Gebruiksaanwijzing HOTPOINT LFT 2294 A/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT LFT 2294 A/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT LFT 2294 A/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT LFT 2294 A/HA te teleladen.


HOTPOINT LFT 2294 A/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5441 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT LFT 2294 A/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Adding extra crockery Without switching off the machine, open the door, taking care to avoid the escaping steam, and place the crockery inside the dishwasher. € An exc es s iv e am ount of f oam has be en produc ed: t he det erg ent has not been m eas u red out c orrect ly or it is not s uit able f or us e in di s h was hers (s ee St art -up and us e). th e d i sh e s an d g l ass es ar e co vered i n a w h i te fi l m o r l i m escal e d ep o si ts. € The lev el o f t he ref ined s alt is lo w or t he dos age s ett ing is not s uit ed t o t he hardnes s of t he wat er (s ee Rins e ai d and s alt ). [. . . ] pas op de vrijkomende hete stoom , en doe de vaat in de afwasautomaat. Uitgestelde start Het is mogelijk het starten van een programma 3, 6 of 9 uur uit te stellen: 1. Druk op de toets UITGESTELDE START: elke keer dat u op de toets drukt hoort u een geluidssignaal en zal de gekozen tijd worden getoond; 2. Selecteer het programma en sluit de deur: na de pieptoon begint het terugtellen; 3. Als de tijd verstreken is gaat het controlelampje uit en start het programma. Om de uitgestelde start te wijzigen en een korter uitstel te selecteren moet u op de toets UITGESTELDE START drukken. Om dit te annuleren drukt u enkele keren op de toets totdat het controlelampje van de uitgestelde start uitgaat. Onvoorziene onderbrekingen Als tijdens het wassen de deur wordt geopend of er een stroomonderbreking plaatsvindt, wordt het programma onderbroken. Het zal worden hervat op het punt waar het werd onderbroken als de deur weer dichtgaat of wanneer de stroom terugkeert. Halve lading op het boven- of onderrek* Als u weinig vaat heeft kunt u een halve lading wassen en zo water, energie en vaatwasmiddel besparen. Selecteer het programma en druk op de toets HALVE LADING: het driehoekje met betrekking tot de gekozen lading gaat aan en alleen de vaat in het boven- of onderrek wordt gewassen. De Halve Lading kan niet samen worden uitgevoerd met de Optie Good Night en met de Optie ShorTime. Laad de vaat alleen in het boven- of onderrek en doe slechts de helft van de hoeveelheid wasmiddel in het bakje. Optie ShorTime* Met deze optie vermindert u de duur van de belangrijkste programma’s en behoudt u dezelfde was- en droogprestaties. Nadat u het programma heeft geselecteerd druk u op de toets Optie ShorTime. Het aangaan van het controlelampje en een korte pieptoon geven aan dat de selectie heeft plaatsgevonden. NL Optie Good Night* Multifunctie tabletten* Met deze optie krijgt u de beste was- en droogresultaten. Bij de optie “Multifunctie Tabletten” duurt het programma iets langer. De optie MULTIFUNCTIE TABLETTEN blijft ook de volgende keren aanstaan, als u hem niet uitschakelt. We raden u aan alleen tabletten te gebruiken bij uitvoeringen waar de optie MULTIFUNCTIE TABLETTEN bestaat. Deze optie wordt afgeraden bij programma’s die niet op het gebruik van multifunctie tabletten zijn ingesteld (zie de tabel van de opties). De duur van de programma’s wordt iets verlengd maar u kunt wel gebruik maken van het goedkopere nachttarief voor elektriciteitsverbruik. [. . . ] • Leun of zit nooit op de open deur: het apparaat zou om kunnen vallen. • De deur dient niet in openstaande stand gelaten te worden omdat men erover zou kunnen struikelen. • We raden u sterk aan afwasmiddelen zonder fosfaten of chloor te gebruiken omdat deze geschikter zijn voor het behoud van het milieu. • Enzymen zorgen voor een effectieve werking op temperaturen van ongeveer 50°C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT LFT 2294 A/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT LFT 2294 A/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag