Gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 45D2 NFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 45D2 NFE. Wij hopen dat dit HOTPOINT MBA 45D2 NFE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 45D2 NFE te teleladen.


HOTPOINT MBA 45D2 NFE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1904 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT MBA 45D2 NFE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Motor protection delay This model is provided with a motor protection control system. The fact that they are situated on the inner door of the freezer compartment ensures greater ergonomics and cleanliness: the ice no longer comes into contact with the food placed inside the freezer compartment; furthermore, the dripping of the water during filling is avoided (a lid to cover up the hole after filling with water is also provided). Die Erdung Vor dem Stromanschlu kontrollieren Sie bitte, ob die Voltangaben auf dem Schild links neben dem Gemsefach den Stromdaten Ihrer Wohnung entsprechen, und ob die Steckdose eine regulre Erdung aufweist. Achten Sie bitte bei der Installation darauf, die Luftgitter, die eine gute Belftung des Gertes ermglichen, zu verdecken oder zu verstopfen. [. . . ] Voor het veranderen drukt u herhaaldelijk op de knop MODE (D) totdat het nummer van de ingestelde temperatuur op de betreffende display gaat knipperen. Nu kunt u de nieuwe temperatuur kiezen met de knoppen ADJUST/SELECT + (E) (de vertoonde temperatuur gaat met 1 graad omhoog) en/of ADJUST/ SELECT - (F) (de vertoonde temperatuur gaat met 1 graad omlaag). Als u de gewenste temperatuur heeft bereikt stelt u deze in door nogmaals op de knop MODE (D) te drukken ter bevestiging. De temperatuur houdt nu op met knipperen en blijft onveranderd op zijn plaats op de display staan ter aanduiding van de nieuwe instelling die heeft plaats gevonden. : als u niet binnen de 10 seconden na de laatste handeling op de display met de knop MODE bevestiging heeft gegeven dan gaat deze terug naar het aanduiden van de laatste geactiveerde temperatuur, hetgeen betekent dat geen enkele nieuwe temparatuur is ingesteld. De automatisch ingestelde temperaturen zijn +5C voor de koelkast en -18C voor de vrieskast; dit zijn de normale conservatie temperaturen. De in te stellen temperaturen in de koelkast gaan van +2C tot +8C, terwijl de temperaturen voor de vrieskast gaan van -18C a -26C. Als de ECO functie is ingesteld gaan de instellingen dichter bij de normale conservatie-posities: van +4C tot +6C voor de koelkast en van -18C tot -20C voor de vrieskast. Als de HOLIDAY functie is ingesteld kan de temperatuur niet versteld worden, maar de kast staat automatisch op de optimale stand voor de situatie: +12C voor de koelkast (indien actief) en --18C voor de vrieskast. Het bedienen van de functies: ECO Symbool van de functie van normaal functioneren (alleen het groene symbool aan) Gekozen functie (groen symbool met rode rand aan) Functie geactiveerd (groen symbool met blauw achtergrond aan) Druk op de ECO-knop (B) voor het activeren of uitschakelen van de ECO functie. Voor de andere functies drukt u herhaaldelijk op de MODE (D) knop totdat de rode rand van de functie die u zoekt verlicht wordt: dit betekent dat de functie is gekozen en klaar om geactiveerd of gedeactiveerd te worden. Nu kunt u de functie bedienen met de knoppen ADJUST/SELECT + (E) (om te activeren) en/of ADJUST/SELECT - (F) (om te deactiveren). Druk nogmaals op de MODE (D) knop om de gekozen functie te bevestigen. De rode rand gaat uit om aan te duiden dat het einde van de handelingen betreffende de functie is bereikt. : 57 NL als de functie is geactiveerd gaat behalve het groene symbool ook de blauwe achtergrond aan, terwiijl als hij is gedeactiveerd gaat ook de blauwe achtergrond uit en blijft alleen het groene symbool over. : als u niet de bevestiging heeft gegeven met knop MODE binnen de 10 seconden na de laatste handeling op de display laat deze de eerder ingestelde functie zien hetgeen betekent dat geen verandering in ingesteld. Enkele functies (SUPER COOL en HOLIDAY) behoren tot de koelafdeling en als deze uit is kunt u er geen verandering in brengen; andere functies kunnen in conflict raken in hun functioneren (b. HOLIDAY en SUPER FREEZE ?), in welk geval u rekening moet houden met een reeds bevestigde prioriteit bij het bedienen van het apparaat. Het instellen van de taal: Wij raden aan allereerst de taal in te stellen (ook door middel van de lopende tekst) bij het in gebruik nemen van het apparaat. U kunt kiezen uit zes talen (italiaans, frans, engels, spaans, portugees en turks): de display geeft alle aanwijzingen in de gekozen taal; als door de gebruiker geen taalkeuze is gemaakt dan is italiaans de ingestelde taal. Als het niet de eerste keer is dat het apparaat wordt ingeschakeld moet u drukken op de knop MODE (D) totdat in de lopende tekst de woorden "IMPOSTAZIONE LINGUA [+/-] / CHOIX LANGUE [+/-] / SET LANGUAGE [+/-] / SELECCIONAR IDIOMA [+/-] / PROGRAMAO LNGUA [+/-]" voorkomen; als het de eerste keer is dat het apparaat wordt ingeschakeld is deze handeling niet nodig. Kies nu de taal door middel van de knoppen ADJUST/ SELECT + (E) (de lijst van talen gaat vooruit) en/of ADJUST/ SELECT - (F) (de lijst van talen gaat achteruit). [. . . ] voor meer dan twee seconden ingedrukt totdat de OFF stand in de koel- en vriesfadeling te zien is en dan trekt u de stekker uit het stopcontact). voor meer dan twee seconden ingedrukt voor het uitschakelen van de machine en vervolgens schakelt u hem weer in en stelt u het gewenste programma in. Speciaal onderhoud en reinigen Voordat u de koelkast gaat reinigen houdt u de ON/ OFF ?A?knop voor meer dan twee seconden ingedrukt totdat de OFF stand in de koel- en vriesafdeling te zien is en dan trekt u de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT MBA 45D2 NFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT MBA 45D2 NFE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag