Gebruiksaanwijzing HOTPOINT TVF 751

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT TVF 751. Wij hopen dat dit HOTPOINT TVF 751 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT TVF 751 te teleladen.


HOTPOINT TVF 751 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1630 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT TVF 751

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Les symboles suivants sont les plus courants: Séchage en machine Pas de séchage en machine Séchage à température normale Séchage à basse température F Taille maximale de la charge Ne chargez pas plus que la capacité maximale. Les poids font référence aux vêtements secs : Cotons Température Élevée (normale) Temps de séchage après 800-1000trs/mn dans la machine à laver Demi-charge Charge complète 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 20-30 35-45 45-60 60-70 70-80 80-100 90-120 Synthétiques Température Élevée (normale) Temps de séchage après essorage réduit dans la machine à laver Demi-charge Charge complète 1kg 20-40 2kg 30-50 3kg 40-70 Acryliques Basse température (température douce) Temps de séchage après essorage réduit dans la machine à laver Demi-charge Charge complète 1kg 50-70 2kg 90-130 10 Avertissements et Suggestions !Si un autre code s’affiche : Notez le code et contactez le service après-vente (voir Service Après- vente). Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u haar indien nodig kunt raadplegen. [. . . ] Op het display ziet u ofwel de uitsteltijd of een indicatie van de resterende droogtijd. De tijd tot het einde wordt weergegeven in uren en minuten en telt elke minuut af, inclusief de koudeluchtfase. Wanneer drogen voor een bepaalde tijd wordt geselecteerd is de weergegeven tijd tijdens de hele cyclus de feitelijke resterende droogtijd. Wanneer een programma met sensor wordt geselecteerd is de weergegeven tijd een schatting van de resterende droogtijd. Wanneer het programma is geselecteerd geeft het display de tijd aan die nodig is voor het drogen van een hele belading, na ongeveer 10 minuten geeft de machine een exactere schatting van de droogtijd. De dubbele punt tussen de uren en de minuten knippert om aan te geven dat de timer aftelt. Wanneer het programma de koude-luchtfase heeft voltooid geeft het display E88 weer. Als dit het geval is, ziet u op het display F, gevolgd door een foutnummer (zie Problemen oplossen). Q Het openen van de deur Programma uitstellen Van enkele programma’s (zie Start en Programma’s) kunt u de starttijd maximaal 24 uur uitstellen. Als u op deze toets drukt, geeft het display OFF weer en gaat het optielampje branden. Drukt u nogmaals op deze toets dan wordt het programma 1 uur uitgesteld en geeft het display 1 uur weer. Als 24 uur wordt weergegeven en u drukt nogmaals op de toets dan geeft het display OFF weer en na een paar seconden wordt het uitstellen geannuleerd. U Als u tijdens een programma de deur opent, (of op de START/PAUSE toets ) stopt het droogprogramma en gebeurt er het volgende: q q q kunt het uitstellen opheffen door op de AAN/UIT toets te drukken. Kreukels voorkomen Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het programma is uitgesteld. Het wasgoed wordt tijdens de uitstelperiode af en toe rondgedraaid om kreuken te voorkomen. Als u deze toets indrukt, wordt het programma hoge temperatuur geselecteerd en gaat het lampje naast de toets branden. Programma’s voor een bepaalde tijd worden standaard lage temperatuur. Als het lampje naast de toets brandt dan kunt u lage drogen selecteren door op de toets te drukken. Q q q Kreukels herstellen Indien beschikbaar en geselecteerd wordt het wasgoed af en toe rondgedraaid na het einde van het drogen en de koude-luchtfase om te voorkomen dat het kreukt als u niet direct na het afsluiten van het programma het wasgoed uit de machine haalt. Tijdens een uitstelfase blijft de tijd tot de start van het programma aftellen. de START/PAUSE toets moet ingedrukt worden om het uitstelprogramma te hervatten. Tijdens de droogfase van het programma, blijft de telling tot het einde van de droogtijd doorgaan, maar knippert de dubbele punt niet. [. . . ] Trek het plastic handvat van het pluizenfilter naar boven (zie diagram). Zorg ervoor dat het filter helemaal naar beneden in de houder wordt geschoven. Controleer de trommel na elk gebruik Draai de droogtrommel met de hand rond om klein wasgoed (zakdoeken) uit de droger te halen dat anders in de trommel zou kunnen achterblijven. 54 Problemen oplossen Mocht u problemen ondervinden met uw droger controleer dan eerst het volgende voor u de technische dienst belt (zie Technische dienst): NL Probleem: Droger start niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT TVF 751

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT TVF 751 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag