Gebruiksaanwijzing HOTPOINT PH 941MSTB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT PH 941MSTB. Wij hopen dat dit HOTPOINT PH 941MSTB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT PH 941MSTB te teleladen.


HOTPOINT PH 941MSTB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2361 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT PH 941MSTB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 38 Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Samenvatting IT Italiano, 1 NL BE GB English, 13 FR Français, 25 Het installeren, 40-45 NL Nederlands, 39 Plaatsing Elektrische aansluiting Gasaansluiting Typeplaatje Kenmerken van de branders en de straalpijpjes Beschrijving van het apparaat, 46 Algemeen aanzicht Starten en gebruik, 47-49 PH 930 MST/HA PH 930 MT SKD/HA PH 940 M/HA PH 940 MS/HA PH 940 MST/HA PH 940 MT SKD/HA PH 941 M/HA PH 941 MS/HA PH 941 MT SKD/HA PH 960 MST/HA PH 960 MST R/HA PH 960 MST GH/HA PH 941 MSTB/HA PH 941 MSTB GH/HA PH 941 MSTV/HA PH 941 MSTV GH/HA Praktisch advies voor het gebruik Practische raadgevingen voor het electrische kookplaten Practische raadgevingen voor het biefstukgrill Praktisch advies voor het gebruik kookvlak van de branders gebruik van de gebruik van de van de Keramiek Voorzorgsmaatregelen en advies, 50 Algemene veiligheidsmaatregelen Afvalverwijdering De elektrische stroom afsluiten Schoonmaken van het apparaat Onderhoud gaskranen Onderhoud en verzorging, 51 Storingen en oplossingen, 52 Het installeren NL BE  Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft. A  Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. De apparaten zijn gebruiksklaar gemaakt in de fabriek voor de functies (zie typeplaatje en plaatje van de gas instelling van het apparaat) : • Natuurlijk gas Categorie II2E+3+ voor Belgie; • Natuurlijk gas Categorie I2L voor Nederland. [. . . ] Controleer of de brander aanblijft als u de knop snel van hoog naar laag draait. Als bij de apparaten met een veiligheidsmechanisme (thermo-element) dit systeem niet werkt als de branders op de minimum stand staan, moet u het minimum verhogen door aan de stelschroef te draaien. Als de regeling voltooid is moet u de zegels op de bypass schroefjes weer op hun plaats brengen met zegellak of dergelijk materiaal.  Bij vloeibaar gas moet het regelschroefje geheel dicht worden geschroefd.  Aan het einde van deze handelingen moet u het oude etiket van de gasinstelling vervangen met het etiket dat correspondeert met het nieuwe gas, verkrijgbaar bij onze Technische Service Centers. • Bougie voor het ontsteken van de GASBRANDERS*: zorgt voor een automatische ontsteking van de gekozen brander. • VEILIGHEIDSMECHANISME* zorgt ervoor dat de gastoevoer wordt onderbroken als de vlam per ongeluk uitgaat. De lekbak van roestvrij staal en de gietijzeren biefstuk-grill, die zich in de verpakking van de roosters en branders bevinden, moeten respectievelijk onder en boven de elektrische weerstand worden geplaatst, die zodoende tussen de twee zit ingesloten. 46 Starten en gebruik  Op iedere knop staat aangegeven waar de gasbrander of de elektrische plaat* zich precies bevindt. Gasbranders De gekozen brander kan met de betreffende knop als volgt worden geregeld: • Uit Maximum Minimum Om een van de branders aan te steken dient u er een vlam of aansteker bij te houden, de knop stevig in te drukken en tegen de klok in te draaien tot u het maximum vermogen heeft bereikt. In de uitvoeringen die zijn voorzien van een veiligheidsmechanisme moet u de knop circa 2-3 seconden lang ingedrukt houden totdat het element dat automatisch de vlam ontstoken houdt, warm wordt. Druk de knop in en draai hem tegelijkertijd tegen de klok in: vonken steken de brander aan. Nadat de brander aan is houdt u de knop lang genoeg ingedrukt zodat het veiligheidssysteem geactiveerd kan worden.  Mocht een gasbrander per ongeluk uitgaan, draai dan de knop uit en wacht minstens 1 minuut voordat u hem weer probeert aan te steken. Om de brander uit te doen moet u de knop geheel met de klok meedraaien totdat hij niet meer verder kan (tot aan het symbool “•”). Kookvlak* Keramiek kookvlak Deze kookzone is voorzien van stralingselementen met dubbele diameter onder het glas. Het is mogelijk alleen het ronde gedeelte "A" in te schakelen of, om A een grotere kookzone te krijgen, beide gedeelten "A" ene "B" Voor het inschakelen van de ronde zone "A" "B". Draait u de knop met de klok mee en zet hem op één van de 12 posities. Voor het inschakelen van ook de zone "B" zet u de knop op de positie 12 en dan nog een stapje verder tot aan de positie , vervolgens draait u de knop tegen de klok in tot op het gewenste warmteniveau, gekozen uit de 12 posities. De tekening geeft de warmtezone aan, die rood wordt als hij is ingeschakeld. Het controlelampje gaat aan bij iedere positie van de knop behalve de “uit”-positie. Ronde kookzone; uitgebreide kookzone; controlelampje overgebleven warmte: dit geeft aan dat de kookzone warmer is dan 60°C ook nadat hij is uitgeschakeld. [. . . ] • Roestvrij staal kan vlekken gaan vertonen als er voor langere tijd kalkhoudend water of agressieve schoonmaakmiddelen (fosforhoudend) op hebben gelegen. • Wij raden aan de biefstukgrill schoon te maken terwijl hij nog warm is. Gebruik de bijgeleverde handgrepen om hem van het fornuis naar de gootsteen te vervoeren. Voor het verwijderen van de lekbak onder de biefstukgrill is het beter te wachten totdat het verwarmingselement is afgekoeld (dit kan ongeveer 15 minuten duren). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT PH 941MSTB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT PH 941MSTB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag