Gebruiksaanwijzing HOTPOINT RPD 965 DD EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT RPD 965 DD EU. Wij hopen dat dit HOTPOINT RPD 965 DD EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT RPD 965 DD EU te teleladen.


HOTPOINT RPD 965 DD EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1618 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT RPD 965 DD EU (4304 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT RPD 965 DD EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwenden Sie die Schläuche, die mit dem Gerät geliefert wurden. Tasten FUNKTIONEN: drücken Sie die Taste, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Das Gerät wählt automatisch die für das eingestellte Programm vorgesehene maximale Temperatur sowie die maximale Schleudergeschwindigkeit. 12 Gebruiksaanwijzing WASAUTOMAAT Inhoud Installatie, 14-15 NL Nederlands Uitpakken en waterpas zetten Hydraulische en elektrische aansluitingen Eerste wascyclus Technische gegevens NL Onderhoud en verzorging, 16 Afsluiten van water en stroom Reinigen van de wasautomaat Reinigen van het wasmiddelbakje Onderhoud van deur en trommel Reinigen van de pomp Controleren van de buis van de watertoevoer Voorzorgsmaatregelen en advies, 17 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Handmatige opening van de deur RPD 965 D Beschrijving van de wasautomaat, 18-19 Bedieningspaneel Controlelampjes Een programma starten Het uitvoeren van een wascyclus, 20 Programma’s en functies, 21 Programmatabel Wasfuncties Wasmiddelen en wasgoed, 22 Wasmiddelbakje Voorbereiden van het wasgoed Speciale programma’s Balanceersysteem van de lading Storingen en oplossingen, 23 Service, 24 13 Installatie NL ! [. . . ] Als u de helderheid van het display wilt veranderen, dat standaard op het hoogste helderheidsniveau is ingesteld, zet de machine dan uit en druk tegelijkertijd op de toetsen G, L, M tot u een geluidssignaal hoort. Druk op de toetsen X en Y om de gewenste helderheid te selecteren en druk op toets Z om uw keuze te bevestigen. Tijdens een wasprogramma of wanneer u UITGESTELDE START heeft geselecteerd, dan wordt een “SCREENSAVER” actief als u langer dan 1 minuut geen toetsen indrukt op het display. Druk op een willekeurige toets om terug te keren naar het vorige scherm. Laad het wasgoed in en zorg ervoor nooit de laadhoeveelheid te overschrijden aangegeven in de programmatabel op de volgende bladzijde. Trek het bakje naar buiten en doe het wasmiddel in de speciale bakjes, zoals aangegeven in “Wasmiddelen en wasgoed”. De naam van het programma verschijnt op het display; hieraan worden automatisch een temperatuur en een centrifugesnelheid gekoppeld die naderhand kunnen worden gewijzigd. Door op de toets te drukken kunt u de temperatuur langzaamaan verlagen, tot aan de koude wascyclus (het display geeft het symbool “--” weer). Door op de toets te drukken kunt u het toerental van de centrifuge langzaamaan verlagen, tot aan de complete uitsluiting (het display geeft het symbool “--” weer). Als u nogmaals op de toetsen drukt zult u op de maximaal toegestane waarden terugkeren. Om de uitgestelde start van het gekozen programma in te stellen drukt u op de betreffende toets totdat u de gewenste vertraging heeft bereikt. Met de optie kunt u het type spoeling selecteren voor een maximale zorg van de gevoelige huid. De eerste keer dat u op de toets drukt selecteert u het niveau “Extra +1” waarmee een extra spoelcyclus wordt ingesteld om alle sporen van wasmiddel te verwijderen. De tweede keer dat u op de toets drukt selecteert u het niveau “Extra +2” waarmee u twee extra spoelcycli instelt. Door drie keer op de toets te drukken stelt u het niveau “Extra +3” in, waarmee u 3 aanvullende spoelbeurten kunt selecteren, naast de standaard spoelbeurten van de cyclus. Als u de optie activeert met cycli op een temperatuur van 40° kunt u de belangrijkste allergenen zoals katten- en hondenhaar en stuifmeel verwijderen. Bij cycli met temperaturen van meer dan 40° bereikt u een zeer goed anti-allergie beschermingsniveau. 20 Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar het type “Normaal Spoelen” spoeling. Als de geselecteerde functie niet gebruikt kan worden met het ingestelde programma, dan wordt het betreffende lampje zwak verlicht weergegeven. Bovendien klinkt er een geluidssignaal (3 piepen) en verschijnt “Onselecteerbaar” op het display. Als de geselecteerde functie niet gebruikt kan worden met een andere, eerder ingestelde functie, verschijnt “Onselecteerbaar” op het display en wordt de functie niet ingeschakeld. De functies kunnen van invloed zijn op de aanbevolen washoeveelheid en/of de duur van de cyclus. [. . . ] Wol - Woolmark Apparel Care - Green: de wascyclus “Wol” van deze wasmachine is goedgekeurd door de ‘Woolmark Company’ voor het wassen van wollen 22 Balanceersysteem van de lading Om overmatige trillingen te vermijden verdeelt de automaat de lading voor het centrifugeren op een gelijkmatige manier. Dit gebeurt door de trommel te laten draaien op een snelheid die iets hoger ligt dan de wassnelheid. Als na herhaaldelijke pogingen de lading nog steeds niet goed is gebalanceerd, zal de wasautomaat de centrifuge op een lagere snelheid uitvoeren dan die voorzien was. Als de lading zeer uit balans is zal de wasautomaat een verdeling uitvoeren in plaats van een centrifuge. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT RPD 965 DD EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT RPD 965 DD EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag