Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIO 844 DO B S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIO 844 DO B S. Wij hopen dat dit HOTPOINT KIO 844 DO B S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIO 844 DO B S te teleladen.


HOTPOINT KIO 844 DO B S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3835 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KIO 844 DO B S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. € Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. € Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] De genoemde geluiden zijn het resultaat van de inductietechnologie en zijn niet noodzakelijkerwijs functioneringsdefecten. Als u lang op de toetsen drukt Inschakelen kookzones Iedere kookzone wordt in werking gesteld door middel van een selectietoets en een regelsysteem voor de stroomsterkte, bestaande uit selectietoetsen voor een vermogen van tussen de 0 en de 9. € Voor het in werking stellen van een kookzone drukt u op de betreffende toets en stelt u de gewenste stroomsterkte in (van 0 tot 9) door middel van de selectietoetsen. Uitschakelen kookgedeeltes Voor het uitschakelen van een kookgedeelte kiest u dit door en: middel van de selectietoets • Druk op de selectietoets voor het vermogen 0: het vermogen gaat onmiddellijk terug naar 0 en het kookgedeelte gaat uit. Booster functie Om de verwarmingstijd te versnellen kunt u in enkele kookzones de booster functie activeren door op de / toets te drukken. Deze functie verhoogt het vermogen tot 2000 W of 3000 W, aan de hand van de grootte van de gekozen kookzone. Zolang de booster van een van de kookzones actief is, zal het gedeelte daarvoor of daarachter slechts over een beperkt vermogen beschikken (bv. : als in de kookzone linksachter de booster actief is , zal het vermogen in de kookzone linksvoor afnemen). Voor verdere informatie kunt u de Technische beschrijving van de modellen raadplegen. Alle kookgedeeltes kunnen tegelijkertijd geprogrammeerd worden voor een tijdsduur van tussen de 1 en de 99 minuten. Druk op de programmeertoets voor het betreffende kookgedeelte begint te knipperen. Stel de gewenste kookduur in door middel van de toetsen en kunt u de stroomsterkte en de minuten van de timer snel laten toenemen. Het einde van de geprogrammeerde kooktijd wordt aangegeven door een geluidssignaal (van 1 minuut) waarna het kookgedeelte uitgaat. 62 Herhaal de hierboven beschreven procedure voor iedere kookplaat die u wilt programmeren. Indien een of meer kookplaten zijn geprogrammeerd vertoont het display de resterende tijd van de kookplaat die als eerste eindigt, terwijl hij de positie ervan aanduidt door middel van het betreffende controlelampje dat knippert. de controlelampjes van de andere geprogrammeerde kookplaten zijn aan. Om de resterende tijd van de andere geprogrammeerde kookplaten te visualiseren moet u een aantal keren op drukken: met de klok mee de toets zullen, de een na de ander, de tijden van de timer alle geprogrammeerde kookplaten worden getoond, te beginnen met de kookplaat linksvoor. Druk een aantal keer op de toets kookplaat die u wilt wijzigen verschijnt. Als u wilt stoppen met koken) moet u de blokkering uitschakelen: druk . Het controlelampje gaat uit en het even op de toets bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. Als het bedieningspaneel is geblokkeerd, blijft dit ook geblokkeerd nadat u de kookplaat opnieuw inschakelt. Als u de kookplaat opnieuw wilt inschakelen moet u eerst het bedieningspaneel deblokkeren. [. . . ] Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. 66 Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. Met een speciaal product voor onderhoud en bescherming: het onzichtbare laagje dat dit product achterlaat beschermt de plaat in het geval er iets overkookt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KIO 844 DO B S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KIO 844 DO B S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag