Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA te teleladen.


HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (698 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA (849 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzingen KOOKPLAAT Inhoud NL DE PT Português, 21 NL Installatie, 2-3 Nederlands, 1 Deutsch, 11 Plaatsing Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat, 4 Bedieningspaneel Starten en gebruik, 5-7 KZT 6124 ID F/HA Inschakelen kookplaat Inschakelen kookgedeeltes Booster functie Uitschakelen kookgedeeltes Programmering kooktijd Blokkering van het bedieningspaneel Uitschakelen kookplaat Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Veiligheidsmechanismen Voorzorgsmaatregelen en advies, 8 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Onderhoud en verzorging, 9 De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen Technische beschrijving van de modellen, 10 Installatie NL ! bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. [. . . ] Het knipperende controlelampje kan betekenen: • dat de pan niet geschikt is • dat de pan een te kleine diameter heeft • dat de pan niet goed aansluit Aanwijzers van de resterende warmte * Gietijzer Ge‘mailleerd staal Speciaal roestvrij staal Koper, Aluminium, Glas, Terracotta, Aardewerk, Niet magnetisch roestvrij staal Om optimale resultaten te bereiken met de kookplaat: • Gebruik alleen pannen met een dikke, platte bodem zodat ze perfect aansluiten op het verwarmingsvlak. Zolang de temperatuur van de kookgedeeltes boven de 60°C blijft, zal ook na het uitschakelen van het kookgedeelte de aanwijzer van de resterende warmte, die zich naast het kookgedeelte bevindt, aanblijven. Oververhitting In het geval van oververhitting van de elektronische onderdelen gaat de kookplaat automatisch uit en verschijnt op het display “—”. Deze boodschap verdwijnt en u kunt de kookplaat weer gebruiken zodra de temperatuur voldoende is gezakt. Veiligheidsschakelaar Het apparaat beschikt over een veiligheidsschakelaar die de kookgedeeltes automatisch uitschakelt als de tijdslimiet voor een bepaald vermogensniveau is bereikt. De plaat rechtsachter zal automatisch na 3 uur uitgaan, de plaat linksvoor na 10 uur. Niveau stroomsterkte 1 2 3-4-5 6 7-8 9-10 11 Tijdslimiet werking in uren 10 6 5 4 3 2 1 • Gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken zodat alle beschikbare hitte wordt benut. • Houd de bodem van de pannen altijd goed schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookvlak zelf. • Vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis heeft gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten. 6 Geluidssignaal Enkele storingen , zoals: • een voorwerp (pan , bestek , enz. ) dat meer dan 10 seconden op het bedieningspaneel ligt, • gemors op het bedieningspaneel, • een lange druk op een toets, kunnen een geluidssignaal veroorzaken. In deze gevallen zal het bedieningspaneel automatisch worden geblokkeerd: om het weer in te schakelen moet u op de toets drukken. • Vergeet niet dat de temperatuur in het kookgedeelte aanzienlijk hoog blijft tot minstens 30 minuten nadat u het uitschakelt. De resterende warmte wordt aangeduid door een aanwijzer (zie Starten en gebruik). • Houd voorwerpen die kunnen smelten op afstand van de kookplaat, zoals bv. Let vooral op plastic of aluminium verpakkingen en folie: als u ze op het nog warme of lauwe kookvlak neerlegt, kunt u zware schade aanrichten. • Richt de handvaten van de pannen altijd naar de binnenzijde van de kookplaat zodat u er niet per ongeluk tegenaan stoot. • Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar altijd door de stekker beet te pakken. • Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact zit. • Mededeling voor dragers van een pacemaker of een ander actief ingeplant medisch apparaat: De kookplaat voldoet aan alle geldende normen betreffende elektromagnetische storing. dit product is aldus in volkomen overeenstemming met de voorschriften van de wet (richtlijn 89/336/EEG). [. . . ] Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass: • die Netzsteckdose geerdet ist und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht; • die Netzsteckdose für die auf dem Typenschild (befindlich auf dem Gerät) angegebene maximale Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt ist; • die Netzspannung im Bereich der auf dem Typenschild angegebenen Werte liegt; • die Netzsteckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist. Schließen Sie die Drähte gemäß nachfolgender Tabelle und Zeichnungen an: Netzspannung und -frequenz 230V 1+N ~ 50 Hz Elektrokabel Anschluss der Drähte : gelb/grün; N: die 2 blauen Drähte zusammen L: braun zusammen mit schwarz 13 Beschreibung des Gerätes DE Bedienfeld Das hier beschriebene Bedienfeld dient nur als Beispiel, es handelt sich nicht unbedingt um eine genaue Widergabe des von Ihnen erworbenen Modells. • Kontrollleuchte GEWÄHLTE KOCHZONE: Diese zeigt an, dass die der Kontrollleuchte entsprechende Kochzone gewählt wurde und die gewünschten Einstellungen demnach vorgenommen werden können. • Oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten und : Die Leistung sinkt sofort auf 0, die Kochzone wird ausgeschaltet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KZT 6124 ID F/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag