Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA te teleladen.


HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1519 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 27 Manual de instrucciones ENCIMERA ES Sumario IT Italiano, 1 GB English, 10 FR Français, 19 Instalación, 29-30 Colocación Conexión eléctrica Panel de control Descripción del aparato, 31 Puesta en funcionamiento y uso, 32-34 Encendido de la encimera Encendido de las zonas de cocción Apagado de las zonas de cocción Programación de la duración de una cocción Bloqueo de los mandos Apagado de la encimera Consejos prácticos para el uso del aparato Dispositivos de seguridad ES Espanol, 28 PT Portuges, 37 NL Nederlands, 46 DE Deutsch, 55 KZT 6104 I F IT/HA Precauciones y consejos, 35 Seguridad general Eliminación Mantenimiento y cuidados, 36 Interrumpir la corriente eléctrica Limpiar el aparato Desmontar la encimera Instalación  Es importante conservar este manual para poder consultarlo en todo momento. • evite instalar la encimera sobre un lavavajillas, pero si fuera necesario, interponga un elemento de separación estanco entre los dos aparatos; • según el tipo de encimera que se desea instalar (ver las figuras), el espacio disponible en el mueble debe tener las siguientes dimensiones: 590 Fijación La instalación del aparato se debe realizar sobre una superficie de apoyo perfectamente plana. Las deformaciones que se podrían provocar por una mala fijación, pueden alterar las características y las prestaciones de la encimera.  En conformidad con las normas de seguridad, una vez empotrado el aparato, no se deben producir contactos con las piezas eléctricas. [. . . ] dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookvlak zelf. • Vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis heeft gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten. 51 NL Geluidssignaal Enkele storingen , zoals: • een voorwerp (pan , bestek , enz. ) dat meer dan 10 seconden op het bedieningspaneel ligt, • gemors op het bedieningspaneel, • een lange druk op een toets, kunnen een geluidssignaal veroorzaken. In deze gevallen zal het bedieningspaneel automatisch worden geblokkeerd: om het weer in te schakelen moet u op de toets drukken. Als de oorzaak van de storing niet wordt verwijderd blijft het geluidssignaal gaan en gaat het kookvlak uit. 52 Voorzorgsmaatregelen en advies  Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Deze apparatuur voldoet aan de volgende EU voorschriften: - 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. • • • • •  Controleer dat de luchttoevoeropening van het rooster van de ventilator niet verstopt is. De inbouwkookplaat moet voorzien zijn van een goede ventilatie voor het afkoelen van de elektronische componenten.  Het is niet aan te raden de inductiekookplaat boven een koelkast te plaatsen (hitte) of boven een wasautomaat (trillingen). Er zou geen voldoende ruimte zijn voor de ventilatie van de elektronische elementen. • Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel gebruik binnenshuis. • Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet in overdekte toestand. • Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte handen of voeten. Het mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt en alleen volgens de instructies die beschreven staan in deze handleiding. Gebruik het kookvlak niet om voorwerpen op te plaatsen en ook niet als snijplank. Het kan echter worden beschadigd (of barsten) als het wordt geraakt door een puntig object, bijvoorbeeld door gereedschap. Als dit gebeurt moet u onmiddellijk het apparaat afsluiten van de elektrische stroom en contact opnemen met de Technische Dienst. • Als het oppervlak van de kookplaat gebarsten is moet u het apparaat uitschakelen om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt. Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine keukenapparaten op warme delen van de kookplaat terechtkomen. [. . . ] Schrauben Sie die 4 Zentrierungsfedern mittels der vier kurzen, stumpfen Schrauben in die in der Mitte einer jeden Kochfeldseite befindlichen Lochbohrungen. Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass: • die Netzsteckdose geerdet ist und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht; • die Netzsteckdose für die auf dem Typenschild (befindlich auf dem Gerät) angegebene maximale Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt ist; • die Netzspannung im Bereich der auf dem Typenschild angegebenen Werte liegt; • die Netzsteckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist. • Kontrollleuchte GEWÄHLTE KOCHZONE: Diese zeigt an, dass die der Kontrollleuchte entsprechende Kochzone gewählt wurde und die gewünschten Einstellungen demnach vorgenommen werden können. Stellen Sie über die Tasten “-” und “+” die gewünschte Garzeit ein. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KZT 6104 I F IT/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag