Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA te teleladen.


HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (908 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA (1122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Inhoud NL DE PT Português, 25 NL Installatie, 2-4 Nederlands, 1 Deutsch, 13 Plaatsing Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat, 5-6 Bedieningspaneel Verlengbare kookgedeeltes Starten en gebruik, 7-9 KZT 6424 T F/HA KZT 7424 DO F/HA Inschakelen kookplaat Inschakelen kookgedeeltes Inschakelen verlengbare kookgedeeltes Uitschakelen kookgedeeltes De verwarmingselementen Programmering kooktijd Blokkering van het bedieningspaneel “Demo” modus Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Veiligheidsmechanismen Voorzorgsmaatregelen en advies, 10 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Onderhoud en verzorging, 11 De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen Technische beschrijving van de modellen, 12 Installatie NL  Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft.  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. Bevestigen Het apparaat moet op een absoluut horizontaal oppervlak worden geïnstalleerd. [. . . ] Een thermisch veiligheidsmechanisme stelt in deze gevallen in de voorste gedeeltes tijdelijk een beperkte stroomsterkte in (gelijk aan 3) totdat de temperatuur is gezakt tot een acceptabel niveau. Veiligheidsschakelaar Het apparaat beschikt over een veiligheidsschakelaar die de kookgedeeltes automatisch uitschakelt als de tijdslimiet voor een bepaald vermogensniveau is bereikt (zie tabel). gedurende de veiligheidsonderbreking vertoont het display afwisselend de letters TI en ME. Niveau stroomsterkte 1 2 3-4-5 6 7-8 9-10 11 Tijdslimiet werking in uren 10 6 5 4 3 2 1 NL • gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken teneinde alle beschikbare hitte te benutten; • houd de bodem van de pannen altijd schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. Dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookgedeelte; • vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten; • laat nooit een kookgedeelte aan staan zonder een pan erop. De verhitting, die snel het maximum niveau bereikt, zou de verwarmingselementen kunnen beschadigen. Aangeraden stroomsterktes voor verschillende bereidingen: Stroomsterktes Mini Middelmaat Maxi Kleine kookplaat (1100 -> 1400 W) Chocolade Saus Op laag vuur koken Middelste kookplaat (1800 -> 2000 W) Verwarmen Op laag vuur koken Vloeistoffen koken Grote kookplaat (2300 -> 2500 W) Op laag vuur koken Vloeistoffen koken Bakken/Grillen Geluidssignaal Enkele storingen, zoals: • een voorwerp (pan, bestek, enz. ) dat meer dan 10 seconden op het bedieningspaneel ligt, • gemors op het bedieningspaneel, • een te lange druk op een toets, kunnen een geluidssignaal veroorzaken. In deze gevallen zal het bedieningspaneel automatisch worden geblokkeerd: om het weer in te schakelen moet u op de toets drukken. Als de oorzaak van de storing niet wordt verwijderd blijft het geluidssignaal gaan en gaat het kookvlak uit. 9 Voorzorgsmaatregelen en advies NL  Het apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsnormen. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Deze apparatuur voldoet aan de volgende EU voorschriften: - 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. • Richt de handvaten van de pannen altijd naar de binnenzijde van de kookplaat zodat u er niet per ongeluk tegenaan stoot. • Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar altijd door de stekker beet te pakken. • Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact zit. Algemene veiligheidsmaatregelen • Dit apparaat is vervaardigd voor nietprofessioneel gebruik binnenshuis. • Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet in overdekte toestand. • Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte handen of voeten. Het mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt en alleen volgens de instructies die beschreven staan in deze handleiding. Gebruik het kookvlak niet om voorwerpen op te plaatsen en ook niet als snijplank. Het kan echter worden beschadigd (of barsten) als het wordt geraakt door een puntig object, bijvoorbeeld door gereedschap. [. . . ] Anzeige im Falle einer Mehrfachprogrammierung Wurde die Betriebszeit einer oder mehrerer Kochzonen vorprogrammiert, erscheint auf dem Display die Restgarzeitanzeige der Kochzone, die für die niedrigste Zeit programmiert wurde; die entsprechende Kontrollleuchte schaltet sich ein, um anzuzeigen, um welche Kochzone es sich handelt. die Kontrollleuchten der übrigen programmierten Kochzonen schalten auf Blinklicht. Um die Restgarzeit der anderen vorprogrammieren Kochzonen abzurufen, drücken Sie wiederholt die Taste : Im Uhrzeigersinn werden nach und nach die Zeiten sämtlicher vorprogrammierten Kochzonen angezeigt, angefangen von der vorderen linken Kochzone. Drücken Sie mehrmals die Taste , bis die Zeit der Kochzone, deren Programmierung Sie ändern möchten, angezeigt wird. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KZT 7424 DO F/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag