Gebruiksaanwijzing HOTPOINT SBM 2031 HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT SBM 2031 HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT SBM 2031 HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT SBM 2031 HA te teleladen.


HOTPOINT SBM 2031 HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (974 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT SBM 2031 HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het snoer moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs worden vervangen (zie Service). De fabrikant kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld als deze normen niet worden nageleefd. Als u deze knop indrukt, gaat het controlelampje SUPER COOL aan (zie Starten en gebruik). Geel controlelampje SUPER COOL (snelle afkoeling): gaat aan wanneer u op de toets SUPER COOL drukt. [. . . ] Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit aan de binnenkant van de koelkast. Voordat u het apparaat in gebruik stelt, dient u de instructies voor wat betreft de installatie na te volgen (zie Installatie). Voordat u het apparaat aansluit, dient u zowel het koelals het diepvriesgedeelte, alsook het toebehoren met lauw water en soda te reinigen. Dit model is voorzien van een motorbeschermende controlefunctie die de compressor pas circa 8 minuten na het aanzetten doet starten. Dit gebeurt ook na elke opzettelijke of onopzettelijke onderbreking van de stroomtoevoer (black out). Steek de stekker in het stopcontact en verzeker u ervan dat het groene controlelampje ELEKTRISCHE VOEDING aangaat (de knop WERKING DIEPVRIESKAST mag niet op staan). Draai de knop WERKING DIEPVRIESKAST op een middelmatige stand en druk op de toets SUPER FREEZE (snel invriezen): het gele controlelampje SUPER FREEZE gaat aan. Als de diepvrieskast de optimale temperatuur heeft bereikt gaat het lampje uit: op dat moment kunt u de etenswaren in de diepvrieskast plaatsen. • Druk op de toets SUPER COOL (snelle afkoeling) om de temperatuur snel te verlagen, bijvoorbeeld wanneer u de kast vult met verse boodschappen. Als er voldoende tijd is verstreken wordt deze functie automatisch uitgeschakeld. • Zet alleen koude of lauwe levensmiddelen in de koelkast, nooit warme (zie Voorzorgsmaatregelen en advies). Vakantiefunctie Als u voor een tijdje op vakantie gaat is het niet nodig het apparaat uit te zetten, aangezien het is voorzien van een functie die de temperatuur in het koelgedeelte rond de 15°C behoudt (u kunt bijvoorbeeld make-up en cosmetica tegen de hitte beschermen). De temperatuur van de diepvrieskist moet op het laagste niveau (1) worden gezet, wat nodig is voor het bewaren van de levensmiddelen. Zet de knop WERKING KOELKAST op Een kort, dubbel geluidssignaal geeft aan dat de functie is geactiveerd; het uitschakelen wordt aangegeven door een enkel geluidssignaal. Het vermijden van schimmel en vervelende luchtjes • Het apparaat is vervaardigd uit hygiënisch materiaal dat geen luchtjes absorbeert. Teneinde deze eigenschappen te behouden moet u levensmiddelen altijd goed bewaren en afsluiten. • Als u het apparaat voor langere tijd uitzet moet u de binnenkant reinigen en de deuren openlaten. Het lampje vervangen Om het lampje van het koelgedeelte te vervangen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Verwijder het lampje zoals aangegeven (zie afbeelding), en vervang het met eenzelfde soort lampje, met een vermogen van niet meer dan 10 W. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Afvalverwijdering • Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden. • De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. [. . . ] C) Het apparaat geeft een gevaarlijke verhitting van de diepvrieskast aan: u moet de etenswaren weggooien. B/c) In beide gevallen zal de diepvrieskast een temperatuur van ongeveer 0°C aanhouden om de levensmiddelen niet weer in te laten vriezen. Om de normale werking te herstellen: zet de knop WERKING (uit) en zet het apparaat weer aan. Roep er de Installateur bij • • • • De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn versleten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT SBM 2031 HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT SBM 2031 HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag