Gebruiksaanwijzing HOTPOINT WDG 8640B EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT WDG 8640B EU. Wij hopen dat dit HOTPOINT WDG 8640B EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT WDG 8640B EU te teleladen.


HOTPOINT WDG 8640B EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4442 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT WDG 8640B EU (2540 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT WDG 8640B EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6 Display B GB A C The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information. Wool: the wool wash cycle on this Hotpoint-Ariston machine has been tested and approved by The Woolmark Company for washing wool garments labelled as hand washable provided that the garments are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. € The detergent is not suitable for machine washing (it should display the text “for washing machine” or “hand and machine wash”, or the like). Si el piso no está perfectamente horizontal, compense las irregularidades desenroscando o enroscando las patas delanteras (ver la figura); el ángulo de inclinación medido sobre la superficie de trabajo, no debe superar los 2º. [. . . ] € Voordat u het wasgoed in de automaat laadt, moet u controleren of hij leeg is. € Droog geen wasgoed dat met ontvlambare oplosmiddelen is gewassen (b. € Droog geen schuimrubber of elastomeren of kledingstukken met rubberen opschriften e. Jaar en ouder, door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of met onvoldoende ervaring of kennis worden gebruikt, mits ze worden begeleid, of wanneer zij toereikende instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en mits zij op de hoogte zijn van de betreffende gevaren. Onderhoud en reiniging mogen niet door kinderen zonder supervisie worden uitgevoerd. Handmatige opening van de deur Mocht er in het huis geen stroom aanwezig zijn en u wilt het deurtje openen om de was op te hangen, dan dient u het volgende te doen: 1. Controleer dat het waterniveau in de automaat lager is dan het deurtje; als dat niet het geval is kunt het water weg laten lopen door middel van de afvoerbuis en dit opvangen in een emmer, zoals aangegeven in de afbeelding. Verwijder het afdekpaneel aan de voorkant van de wasdroogmachine met behulp van een schroevendraaier (zie afbeelding). Trek het lipje dat wordt aangegeven in de afbeelding naar voren totdat het plastic bandje loskomt; trek hem daarna naar beneden en open tegelijkertijd de deur. Monteer het paneel weer, met de haakjes goed bevestigd in de juiste openingen, voordat u het paneel tegen de machine aandrukt. 65 Beschrijving van de wasadroogmachine NL Bedieningspaneel Knop TEMPERATUUR TOETSBLOKKERING toets Knop ON/OFF SCHOONMAAK ACTIE Knop DISPLAY Knop en controlelampje Wasmiddelbakje DRAAIKNOP PROGRAMMA’S START/PAUSE CENTRIFUGE Knop Knoppen en controlelampjes FUNCTIE DROGEN toets Wasmiddelbakje: voor wasmiddelen en wasversterkers (zie “Wasmiddelen en wasgoed”). Knop ON/OFF : druk even op de toets om de wasadroogmachine aan of uit te zetten. Het groene START/PAUSE controlelampje dat langzaam knippert geeft aan dat de wasadroogmachine aanstaat. Om de wasadroogmachine tijdens de wascyclus uit te zetten moet u de toets iets langer, circa 3 seconden, ingedrukt te houden. Als u de toets kort, of per ongeluk indrukt zal de wasadroogmachine niet uitgaan. Als u de wasadroogmachine tijdens de wascyclus uitdoet wordt de cyclus automatisch geannuleerd. Knop SCHOONMAAK ACTIE : druk op deze toets om de gewenste wasintensiteit te kiezen. Knop TEMPERATUUR : druk hierop om de temperatuur te verminderen of om met koud water te wassen: de waarde wordt op het display aangegeven. Knop CENTRIFUGE : druk hierop om het centrifugetoerental te verminderen of om de centrifuge in zijn geheel uit te sluiten; de waarde wordt op het display aangegeven. Toets DROGEN : druk hierop om het drogen te verminderen of volledig uit te sluiten. Knop met controlelampje START/PAUSE: als het groene controlelampje langzaam knippert, moet u op de toets drukken om de wascyclus te starten. Als u de wascyclus wilt pauseren drukt u nogmaals op de toets; het controlelampje wordt oranje en gaat knipperen. [. . . ] 70 Storingen en oplossingen Het kan gebeuren dat de wasadroogmachine niet werkt. Voor u contact opneemt met de Servicedienst (zie “Service”) moet u controleren of het niet een storing betreft die u zelf makkelijk kunt verhelpen met behulp van de volgende lijst. nL Storingen: Mogelijke oorzaken / Oplossing: De wasadroogmachine gaat niet aan. € De stekker zit niet in het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT WDG 8640B EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT WDG 8640B EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag