Gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 3811.9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 3811.9. Wij hopen dat dit HOTPOINT MBA 3811.9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 3811.9 te teleladen.


HOTPOINT MBA 3811.9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1212 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT MBA 3811.9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit altijd eerst de stroom af voordat u overgaat tot reinigen of onderhoud; het is namelijk niet voldoende de temperatuurknop op de positie " " te zetten om ieder electrisch contact te elimineren. Voordat u uw oude koelkast weg laat halen, maak het slot onklaar om te vermijden dat spelende kinderen erin opgesloten worden. Voordat u er de technische dienst bij haalt als er een storing optreedt, controleer eerst in het hoofdstuk “Is er een probleem?Probeer niet zelf de reparatie uit te voeren door te trachten toegang te krijgen tot de interne onderdelen. [. . . ] Gids voor het plaatsen en conserveren van de etenswaren in de koelafdeling Etenswaren Vlees en vis (in zakjes of plastic folie) Kaas Eieren Boter en margarine Gekookt voedsel (goed afgedekt en reeds afgekoeld) Rauw beleg, brood, chocolade, taartjes, tomaten enz. Flessen, melk, frisdranken, yoghurt Fruit en groenten 3 of 4 dagen 3 of 4 dagen Bewaartijd 2 of 3 dagen 3 of 4 dagen 1 maand Plaatsing in koelkast In de bak boven de groenten-la (koelste plaats van de koelkast) In de bak boven de groenten-la (koelste plaats van de koelkast) In het eierrek in de deur In de botervloot in de deur Op een wille keurig rek In het flessenrek in de deur In de overeenkomstige deurrekken In de groenten-la Wat niet in de koelkast gaat Knoflook (vanwege de reuk), uien en prei. 23 NL - In de koelkast circuleert de lucht op natuurlijke wijze en de koudere lucht daalt omdat hij zwaarder is. - Volg onze aanwijzingen voor de maximum conservatietijd zorgvuldig: geen enkel type voedsel, hoe vers ook, blijft heel lang goed. - In tegenstelling tot wat over het algemeen geloofd wordt, blijven gekookte etenswaren niet langer goed dan rauwe etenswaren. - Laat geen onafbedekte vloeistoffen in de koelkast staan aangezien deze de vochtigheid verhogen en dus ijsvorming bevorderen. - Plaats geen containers (plastic, glas) of voedsel in contact met het verkoelingselement (achterwand). Het is dus mogelijk ook hoge containers en voedsel van grote afmetingen te plaatsen. De vleeswaren/kaas-doos moet uit het rek worden getrokken voor gebruik. Hij kan ook, om meer ruimte te scheppen, aan de zijkant worden geplaatst (afb. Indien niet gebruikt kan het worden opgeklapt om meer ruimte in de koelkast te scheppen. 2 Invriezen - Raadpleeg een gespecialiseerd boekje voor de voorbereiding van in te vriezen etenswaren. - reeds ontdooide etenswaren, ook al zijn ze slechts gedeeltelijk ontdooid, mogen niet meer ingevroren worden: u moet het koken en opeten (binnen 24 uren) of weer invriezen. - In te vriezen verse etenswaren moeten niet in contact staan met reeds ingevroren of diepvriesproducten, maar moeten geplaatst worden in het bovenste vak waar de temperatuur daalt tot -18°C hetgeen ideaal is voor goed invriezen. Vergeet niet dat een goede conservatie afhangt van de snelheid waarmee wordt ingevroren. - De maximum dagelijkse hoeveelheid die u kunt invriezen is aangegeven op het typeplaatje links van de groentenlade. - Voor de beste resultaten van invriezen en ontdooien raden wij aan de etenswaren in kleine porties te verdelen zodat ze snel en gelijkmatig bevriezen. - Teneinde de inhoud van de vrieskast te vergroten kunt u de vriesafdeling ook gebruiken zonder de laden (behalve de laagste) door de etenswaren rechtstreeks op de verdampplaten te plaatsen. controleer na het inladen van de etenswaren of de deur goed dicht is. - Open de deur van de freezer niet als de stroom is uitgevallen of er is een storing. [. . . ] Heeft u gecontroleerd of: • de zekering is doorgeslagen; • de stekker niet goed in het stopcontact zit; • het stopcontact niet werkt; probeer de stekker in een ander stopcontact. Als ondanks alle controles het apparaat niet functioneert en het door u geconstateerde gebrek er nog steeds is, wend u zich dan tot een erkende installateur met deze informatie: het soort gebrek, het codenummer van het model (Mod. ) en de betreffende nummers (S/N) op het typeplaatje dat zich linksonder naast de groentenlade bevindt (zie de hiervolgende voorbeelden). Heeft u gecontroleerd of: • de deuren niet goed sluiten of de afdichtingen versleten zijn; • de deuren langdurig open zijn geweest; • de temperatuurknop niet op de juiste positie staat; • de koelkast of de freezer te vol zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT MBA 3811.9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT MBA 3811.9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag