Gebruiksaanwijzing HOTPOINT LD 6090 X EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT LD 6090 X EU. Wij hopen dat dit HOTPOINT LD 6090 X EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT LD 6090 X EU te teleladen.


HOTPOINT LD 6090 X EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4452 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT LD 6090 X EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] EN Cleaning the dishwasher • The external surfaces of the machine and the control panel may be cleaned using a cloth dampened with warm soapy water. Switch off the machine using the STANDBY button, turn on the tap and switch the machine back on after 20 seconds by pressing the same button. Befüllen Sie die Geschirrspülerkörbe (siehe Beschickungsbeispiele) und schließen Sie die Gerätetür. Drücken Sie die Taste SELECT und wählen Sie die gewünschte Zeitverschiebung. [. . . ] Teveel afwasmiddel betekent niet automatisch een efficiëntere reiniging. Wanneer het programma 1 tablet vereist doet u hem in het bakje A en sluit u het deksel. Wanneer het programma 2 tabletten vereist, doet u de tweede op de bodem van de afwasautomaat. Verwijder de wasmiddelresten van de rand van het bakje en sluit het deksel met een klik. 58 Afwasopties* Uitgestelde start Het is mogelijk de start van het programma van 1 tot 24 uur uit te stellen: 1. Druk op de toets START/RESET: na het geluidssignaal begint het terugtellen. Als de tijd verstreken is gaat het controlelampje uit en wordt het programma gestart. Inweken Spe-ciale cycle voor fijn vaatwerk dat gevoeliger is voor hoge temperaturen, direct na gebruik. Spoel- en droogcycle voor weinig gebruikt vaatwerk dat alleen stoffig is. Special Guest Gedifferenciëer-de afwas op twee korven: voorzichtig op bovenkorf voor glaswerk, intensief voor pannen op onderkorf. Om de dosering van het afwasmiddel te vereenvoudigen is het goed te weten dat: 1 eetlepel = 15 gram poeder = 15 ml vloeibaar wasmiddel circa 1 theelepel = 5 gram poeder = 5 ml vloeibaar wasmiddel circa 60 Glansmiddel en zout !Gebruik uitsluitend producten die speciaal voor afwasautomaten zijn bestemd. We raden u echter wel aan zout toe te voegen als het water hard of zeer hard is. Als u geen zout of glansmiddel toevoegt is het normaal dat de controlelampjes ZOUT TOEVOEGEN* en GLANSMIDDEL TOEVOEGEN* blijven knipperen. Het glansmiddelreservoir moet worden gevuld: • als u door het controlelampje ziet dat het leeg is (H). Als u wel morst, F moet u het product gelijk G met een sponsje verwijderen. Het regelen van de dosis glansmiddel Als u niet tevreden bent over de was- of droogresultaten, kunt u de dosis glansmiddel afregelen. U kunt met een schroevendraaier aan de regelaar (F) draaien en kiezen tussen 6 verschillende standen (de fabrieksinstelling is op stand 4): • als u op de vaat witte strepen aantreft moet u een lagere stand instellen (1-3). € als u waterdruppels of kalkaanslag aantreft moet u een hogere stand instellen (4-6). ) en u wilt dat de vaat droger wordt, kunt u het reservoir in elk geval vullen en instellen op stand 2. Beschrijving ) en moet worden gevuld: • als de groene drijver* niet zichtbaar is wanneer u de dop van het zoutreservoir bekijkt; • als op het paneel het controlelampje ZOUT TOEVOEGEN* knippert; • als er geen controlelampje of groene drijver is: ongeveer na iedere 30 wasbeurten; 1. Haal het onderrek naar voren en draai de dop van het zoutreservoir tegen de klok in. [. . . ] Ook al zijn ze biologisch afbreekbaar, afwasmiddelen bevatten elementen die het evenwicht van de natuur verstoren. Vernietiging van oude electrische apparaten De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van de gebruikte materialen te optimaliseren en de negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de "afvalcontainer met een kruis erdoor" herinnert u aan uw verplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT LD 6090 X EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT LD 6090 X EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag