Gebruiksaanwijzing HOTPOINT LST 216 A/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT LST 216 A/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT LST 216 A/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT LST 216 A/HA te teleladen.


HOTPOINT LST 216 A/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2747 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT LST 216 A/HA (3199 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT LST 216 A/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Adding extra crockery Without switching off the machine, open the door, taking care to avoid the escaping steam, and place the crockery inside the dishwasher. Eine präzise Nivellierung verleiht dem Gerät die erforderliche Stabilität, durch die Vibrationen, Betriebsgeräusche und ein Verrücken des Gerätes vermieden werden. Stromanschluss Vor Einfügen des Netzsteckers in die Steckdose ist sicherzustellen, dass: • die Steckdose über eine normgerechte Erdung verfügt; • die Netzsteckdose die auf dem Typenschild (befindlich auf der Innentür) angegebene max. Leistungsaufnahme des Gerätes trägt (siehe Abschnitt Beschreibung Ihres Geschirrspülers); • die Versorgungsspannung den auf dem Typenschild (auf der Innentür) vermerkten Werten entspricht; • die Steckdose mit dem Netzstecker des Gerätes kompatibel ist. [. . . ] Zeer vuile vaat en pannen (niet voor breekbare vaat) Intensief Normaal vuile vaat en pannen. Ecologisch wasprogramma met laag energieverbruik, geschikt voor normaal vuile vaat en pannen. (2 borden + 2 glazen + 4 delen bestek + 1 pan + 1 pannetje) Zuinige, snelle cyclus voor teer vaatwerk dat gevoelig is voor hoge temperaturen, direct na gebruik. : De beste prestaties van de programma's " Snel " worden bereikt als u het aantal aangegeven couverts niet overschrijdt. * Het programma Eco volgt de richtlijn EN-50242 en heeft een langere duur dan de rest van de programma’s. Dit programma heeft echter het laagste energieverbruik en is het minst schadelijk voor het milieu. Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany. Com Om de dosering van het wasmiddel te vereenvoudigen is het goed te weten dat: 1 eetlepel = 15 gr. Poeder = 5 ml vloeibaar wasmiddel circa 55 Glansmiddel en onthardingszout NL Gebruik uitsluitend producten die speciaal voor afwasautomaten zijn bestemd. Gebruik geen keukenzout of industrieel zout en ook geen wasmiddelen voor handwas. Als u een multifunctie product gebruikt is het niet nodig een glansmiddel toe te voegen. We raden u echter wel aan onthardingszout toe te voegen als het water hard of zeer hard is. - Druk net zolang op de P toets tot u de gewenste hardheid bereikt (1-2-3-4-5* Zie tabel Hardheid van het water). Niveau hardheid 1 (controlelampje 1 knippert) niveau hardheid 2 (controlelampje 1 aan, controlelampje 2 knippert) niveau hardheid 3 (controlelampjes 1 en 2 aan, controlelampje 3 knippert, enzovoort), tot aan maximaal 5* niveaus. - Om de functie te verlaten wacht u circa 30 seconden of schakelt u de afwasautomaat uit met de ON/OFF toets. Als u multifunctie tabletten gebruikt moet u toch het zoutreservoir vullen. Tabel Waterhardheid °dH 0 6 6 11 12 17 17 34 34 50 °fH 0 11 21 31 61 10 20 30 60 90 mmol/l 0 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 6 6, 1 9 niveau 1 2 3 4 5* Als u geen zout of glansmiddel toevoegt is het normaal dat de controlelampjes ZOUT TOEVOEGEN* en GLANSMIDDEL TOEVOEGEN* blijven aan staan. Als u wel morst, moet u het product F gelijk met een droge doek G verwijderen. Het glansmiddel toevoegen Van 0°f tot 10°f raden wij u aan geen onthardingszout te gebruiken. (°dH = waterhardheid in Duitse graden - °fH = waterhardheid in Franse graden - mmol/l = millimol/liter) Giet het glansmiddel NOOIT direct in de machine. Het regelen van de dosis glansmiddel Als u niet tevreden bent over de droogresultaten, kunt u de dosis glansmiddel afregelen. U kunt met een schroevendraaier aan de regelaar (F) draaien en kiezen tussen 6 verschillende standen (de fabrieksinstelling is op stand 4): • als u op de vaat strepen aantreft moet u een lagere stand instellen (1-3). [. . . ] Afvalverwijdering • Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de locale normen, zodat het verpakkingsmateriaal kan worden hergebruikt. • De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat elektrische apparaten niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. Afgedankte apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om het recyclen en herwinnen van de gebruikte materialen te optimaliseren en potentiële schade voor de gezondheid en het milieu te voorkomen. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dit product gescheiden in te zamelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT LST 216 A/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT LST 216 A/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag