Gebruiksaanwijzing HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA te teleladen.


HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12369 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5 Belangrijk PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] Als het fornuis wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven moeten de elektrische aansluitingen van fornuis en oven apart worden uitgevoerd, zowel voor veiligheidsredenen als voor het eventueel makkelijker verwijderen van de oven. Het aansluiten van de voedingskabel aan het elektrische net Gebruik voor de voedingskabel een stekker die genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het typeplaatje. In het geval van een DCDR brander met enkelvoudige bediening dient de afregeling te worden uitgevoerd op de 2 schroeven die zich naast het staafje van de kraan bevinden (zie afbeelding). Controleer of de brander aanblijft als u de knop snel van hoog naar laag draait. Als bij de apparaten met een veiligheidsmechanisme (thermo-element) dit systeem niet werkt als de branders op de minimum stand staan, moet u het minimum verhogen door aan de stelschroef te draaien. Als de regeling voltooid is moet u de zegels op de bypass schroefjes weer op hun plaats brengen met zegellak of dergelijk materiaal. In het geval van discrete aanpassing knoppen met LED-display en de stand van de knop om de minimum, verwijder de knop en draai aan het regelschroefje in of naast de spil van het kraantje 7. Het regelen van de minimumstand brander DCDR met discrete aanpassing en led display: • Voor de regulering van de buitenste vlamkroon, draai de knop tegen de klok in op de minimumpositie; • Voor de regulering van de buitenste vlamkroon, draai de knop naar rechts op de minimumpositie; • Verwijder de knop en draai aan het regelschroefje in of naast de spil van het kraantje. Bij vloeibaar gas moet het regelschroefje geheel dicht worden geschroefd. Aan het einde van deze handelingen moet u het oude etiket van de gasinstelling vervangen met het etiket dat correspondeert met het nieuwe gas, verkrijgbaar bij onze Technische Service Centers. Als de gasdruk van het gebruikte gas verschillend (of variabel) is dan hetgeen is voorzien, moet op de toevoerbuis een drukteregelaar worden aangebracht die voldoet aan de geldende landelijke normen. TYPEPLAATJE Elektrische zie typeplaatje aansluitingen Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen: - 2006/95/EG van 12/12/06 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 2004/108/EG van 15/12/04 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. ECODESIGN • Regelen primaire lucht van de straalpijpjes (voor België) De branders hebben geen regeling van de primaire lucht nodig. Verwijder de knop en draai aan het regelschroefje in of naast de spil van het kraantje totdat u een kleine, regelmatige vlam bereikt. 50 94x2 Nominale (mbar) Minimum (mbar) Maximum (mbar) 25 20 30 399 288 183 111 100 Gereduceerd Snel (RR) Halp Snel (S) Hulp (A) Dubbele vlamkroon (binnenste DCDR) (1) Dubbele vlamkroon (1) (binnenste DCDR) (buitenste DCDR) 2 straalpijpjes Spanning van voeding (1) Alleen voor DCDR met enkelvoudige bediening * A 15°C et 1013, 25 mbar-gaz sec Propane P. 50 100x2 Nominale (mbar) Minimum (mbar) Maximum (mbar) 25 20 30 443 288 183 111 89 Gereduceerd Snel (RR) Halp Snel (S) Hulp (A) Dubbele vlamkroon (binnenste DCDR) (1) Dubbele vlamkroon (1) (binnenste DCDR) (buitenste DCDR) 2 straalpijpjes Spanning van voeding (1) Alleen voor DCDR met enkelvoudige bediening * A 15°C et 1013, 25 mbar-gaz sec Propane P. Op iedere knop staat aangegeven waar de gasbrander zich precies bevindt. De gaskookplaten beschikken over een discrete afregeling van het vermogen, waarmee u de vlam nauwkeurig op 5 verschillende niveaus kunt instellen. Dankzij dit systeem zal het ook mogelijk zijn om met gaskookplaten dezelfde resultaten voor elk recept te bereiken, aangezien het eenvoudiger en nauwkeuriger zal zijn om het optimale vermogen vast te stellen voor de gekozen bereiding. Gasbranders De gekozen brander kan met de betreffende knop als volgt worden geregeld: ● Uit Maximum Minimum Om een van de branders aan te steken dient u er een vlam of aansteker bij te houden, de knop stevig in te drukken en tegen de klok in te draaien tot u het maximum vermogen heeft bereikt. In de uitvoeringen die zijn voorzien van een veiligheidsmechanisme moet u de knop circa 2-3 seconden lang ingedrukt houden totdat het element dat automatisch de vlam ontstoken houdt, warm wordt. Druk de knop in en draai hem tegelijkertijd tegen de klok in: vonken steken de brander aan. [. . . ] € Laat geen zure of basische stoffen, zoals azijn, mosterd, zout, suiker of citroensap op de kookplaat achter. De onderdelen van de kookplaat reinigen Afvalverwijdering • Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houd u aan de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden. € De Europese Richtlijn 2012/19/EU over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT PKL 642 D2/IX/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag