Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6013 T F/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6013 T F/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT KZT 6013 T F/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KZT 6013 T F/HA te teleladen.


HOTPOINT KZT 6013 T F/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (856 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT KZT 6013 T F/HA (1072 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KZT 6013 T F/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Inhoud NL DE PT Português, 23 NL Installatie, 2-4 Nederlands, 1 Deutsch, 12 Plaatsing Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat, 5-6 Bedieningspaneel Verlengbare kookgedeeltes Starten en gebruik, 7-9 KZT 6013 T F/HA KZT 6114 D F/HA Inschakelen kookplaat Inschakelen kookgedeeltes Inschakelen verlengbare kookgedeeltes Uitschakelen kookgedeeltes Programmering kooktijd Blokkering van het bedieningspaneel Uitschakelen kookplaat Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Veiligheidsmechanismen Voorzorgsmaatregelen en advies, 9 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Onderhoud en verzorging, 10 De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen Technische beschrijving van de modellen, 11 Installatie NL  Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft.  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. Bevestigen Het apparaat moet op een absoluut horizontaal oppervlak worden geïnstalleerd. [. . . ] Het uitschakelen: druk even op de toets controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. inschakelen verlengbare kookgedeeltes • Dubbele kookplaat: voor het inschakelen van 1. Als het tweede kookgedeelte rond is: druk op of voor het inschakelen (of de toets uitschakelen) van het tweede kookgedeelte. Als het kookgedeelte rond is: druk op de toets voor het inschakelen (of uitschakelen) van het gehele kookgedeelte (drievoudige kookplaat). De verhitting, die snel het maximum niveau bereikt, zou de verwarmingselementen kunnen beschadigen. Aangeraden stroomsterktes voor verschillende bereidingen: Kleine Stroomkookplaat sterktes (1100 -> 1400 W) Mini Middelmaat Maxi Chocolade Saus Op laag vuur koken Middelste kookplaat (1800 -> 2000 W) Verwarmen Op laag vuur koken Vloeistoffen koken Grote kookplaat (2300 -> 2500 W) Op laag vuur koken Vloeistoffen koken Bakken/Grillen Geluidssignaal Enkele storingen, zoals: • een voorwerp (pan, bestek, enz. ) dat meer dan 10 seconden op het bedieningspaneel ligt, • gemors op het bedieningspaneel, • een te lange druk op een toets, kunnen een geluidssignaal veroorzaken. In deze gevallen zal het bedieningspaneel automatisch worden geblokkeerd: om het weer in te schakelen moet u op de toets drukken. Als de oorzaak van de storing niet wordt verwijderd blijft het geluidssignaal gaan en gaat het kookvlak uit. 8 Voorzorgsmaatregelen en advies  Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Deze apparatuur voldoet aan de volgende EU voorschriften: - 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. • Richt de handvaten van de pannen altijd naar de binnenzijde van de kookplaat zodat u er niet per ongeluk tegenaan stoot. • Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar altijd door de stekker beet te pakken. • Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact zit. NL Algemene veiligheidsmaatregelen • Dit apparaat is vervaardigd voor nietprofessioneel gebruik binnenshuis. • Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet in overdekte toestand. • Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte handen of voeten. Het mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt en alleen volgens de instructies die beschreven staan in deze handleiding. Gebruik het kookvlak niet om voorwerpen op te plaatsen en ook niet als snijplank. Het kan echter worden beschadigd (of barsten) als het wordt geraakt door een puntig object, bijvoorbeeld door gereedschap. Als dit gebeurt moet u onmiddellijk het apparaat afsluiten van de elektrische stroom en contact opnemen met de Technische Dienst. [. . . ] Hier werden die entsprechenden Bedienelemente aufgeführt, mit denen die Modelle bestückt sind, die über solche Optionen verfügen. Und • Oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten : Die Leistung sinkt sofort auf 0, die Kochzone wird ausgeschaltet. Stellen Sie über die Tasten “-” und “+” die gewünschte Garzeit ein. die Zeitrechnung (rückwärtiger Ablauf) des Timers setzt unverzüglich ein. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KZT 6013 T F/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KZT 6013 T F/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag