Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIC 630 B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIC 630 B. Wij hopen dat dit HOTPOINT KIC 630 B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KIC 630 B te teleladen.


HOTPOINT KIC 630 B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1960 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT KIC 630 B (1626 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KIC 630 B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] É indispensável que os parafusos das molas de centragem Outros tipos de ligações Se o sistema eléctrico corresponder à uma dessas características: Tensão tipo e frequência de rede PT • 400V - 2+N ~ 50 Hz • 220-240V 3 ~ 50 Hz • 400V 3 - N ~ 50 Hz • 400V - 2+2N ~ 50 Hz Soltar os cabos e efectuar a ligação dos fios de acordo com a tabela e os desenhos a seguir: Tensão tipo e frequência rede 400V - 2+N ~ 50 Hz 220-240V 3 ~ 50Hz 400V 3-N~ 50Hz Cabo eléctrico Ligação fios : ver de/amarelo; N: os 2 fios azuis juntos L1: preto L2: marrom : ver de/amarelo; N1: azul 400V - 2+2N ~ 50 Hz N2: azul L1: preto L2: marrom sejam acessíveis. ρ 22 Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Inhoud PT Português, 1 NL PL Polski, 12 NL Nederlands, 23 Installatie, 24-25 Plaatsing Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat, 26 Bedieningspaneel Verlengbare kookgedeeltes RS , 34 Starten en gebruik, 27-30 Inschakelen kookplaat Inschakelen kookzones Boosterfunctie Uitschakelen kookzones Programmering kookduur De timer Blokkering van het bedieningspaneel Uitschakelen kookplaat “Demo” modus Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Veiligheidsmechanismen Kooktips KIC KIC KIC KIC KIC KIC KIC 630 B 631 C 631 T B 631 T X 631 T C 633 T Z 633 T X Voorzorgsmaatregelen en advies, 31 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Onderhoud en verzorging, 32 De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen Technische beschrijving van de modellen, 33 Installatie ! bewaar dit instructieboekje zorgvuldig voor eventuele NL raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat waarschuwingen en informatie betreffende werking voorhanden blijven. [. . . ] €Demo” modus Het is mogelijk een demomodus in te stellen waarbij het bedieningspaneel normaal functioneert (de opdrachten betreffende de programmering inbegrepen), maar waarbij de verwarmingselementen niet aangaan. Om de “demo” modus te activeren moet de kookplaat aanstaan en alle stralingselementen uit: • Druk tegelijkertijd 6 seconden lang op de toetsen tijd van de kookplaat die u wilt wijzigen verschijnt. - + en voor het instellen Om een programmering te annuleren moet u bovenstaande handelingen uitvoeren. Bij punt 2 : de duur vermindert drukt u op de toets langzaamaan tot aan de uitschakeling 0. De programmering wordt gewist en het display verlaat de programmeringsmodus. Zodra de 6 seconden zijn verstreken zullen de controlelampjes ON/OFF en BLOKKERING BEDIENINGSPANEEL een seconde lang knipperen. Laat de toetsen druk op de toets ; + en los en De timer De kookplaat moet aan zijn. Druk op de toets programmering totdat het controlelampje van de timer aangaat. Stel de gewenste kookduur in door middel van de toetsen • het display toont om de beurt de tekst DE en MO en het kookvlak gaat uit; • de volgende keer dat u de kookplaat inschakelt zal hij zich in de “demo” modus bevinden. Het display toont om de beurt de tekst DE en OF en het kookvlak gaat uit. Gebruik pannen die gemaakt zijn van materiaal dat geschikt is voor inductie (ferromagnetisch materiaal). Wij raden het gebruik aan van pannen van: gietijzer, geëmailleerd staal of speciaal inductie roestvrij staal. U kunt zelf testen of een pan geschikt is door hem uit te proberen met een magneet. GESCHIKTE MATERIALEN ONGESCHIKTE MATERIALEN controlelampje kan betekenen: • dat de pan niet geschikt is • dat de pan een te kleine diameter heeft • dat de pan niet goed aansluit Oververhitting In het geval van oververhitting van de elektronische onderdelen gaat de kookplaat automatisch uit en verschijnt op het display NL F gevolgd door een knipperend nummer. Deze boodschap verdwijnt en u kunt de kookplaat weer gebruiken zodra de temperatuur tot op een acceptabel niveau is gezakt. Veiligheidsschakelaar * Gietijzer Ge‘mailleerd staal Speciaal roestvrij staal Koper, Aluminium, Glas, Terracotta, Aardewerk, Niet magnetisch roestvrij staal Om optimale resultaten te bereiken met de kookplaat: • Gebruik alleen pannen met een dikke, platte bodem zodat ze perfect aansluiten op het verwarmingsvlak. Het apparaat beschikt over een veiligheidsschakelaar die de kookgedeeltes automatisch uitschakelt als de tijdslimiet voor een bepaald vermogensniveau is bereikt. De plaat rechtsachter zal automatisch na 5 uur uitgaan, de plaat linksvoor na 8 uur. Vermogensniveau Begrenzing van de werkingsduur in uren 9 8 7 6 5 4 3 2 1 • Gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken zodat alle beschikbare hitte wordt benut. 1 2 3 4 • Houd de bodem van de pannen altijd goed schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookvlak zelf. € Vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis heeft gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten. [. . . ] De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. 31 Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KIC 630 B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KIC 630 B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag