Gebruiksaanwijzing HOTPOINT MTA 241

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MTA 241. Wij hopen dat dit HOTPOINT MTA 241 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MTA 241 te teleladen.


HOTPOINT MTA 241 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (903 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT MTA 241

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit altijd eerst de stroom af voordat u overgaat tot reinigen of onderhoud; het is namelijk niet voldoende de temperatuurknop op de positie te zetten om ieder electrisch contact te elimineren. Voordat u uw oude koelkast weg laat halen, maak het slot onklaar om te vermijden dat spelende kinderen erin opgesloten worden. Voordat u er de technische dienst bij haalt als er een storing optreedt, controleer eerst in het hoofdstuk “Is er een probleem? [. . . ] Als u de knop op een hoog nummer zet, met veel etenswaren in de koelkast en een hoge kamertemperatuur, dan kan het apparaat in werking blijven, hetgeen de vorming van ijs op de verkoelende achterwand begunstigt met hieruitvolgend hoger energieverbruik. Om dit te voorkomen kunt u de thermostaatknop op een lager nummer zetten, zodat het apparaat automatisch regelmatig de ijs ontdooit. Gids voor het plaatsen en conserveren van de etenswaren in de koelafdeling Etenswaren Vlees en vis (in zakjes of plastic folie) Kaas Eieren Boter en margarine Gekookt voedsel (goed afgedekt en reeds afgekoeld) Rauw beleg, brood, chocolade, taartjes, tomaten enz. Flessen, melk, frisdranken, yoghurt Fruit en groenten 3 of 4 dagen Bewaartijd 2 of 3 dagen Plaatsing in koelkast In de bak boven de groenten-la (koelste plaats van de koelkast) In de bak boven de groenten-la (koelste plaats van de koelkast) In het eierrek in de deur In de botervloot in de deur Op een willekeurig rek 3 of 4 dagen 1 maand 3 of 4 dagen In het flessenrek in de deur In de overeenkomstige deurrekken In de groenten-la Wat niet in de koelkast gaat Knoflook (vanwege de reuk), uien en prei. - In de koelkast circuleert de lucht op natuurlijke wijze en de koudere lucht daalt omdat hij zwaarder is. - Volg onze aanwijzingen voor de maximum conservatietijd zorgvuldig: geen enkel type voedsel, hoe vers ook, blijft heel lang goed. - In tegenstelling tot wat over het algemeen geloofd wordt, blijven gekookte etenswaren niet langer goed dan rauwe etenswaren. - Laat geen onafbedekte vloeistoffen in de koelkast staan aangezien deze de vochtigheid verhogen en dus ijsvorming bevorderen. - Plaats geen containers (plastic, glas) of voedsel in contact met het verkoelingselement (achterwand). Het is dus mogelijk ook hoge containers en voedsel van grote afmetingen te plaatsen. 1 21 NL Invriezen - Raadpleeg een gespecialiseerd boekje voor de voorbereiding van in te vriezen etenswaren. - reeds ontdooide etenswaren, ook al zijn ze slechts gedeeltelijk ontdooid, mogen niet meer ingevroren worden: u moet het koken en opeten (binnen 24 uren) of weer invriezen. - De verse etenswaren mogen niet in contact komen met reeds ingevroren producten; zij worden op het rek in de freezer gelegd, liefst tegen de zij- of achterwand aan. Vergeet niet dat goede conservering afhangt van de snelheid van invriezen. - De maximum dagelijkse hoeveelheid die u kunt invriezen is aangegeven op het typeplaatje links van de groentenlade. - Voor de beste resultaten van invriezen en ontdooien raden wij aan de etenswaren in kleine porties te verdelen zodat ze snel en gelijkmatig bevriezen. - Mocht de stroom uitvallen, open dan de deur van de freezer niet teneinde de temperatuur binnenin niet te verhogen. Op deze manier blijven de diepvriesproducten voor ongeveer 12-14 uren zonder verandering geconserveerd. [. . . ] Als ondanks alle controles het apparaat niet functioneert en het door u geconstateerde gebrek er nog steeds is, wend u zich dan tot een erkende installateur met deze informatie: het soort gebrek, het codenummer van het model (Mod. ) en de betreffende nummers (S/N) op het typeplaatje dat zich linksonder naast de groentenlade bevindt (zie de hiervolgende voorbeelden). Heeft u gecontroleerd of: • de deuren niet goed sluiten of de afdichtingen versleten zijn; • de deuren langdurig open zijn geweest; • de temperatuurknop niet op de juiste positie staat; • de koelkast of de freezer te vol zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT MTA 241

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT MTA 241 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag