Gebruiksaanwijzing HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA te teleladen.


HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14031 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA (17176 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OK1037ELD 0 X/HA Polski Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Ostrzezenia, 2 Serwis Techniczny, 4 Opis urządzenia, 5 Opis urządzenia, 7 Instalacja, 34 Struktura piekarnika, 36 Uruchomienie i użytkowanie, 37 Programy, 38 Zalecenia i środki ostrożności, 44 Konserwacja i utrzymanie, 44 Anomalie i środki zaradcze, 46 Deutsch Türkçe Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis Bedienungsanleitung, 1 Hinweise, 2 Kundendienst, 4 Beschreibung Ihres Gerätes, 5 Beschreibung Ihres Gerätes, 6 Installation, 8 Backofenstruktur, 10 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 11 Programme, 12 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 18 Reinigung und Pflege, 18 Störungen und Abhilfe, 20 Nederlands Kullanım talimatları FIRIN İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Uyarı, 3 Teknik Servis, 4 Cihazın tanıtımı, 5 Cihazın tanıtımı, 7 Montaj, 47 Fırının yapısı, 49 Başlatma ve kullanım, 50 Programlar, 51 Önlemler ve tavsiyeler, 57 Servis ve bakım, 57 Arızalar ve çözümler, 59 Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, 1 Belangrijk, 2 Service, 4 Beschrijving van het apparaat, 5 Beschrijving van het apparaat, 6 Het installeren, 21 Structuur van de oven, 23 Starten en gebruik, 24 Programma’s, 25 Voorzorgsmaatregelen en advies, 31 Onderhoud en verzorging, 31 Storingen en oplossingen, 33 Hinweise ZUR BEACHTUNG: Bei Gebrauch wird dieses Gerät und alle zugänglichen Teile sehr heiß. Niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] Bij het herstellen van de fabriekswaarden, hoort u een geluidssignaal. Zodra u weer op het symbool drukt, keert u terug naar de eerste ontsteking. NL Stand-by Dit product voldoet aan de eisen die gesteld worden door de nieuwe Europese Richtlijn voor energiebesparing van apparaten in de stand-by stand. Wanneer er 30 minuten lang geen handelingen worden uitgevoerd, en er geen deurblokkering of blokkering van het bedieningspaneel is ingesteld, gaat het apparaat automatisch over naar de stand-by stand. Wanneer weer een handeling op het apparaat wordt uitgevoerd, gaat het systeem onmiddellijk over naar de operationele stand. Om te zorgen dat de gerechten perfect krokant en zacht uit de oven komen, laat de oven het vocht dat op natuurlijke wijze uit het voedsel vrijkomt wegvloeien in de vorm van waterdamp. Op deze manier kunnen alle gerechten een optimaal kookresultaat bereiken. Bij elke ontsteking stelt de oven het eerste programma van UNIVERSELE bereiding voor. Zet nooit voorwerpen op de bodem van de oven; u riskeert hiermee het email te beschadigen. Schakel het bedieningspaneel in door middel van het symbool hoort een drievoudige, stijgende toon en alle toetsen gaan een voor een aan. Het display TEMPERATUUR toont: - in het geval van een handmatige programmering, de temperatuur die bij dat programma hoort; - “Auto” in het geval van een automatische programmering. Het display TIJDEN toont: - in het geval van een handmatige programmering, de huidige tijd; - de duur in het geval van een automatische programmering. Een geluidssignaal en de ontsteking van het controlelampje van de voorverwarming geven aan dat de voorverwarming compleet is. Tijdens het koken kunt u nog altijd: - de temperatuur wijzigen door te drukken op het symbool en daarna op de toetsen “ ” en “ ” (alleen voor handmatige programmeringen); 25 NL Programma’s LAGE TEMPERATUUR Deze kookfunctie is ideaal voor rijzen, ontdooien, het bereiden van yoghurt, het snel of langzaam opwarmen van gerechten en het langzaam koken van etenswaren op lage temperatuur. Programma PIZZA OVEN De bovenste en cirkelvormige verwarmingselementen gaan aan en de ventilator gaat draaien. indien u meerdere roosters tegelijk gebruikt moet u de gerechten halverwege de kooktijd omwisselen. Programma FAST COOKING Bij dit programma wordt de oven niet voorverwarmd. Dit programma is vooral geschikt voor het snel koken van kant en klare gerechten (diepvriesproducten en voorgekookte gerechten). Programma ECO Het achterste verwarmingselement wordt ingeschakeld en de ventilator begint te werken. Hierdoor wordt een doorlopend en gelijkmatig warmteniveau bereikt in de oven. Dit programma wordt aangewezen voor langzaam verwarmen van etenswaren aan temperaturen tot een maximum van 200°C; het programma is ook geschikt om etenswaren op te warmen en het kookproces te voltooien. Het programma is uitstekend geschikt voor de langzame bereidingen van vlees en vis aangezien het de mogelijkheid biedt uw vlees zachter te maken en gelijktijdig ook energie te besparen. [. . . ] Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het reinigen van het apparaat. De ovendeur reinigen Afvalverwijdering • Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houd u aan de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden. € De Europese Richtlijn 2012/19/EU over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Bij de modellen die uitgerust zijn met LED INSIDE kan de deur uit elkaar gehaald worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT OK1037ELD 0 X/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag