. Hinweis: Die Option Express wird empfohlen und ist die einzige Option, die für Windows® 98 SE- und Me-Systeme zur Verfügung steht. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Drucker und den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. [. . . ] Nachem Sie die HP Photosmart-Software auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie die elektronische Hilfe auf Ihrem Computer anzeigen. Spezifische Anweisungen zum Zugriff auf die elektronische Hilfe finden Sie im Benutzerhandbuch für den Drucker. Benutzerhandbuch für die Kamera: Dieses Dokument erklärt, wie Sie die Kamera für das Aufnehmen von Bildern verwenden. Er enthält außerdem Informationen zur Fehlerbehebung und Wartung Ihrer Kamera. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP 2.1 COMPACT SPEAKER SYSTEM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag