Gebruiksaanwijzing HOTPOINT MWHA 2021 X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MWHA 2021 X. Wij hopen dat dit HOTPOINT MWHA 2021 X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MWHA 2021 X te teleladen.


HOTPOINT MWHA 2021 X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8739 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT MWHA 2021 X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de krokante plaat uitsluitend met de magnetron en combi (magnetron + rooster) functies. Voor een beter resultaat kunt u de krokante plaat voorverwarmen met de magnetron gedurende 3 minuten op maximum vermogen. De zeef wordt aanbevolen voor etenswaren zoals vis, aardappelen en groenten. Gebruik de zeef niet om etenswaren zoals pasta, rijst en groenten te bereiden. [. . . ] (2) De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst. Een minimale ruimte van 20 cm is nodig tussen de oven en de aangrenzende wanden. Verzeker u ervan dat het voltage en de frequentie dezelfde is als de voltage en de frequentie op het etiket. Installeer de magnetronoven niet boven een gaskookplaat of andere toestellen die warmte produceren. Wanneer de magnetron in de buurt of boven een warmtebron is geïnstalleerd, kan de magnetron beschadigd worden en zal de garantie vervallen. WAARSCHUWING Gevaar van Elektrische Schok Onjuist gebruik van de aarding kan zorgen voor een elektrische schok. Verbind deze niet met een stopcontact dat niet op de juiste manier is geïnstalleerd en is geaard. Bij kortsluiting van het stroomcircuit, vermindert aarding het gevaar van elektrische schokken door een ontsnappingsdraad. Dit apparaat is uitgerust met een geaard stroomsnoer en een geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat op de juiste manier geïnstalleerd en geaard is. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of reparatieservice wanneer de aardingsinstructies niet volledig begrepen zijn of wanneer er twijfel bestaat of het apparaat op de juiste manier geaard is. 1) Druk een maal op de toets ‘Microwave (Magnetron)’, en ‘P100’ wordt weergegeven. 2) Druk herhaaldelijk op ‘Microwave (Magnetron)’ of draai aan de KNOP om het vermogen van de magnetron te selecteren; ‘P100’, ‘P80’, ‘P50’, ‘P30’, ‘P10’ zullen in volgorde worden weergegeven. OPMERKING: de tijdsintervallen voor de tijdsaanpassing van de bereiding met behulp van de timerknop zijn als volgt: 0---1 min : 5 seconden 1---5 min : 10 seconden 5---10 min : 30 seconden 10---30 min : 1 minuut 30---95 min : 5 minuten BEREIDING IN DE MAGNETRON 62 nl VERMOGENSTABEL MAGNETRONOVEN Vermogen Magnetronoven Display P100 P80 P50 P30 P10 100% 80% 50% 30% 10% MEERFASIGE BEREIDING de bereidingstijd te verlengen. 3) In de wachttoestand , draait aan de linker KNOP om de bereidingstijd direct te kiezen. Wanneer één van de fasen ontdooien is, dient deze in de eerste fase te worden gezet. De zoemer zal gaan na iedere fase en vervolgens zal een volgende fase beginnen. Opmerking: Auto menu kan niet worden ingesteld als één van de multifasen. Bijvoorbeeld: wanneer u gedurende 5 minuten voedingsmiddelen wilt ontdooien, en vervolgens bij 80% 7 minuten wilt bereiden. Dan zijn de stappen als volgt: 1) Druk twee maal op ‘(TTIMEERST WeigHt/ time DeFrOst (G. T/ONTDOOIINGSTIJD)’, de display zal ‘dEF2’ weergeven; 2) Draai aan de KNOP om de ontdooiingstijd van 5 minuten in te stellen; 3) Druk één keer op ‘Microwave (Magnetron)’; 4) Draai aan de KNOP om 80% magnetronvermogen te selecteren totdat ‘P80’ wordt weergegeven; 5) Druk op ‘START/+30SEC. / BEVESTIGEN)’ om met 100% vermogen gedurende 30 seconden te bereiden. [. . . ] Hout Hout zal uitdrogen wanneer dit in de magnetronoven wordt gebruikt en kan splijten of scheuren. Het kader van het deurtje en de afdichtingen en de belendende onderdelen moeten zorgvuldig worden gereinigd met een vochtige doek wanneer deze vuil zijn. Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van het deurtje van de magnetronoven te reinigen omdat zij de oppervlakte kunnen krassen. magnetronthermometers Paraffinepapier MATERIALEN DIE IN DE MAGNETRONOVEN VERMEDEN MOETEN WORDEN Serviesgoed Aluminium plateau Opmerkingen Kan een vlamboog veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT MWHA 2021 X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT MWHA 2021 X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag