Gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 3811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 3811. Wij hopen dat dit HOTPOINT MBA 3811 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT MBA 3811 te teleladen.


HOTPOINT MBA 3811 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1087 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT MBA 3811

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stop geen ijsblokje in uw mond zodra het uit de freezer komt; u riskeert zich te branden. Sluit altijd eerst de stroom af voordat u overgaat tot reinigen of onderhoud; het is namelijk niet voldoende de temperatuurknop op de positie " " te zetten om ieder electrisch contact te elimineren. Voordat u uw oude koelkast weg laat halen, maak het slot onklaar om te vermijden dat spelende kinderen erin opgesloten worden. Voordat u er de technische dienst bij haalt als er een storing optreedt, controleer eerst in het hoofdstuk “Is er een probleem? [. . . ] - Volg onze aanwijzingen voor de maximum conservatietijd zorgvuldig: geen enkel type voedsel, hoe vers ook, blijft heel lang goed. - In tegenstelling tot wat over het algemeen geloofd wordt, blijven gekookte etenswaren niet langer goed dan rauwe etenswaren. - Laat geen onafbedekte vloeistoffen in de koelkast staan aangezien deze de vochtigheid verhogen en dus ijsvorming bevorderen. - Plaats geen containers (plastic, glas) of voedsel in contact met het verkoelingselement (achterwand). Het is dus mogelijk ook hoge containers en voedsel van grote afmetingen te plaatsen. De vleeswaren/kaas-doos moet uit het rek worden getrokken voor gebruik. Hij kan ook, om meer ruimte te scheppen, aan de zijkant worden geplaatst (afb. 1 Invriezen - Raadpleeg een gespecialiseerd boekje voor de voorbereiding van in te vriezen etenswaren. - reeds ontdooide etenswaren, ook al zijn ze slechts gedeeltelijk ontdooid, mogen niet meer ingevroren worden: u moet het koken en opeten (binnen 24 uren) of weer invriezen. - In te vriezen verse etenswaren moeten niet in contact staan met reeds ingevroren of diepvriesproducten, maar moeten geplaatst worden in het bovenste vak waar de temperatuur daalt tot -18°C hetgeen ideaal is voor goed invriezen. Vergeet niet dat een goede conservatie afhangt van de snelheid waarmee wordt ingevroren. - De maximum dagelijkse hoeveelheid die u kunt invriezen is aangegeven op het typeplaatje links van de groentenlade. - Voor de beste resultaten van invriezen en ontdooien raden wij aan de etenswaren in kleine porties te verdelen zodat ze snel en gelijkmatig bevriezen. - Teneinde de inhoud van de vrieskast te vergroten kunt u de vriesafdeling ook gebruiken zonder de laden (behalve de laagste) door de etenswaren rechtstreeks op de verdampplaten te plaatsen. controleer na het inladen van de etenswaren of de deur goed dicht is. - Open de deur van de freezer niet als de stroom is uitgevallen of er is een storing. De levensmiddelen blijven op die manier langer geconserveerd zonder dat ze veranderingen ondergaan. - Zet geen volle flessen in de freezer: alle vloeistoffen zetten uit bij het invriezen en de flessen kunnen dus breken. - Als de kamertemperatuur voor langere tijd lager dan 14°C blijft, worden de temperaturen die noodzakelijk zijn voor het langdurig conserveren in de freezer niet helemaal bereikt en de conservatieperiode wordt dus korter. NL 24 Ijsbakjes Dit nieuwe type ijsbakjes is een exclusief Merloni patent. Het feit dat ze in de deur van de freezer zitten zorgt voor een ergonomisch en hygiënisch gebruik: de ijsblokjes komen niet meer in contact met de etenswaren in de freezer: bovendien wordt water knoeien tijdens het opvullen vermeden (ook de deksel voor het afsluiten van het gat na het opvullen is bijgeleverd). Voor het verwijderen van de ijsbakjes moet u het bakje naar boven duwen en dan eruit trekken (afb. [. . . ] Heeft u gecontroleerd of: • de zekering is doorgeslagen; • de stekker niet goed in het stopcontact zit; • het stopcontact niet werkt; probeer de stekker in een ander stopcontact. Als ondanks alle controles het apparaat niet functioneert en het door u geconstateerde gebrek er nog steeds is, wend u zich dan tot een erkende installateur met deze informatie: het soort gebrek, het codenummer van het model (Mod. ) en de betreffende nummers (S/N) op het typeplaatje dat zich linksonder naast de groentenlade bevindt (zie de hiervolgende voorbeelden). Heeft u gecontroleerd of: • de deuren niet goed sluiten of de afdichtingen versleten zijn; • de deuren langdurig open zijn geweest; • de temperatuurknop niet op de juiste positie staat; • de koelkast of de freezer te vol zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT MBA 3811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT MBA 3811 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag