Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KRC 741 D Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KRC 741 D Z. Wij hopen dat dit HOTPOINT KRC 741 D Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KRC 741 D Z te teleladen.


HOTPOINT KRC 741 D Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1741 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT KRC 741 D Z (1735 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KRC 741 D Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] P³yty grzejne Pola grzejne Tylne lewe Tylne prawe Przednie lewe Przednie prawe Moc ca³kowita P³yty grzejne Pola grzejne Tylne lewe Tylne prawe Przednie lewe Przednie prawe Moc ca³kowita P³yty grzejne KRA 640 B KRA 640 C KRA 640 X KRC 640 B KRC 640 X Moc (w W) Œrednica (w mm) H 2300 210 H 1400 160 H 1200 145 H 1800 180 6700 KEC 645 D C KEC 645 D X Moc (w W) Œrednica (w mm) AD 2200/800 210/140 H 1400 160 H 1200 145 H 1800 180 6600 KEC 635 T C KRC 641 D B KRC 641 D X KRC 741 D Z Œrednica (w mm) 210/140 160 145 180 6600 KEC 745 DO Z Moc (w W) AD 2200/800 H 1400 H 1200 HO 2000/1100 6800 KRA 631 T B KRA 631 T X KRC 631 T B KRC 631 T X Moc (w W) Œrednica (w mm) H 1400 160 HT 2700/1950/1050 270/210/145 H 1800 180 5900 Œrednica (w mm) 210/140 160 145 145x250 Moc (w W) HD 2200/1000 H 1400 H 1200 H 1800 Pola grzejne Tylne prawe Œrodkowe lewe Przednie prawe Moc ca³kowita Moc (w W) Œrednica (w mm) H 1400 160 HT 2700/1950/1050 270/210/145 A 1800 180 5900 Legenda: H = hilight pojedyncze HO = hilight owalne HD = hilight podwójne HT = hilight potrójne A = halogenowe pojedyncze AD = halogenowe podwójne 26 Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Inhoud PT Português, 1 N L PL Polski, 14 NL Nederlands, 27 Installatie, 28-30 Plaatsing Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat, 31-32 Bedieningspaneel Verlengbare kookgedeeltes RS Ðóññêèé, 40 Starten en gebruik, 33-36 KEC 635 T C KEC 645 D C KEC 645 D X KRA 631 T B KRA 631 T X KRA 640 B KRA 640 C KRA 640 X KRC 631 T B KRC 631 T X KRC 640 B KRC 640 X KRC 641 D B KRC 641 D X KEC 745 DO Z KRC 741 D Z Inschakelen kookplaat Inschakelen kookzones Uitschakelen kookzones Power functie De verwarmingselementen Programmering kookduur De timer Blokkering van het bedieningspaneel Uitschakelen kookplaat “Demo” modus Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Veiligheidsmechanismen Kooktips Voorzorgsmaatregelen en advies, 37 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Onderhoud en verzorging, 38 De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen Technische beschrijving van de modellen, 39 Installatie NL  Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat waarschuwingen en informatie betreffende werking voorhanden blijven.  Lees de instructies aandachtig door: u vindt er belangrijke informatie betreffende installatie, gebruik en veiligheid. 40 mm kinderen en dient daarom te worden verwijderd volgens de geldende normen voor gescheiden afvalverzameling ( zie Voorzorgsmaatregelen en advies). [. . . ] Als u de kookplaat opnieuw wilt inschakelen moet u eerst het bedieningspaneel deblokkeren. - + en “Demo” modus Het is mogelijk een demomodus in te stellen waarbij het bedieningspaneel normaal functioneert (de opdrachten betreffende de programmering inbegrepen), maar waarbij de verwarmingselementen niet aangaan. Om de “demo” modus te activeren moet de kookplaat aanstaan en alle stralingselementen uit: • Druk tegelijkertijd 6 seconden lang op de toetsen voor het instellen van te drukken. Bevestig door op de toets Om een programmering te annuleren moet u bovenstaande handelingen uitvoeren. Bij punt 2 drukt u op de toets : de duur vermindert langzaamaan tot aan de uitschakeling 0. De programmering wordt gewist en het display verlaat de programmeringsmodus. Zodra de 6 seconden zijn verstreken zullen de controlelampjes ON/OFF en BLOKKERING BEDIENINGSPANEEL een seconde lang knipperen. Druk op de toets programmering totdat het controlelampje van de timer aangaat. Stel de gewenste kookduur in door middel van de toetsen + en los en druk op de toets • het display toont om de beurt de tekst DE en MO en het kookvlak gaat uit; • de volgende keer dat u de kookplaat inschakelt zal hij zich in de “demo” modus bevinden. Het display toont om de beurt de tekst DE en OF en het kookvlak gaat uit. Als de tijd verstreken is hoort u voor de duur van 1 minuut een geluidssignaal. Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Om optimale resultaten te bereiken met de kookplaat: • Gebruik alleen pannen met een dikke, platte bodem zodat ze perfect aansluiten op het verwarmingsvlak. Blokkering van het bedieningspaneel Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om een ongewenst aanraken te vermijden (kinderen, schoonmaakhandelingen, enz. Als u wilt stoppen met koken) moet u de blokkering uitschakelen: druk even op de toets . Het controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. • Gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken zodat alle beschikbare hitte wordt benut. 34 • Houd de bodem van de pannen altijd goed schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookvlak zelf. • Vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis heeft gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten. Veiligheidsschakelaar Het apparaat beschikt over een veiligheidsschakelaar die de kookgedeeltes automatisch uitschakelt als de tijdslimiet voor een bepaald vermogensniveau is bereikt. De plaat rechtsachter zal automatisch na 5 uur uitgaan, de plaat linksvoor na 8 uur. Vermogensniveau 1 2 3 4 5 6 Begrenzing van de werkingsduur in uren 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NL Veiligheidssystemen Pannensensor Ieder kookgedeelte is voorzien van een systeem dat waarneemt of er een pan op staat. [. . . ] • De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval mag worden meegegeven. De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KRC 741 D Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KRC 741 D Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag