Gebruiksaanwijzing HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV. Wij hopen dat dit HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV te teleladen.


HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3919 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € C-pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in het isolatieschuim en is een licht ontvlambaar gas. € Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals -  ersoneelskeukens in winkels, kantoren en p overige werkomgevingen; -  ottages en door klanten in hotels, motels en c andere residentiële omgevingen; -  ed- and breakfast omgevingen; b -  atering en soortgelijke non-retail toepassingen c • Bewaar geen explosieve stoffen zoals aerosolspuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat. € Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. € Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. [. . . ] Dank het apparaat af conform de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal inzamelpunt; laat het apparaat niet onbewaakt achter, zelfs niet voor een paar dagen, aangezien het een potentieel gevaar vormt voor kinderen. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Conformiteitsverklaring • Dit apparaat werd ontwikkeld voor het bewaren van voedsel en werd geproduceerd conform Richtlijn (EC) nr. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen met een beschrijving van het product en nuttig advies om het meeste te halen uit uw apparaat. Na het uitpakken van het apparaat controleert u of het niet beschadigd is en dat de deur goed sluit. Binnen de 24 uur na levering van het apparaat dient alle schade gerapporteerd te worden aan de verdeler. Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in te schakelen om zeker te stellen dat het koelcircuit volledig efficiënt is. 17 ALGEMENE EN VEILIGHEIDSADVIEZEN INSTALLATIE • Zorg dat u de vloer (bijv. € Installeer het apparaat op een vloer die voldoende stevig is om het gewicht te dragen en op een plaats die geschikt is voor de omvang en toepassing van het apparaat. € Het apparaat is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur binnen het volgende bereik komt, conform de klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat niet correct indien het lange tijd op een temperatuur buiten het aangegeven bereik wordt gebruikt. (°C) SN Van 10 tot 32 N Van 16 tot 32 ST Van 16 tot 38 T Van 16 tot 43 • Zorg dat de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. VEILIG GEBRUIK • Bewaar geen benzine, ontvlambare vloeistoffen of gas in de buurt van dit apparaat of andere elektrische apparaten. € De inhoud (niet toxisch) van de icepacks (in sommige modellen) niet inslikken. € Eet geen ijsblokjes of ijslolly's onmiddellijk nadat u deze uit de diepvriezer hebt gehaald omdat deze koude brandwonden kunnen veroorzaken. € Bij producten ontworpen voor gebruik met een luchtfilter in een toegankelijke ventilatorafdekking, moet het filter altijd zijn aangebracht wanneer de koelkast in bedrijf is. € Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. € Bewaar geen glazen containers met vloeistoffen in het diepvriezercompartiment omdat ze kunnen breken. [. . . ] € Plaats diepgevroren etenswaar die u wilt ontdooien in de koelkast. de lage temperatuur van de diepgevroren etenswaar koelt de etenswaar in de koelkast. € Apparaten kunnen over speciale compartimenten beschikken (vak voor verse etenswaar, nul graden-vak, . Indien niet anders gespecificeerd in het betreffende productboekje, kunnen deze compartimenten verwijderd worden en blijven daarbij vergelijkbare prestaties behouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT T 16 A1 D HA.2 & T 16 A1 D/HA,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag