Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIO 744 DD Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIO 744 DD Z. Wij hopen dat dit HOTPOINT KIO 744 DD Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIO 744 DD Z te teleladen.


HOTPOINT KIO 744 DD Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1545 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT KIO 744 DD Z (1647 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KIO 744 DD Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 22 Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Inhoud PT Português, 1 PL Polski, 12 NL Nederlands, 23 Installatie, 24-25 NL Plaatsing Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat, 26 Bedieningspaneel Verlengbare kookgedeeltes RS Ðóññêèé, 34 Starten en gebruik, 27-30 KIO 644 DD Z KIO 642 DD Z KIO 744 DD Z Inschakelen kookplaat Inschakelen kookzones Boosterfunctie Uitschakelen kookzones Programmering kookduur De timer Blokkering van het bedieningspaneel Uitschakelen kookplaat “Demo” modus Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Veiligheidsmechanismen Kooktips Voorzorgsmaatregelen en advies, 31 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Onderhoud en verzorging, 32 De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen Technische beschrijving van de modellen, 33 Installatie NL  Bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat waarschuwingen en informatie betreffende werking voorhanden blijven.  Lees de instructies aandachtig door: u vindt er belangrijke informatie betreffende installatie, gebruik en veiligheid. 20 mm LADE Plaatsing  Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor kinderen en dient daarom te worden verwijderd volgens de geldende normen voor gescheiden afvalverzameling ( zie Voorzorgsmaatregelen en advies). [. . . ] Bij punt 2 : de duur vermindert drukt u op de toets langzaamaan tot aan de uitschakeling 0. De - 27 NL programmering wordt gewist en het display verlaat de programmeringsmodus. • Druk tegelijkertijd 6 seconden lang op de toetsen De timer De kookplaat moet aan zijn. Druk op de toets programmering totdat het controlelampje van de timer aangaat. Zodra de 6 seconden zijn verstreken zullen de controlelampjes ON/OFF en BLOKKERING BEDIENINGSPANEEL een seconde lang knipperen. • het display toont om de beurt de tekst DE en MO en het kookvlak gaat uit; • de volgende keer dat u de kookplaat inschakelt zal hij zich in de “demo” modus bevinden. Het display toont om de beurt de tekst DE en OF en het kookvlak gaat uit. Als de tijd verstreken is hoort u voor de duur van 1 minuut een geluidssignaal. Blokkering van het bedieningspaneel Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om een ongewenst aanraken te vermijden (kinderen, schoonmaakhandelingen, enz. Als u wilt stoppen met koken) moet u de blokkering uitschakelen: druk even op de toets . Het controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. Praktische tips voor het gebruik van het apparaat  Gebruik pannen die gemaakt zijn van materiaal dat geschikt is voor inductie (ferromagnetisch materiaal). Het knipperende controlelampje kan betekenen: • dat de pan niet geschikt is • dat de pan een te kleine diameter heeft • dat de pan niet goed aansluit Aanwijzers van de resterende warmte Ieder kookgedeelte is voorzien van een aanwijzer van de resterende warmte. Het is bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter of chocolade te laten smelten. Oververhitting In het geval van oververhitting van de elektronische onderdelen gaat de kookplaat automatisch uit en verschijnt op het display knipperend nummer. Deze boodschap verdwijnt en u kunt de kookplaat weer gebruiken zodra de temperatuur tot op een acceptabel niveau is gezakt. Vermogensniveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Begrenzing van de werkingsduur in uren 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geluidssignaal Enkele storingen, zoals: • een voorwerp (pan, bestek, enz. ) dat meer dan 10 seconden op het bedieningspaneel ligt, • gemors op het bedieningspaneel, • een lange druk op een toets, kunnen een geluidssignaal veroorzaken. Als de oorzaak van de storing niet wordt verwijderd blijft het geluidssignaal gaan en wordt het kookvlak uitgeschakeld. F gevolgd door een 29 NL Praktische kooktips Koken op zeer hoog vuur ª • • ¶ ¶ § § S S ¢ ¢ £ ™ ™ ¡ Koken met een snelkookpan Snelkookpan Frituren Grillen Koken Koken op hoog vuur Crêpes Koken op hoog vuur en bruin bakken (Braadstukken, biefstukken, kalfslappen, visfilets, gebakken eieren) Koken op middelmatig vuur Snel indikken (vloeibare sauzen) Koken van water (pasta, rijst, groente) Melk Langzaam indikken (gebonden sauzen) Au bain-marie koken Koken met snelkookpan, na het sissen Koken op laag vuur Koken op laag vuur (stoofschotels) Opwarmen van gerechten Koken op zeer laag vuur Chocoladesaus Warm houden van gerechten 30 Voorzorgsmaatregelen en advies  Dit apparaat is ontwikkeld en gefabriceerd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen: - 2006/95/EEG van 12/12/06 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. [. . . ] De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. 31 Onderhoud en verzorging NL De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KIO 744 DD Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KIO 744 DD Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag