Gebruiksaanwijzing HOTPOINT MWHA2032MS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MWHA2032MS. Wij hopen dat dit HOTPOINT MWHA2032MS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MWHA2032MS te teleladen.


HOTPOINT MWHA2032MS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11311 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT MWHA2032MS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leer y seguir las “PRECAUCIONES PARA EVITAR CUALQUIER POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍ A DE MICROONDAS”. Leer las instrucciones de “Mantenimiento del microondas” para limpiar las partes sucias. Leer las instrucciones de “Mantenimiento del microondas” para limpiar las partes sucias. ақша, 201 ES Español, 41 DE Deutsch, 101 EN E nglish, 1 61 MAGNETRON NL Het installeren, 82-86 Installatie en aansluiting Inbouwapparatuur Het voorbereiden van het keukenmeubel Installeer de magnetron Installatie draaitafel Beschrijving van het apparaat, 87 Algemeen aanzicht Namen van onderdelen en accessoires Starten en gebruik, 88-90 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinstructies, 91-94 Gebruiksvoorwerpen, 95-96 Test gebruiksvoorwerp: Materialen die u in de magnetron kunt gebruiken Materialen die u niet in de magnetron mag gebruiken Onderhoud en verzorging, 97 Pulizia Storingen en oplossingen, 98 S ervic e, 9 9 MWHA 222. [. . . ] De led zal “900” tonen en het symbool van de magnetron zal aangaan. 4) Druk herhaaldelijk op “MW” of draai aan “ “720” verschijnt. 5) Druk op “OK/START” om te bevestigen; 6) 6) Draai aan “ wijzigen; ” om de kooktijd van 7 minuten te ” totdat 9. Veiligheidsfunctie voor kinderen Slot: In de wachtstand drukt u 3 seconden op “STOP/CLEAR”. U zult een lange “piep” horen die aangeeft dat u in de kinderbeveilingsstand zit. Slot verlaten: In de afgesloten stand drukt u 3 seconden op “STOP/CLEAR”. U zult een lange “piep” horen die aangeeft dat het slot is vrijgegeven. De zoemer zal een keer afgaan voor de eerste fase, daarna zal de ontdooitijd worden afgeteld. Informatie functie 1) In magnetron-, grill- en combinatiekoken modus, druk op “MW”. 2) Tijdens de kookstatus drukt u op “Clock” om de huidige tijd te controleren. 90 Belangrijke veiligheidsinstructies WAARSCHUWING Teneinde het risico van brand, elektrische schok, verwonding van personen of blootstelling aan overmatige magnetronenergie te vermijden als u het apparaat gebruikt, dient u de fundamentele voorzorgsmaatregelen te volgen, inclusief de hieropvolgende: 1. Attentie: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen nooit in afgesloten verpakkingen worden verwarmd aangezien ze zouden kunnen ontploffen. Attentie: Het is voor eenieder behalve een vakkundig persoon zeer gevaarlijk om onderhoudsof reparatiehandelingen uit te voeren waardoor u de bedekking moet verwijderen die beschermt tegen magnetronenergie. Attentie: Kinderen mogen het apparaat alleen onder supervisie gebruiken, tenzij ze geschikte instructies hebben ontvangen waardoor zij de oven op een veilige manier kunnen gebruiken en de gevaren van een onjuist gebruik kunnen begrijpen. Attentie: Aangezien in de combinatie modus de temperaturen zeer hoog kunnen oplopen, mag het apparaat in dat geval door kinderen alleen worden gebruikt onder supervisie van een volwassene. Gebruik alleen gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor de magnetron. De magnetron moet regelmatig worden gereinigd en alle etensresten moeten worden verwijderd. Lees en volg deze aanwijzingen: “VOORZORGSMAATREGELEN TENEINDE MOGELIJKE BLOOTSTELLING TE VOORKOMEN”. Als u voedsel in plastic of papieren verpakkingen verwarmt, dient u de oven in de gaten te houden om te voorkomen dat er een ontsteking plaatsvindt. Als u rook waarneemt, moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en de deur afgesloten houden om de vlammen te verstikken. Verwijder metalen sluitclips en metalen handvatten van papieren of plastic verpakkingen/zakjes, voor u ze in de magnetron plaatst. Installeer of plaats deze magnetron alleen in overeenstemming met de bijgevoegde installatie instructies. [. . . ] Er kan een vonkontlading ontstaan als het folie zich te dicht bij de wanden van de magnetron bevindt. Het folie moet minstens 2, 5 cm verwijderd zijn van de wanden van de magnetron. De bodem van de braadplaat moet zich minstens 5mm boven de draaitafel bevinden. Scheur de zak enigszins open om te zorgen dat de stoom wordt afgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT MWHA2032MS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT MWHA2032MS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag