Gebruiksaanwijzing HOTPOINT WDD 8640 B EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT WDD 8640 B EU. Wij hopen dat dit HOTPOINT WDD 8640 B EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT WDD 8640 B EU te teleladen.


HOTPOINT WDD 8640 B EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5116 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT WDD 8640 B EU (5166 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT WDD 8640 B EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige olie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten met een extra hoeveelheid wasmiddel met heet water worden gewassen, voordat ze in de wasdroger worden gedroogd. Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterdicht textiel, rubberen artikelen en kleding of kussens met schuimrubber vulling mogen niet in de wasdroger worden gedroogd. Alle voorwerpen zoals aanstekers en lucifers uit de zakken verwijderen. [. . . ] Tijdens het installeren van het apparaat moeten kinderen er vandaan worden gehouden. ) buiten het bereik van kinderen, tijdens en na het installeren van het apparaat. Controleer na het uitpakken van het apparaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumenten Service. Het apparaat moet door twee of meer personen worden verplaatst en geïnstalleerd. Tijdens het installeren van het apparaat moeten kinderen er vandaan worden gehouden. Bij houten of zogenaamde "zwevende" vloeren (bijvoorbeeld bepaalde parketof laminaatvloeren) moet het apparaat op een stevig aan de vloer bevestigde hardboard plaat van 60 x 60 cm en met een minimale dikte van 3 cm worden geplaatst. Gebruik alleen nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid. Sluit de watertoevoerslang(en) op de waterleiding aan, volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf. Voor modellen die alleen zijn bestemd voor koud water: Niet op de warmwatervoorziening aansluiten. Voor modellen met Het apparaat moet worden warmwatertoevoer: de losgekoppeld van het temperatuur van de elektriciteitsnet voordat u warmwatertoevoer mag niet installatiewerkzaamheden uitvoert. Zorg er tijdens de installatie voor dat het apparaat het netsnoer niet Zorg ervoor dat de beschadigt. ventilatieopeningen in de Het apparaat alleen activeren als de onderkant van uw apparaat (indien installatie is voltooid. Aanwezig op uw model) niet worden geblokkeerd door tapijt of Na het installeren van het apparaat ander materiaal. Een paar uur wachten met starten, om het te laten acclimatiseren aan De waterdruktoevoer moet tussen de omgevingsomstandigheden het 0, 1-1 MPa bereik vallen. Uw apparaat niet installeren daar Het apparaat mag niet worden waar het kan worden blootgesteld geïnstalleerd achter een aan extreme omstandigheden, afsluitbare deur, een schuifdeur zoals: slechte ventilatie, of een deur met een scharnier temperatuur beneden 5 °C of aan de tegenovergestelde zijde boven 35 °C. Van die van de wasdroger, op een zodanige wijze dat volledig Controleer bij de installatie van openen van het apparaat beperkt het apparaat of de vier pootjes is. Stevig op de vloer rusten, stel ze naar wens af en controleer of het ELEKTRISCHE apparaat exact horizontaal staat en WAARSCHUWINGEN gebruik hiervoor een waterpas. controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. NL Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd. Voor apparaten voorzien van een stekker, als de stekker niet geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus. [. . . ] REINIGING EN ONDERHOUD Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. 13 MILIEUTIPS VERWERKING VAN DE VERPAKKING De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingsymbool (*) wordt aangegeven. De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT WDD 8640 B EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT WDD 8640 B EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag