Gebruiksaanwijzing HOTPOINT KBT 6424 DO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KBT 6424 DO. Wij hopen dat dit HOTPOINT KBT 6424 DO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT KBT 6424 DO te teleladen.


HOTPOINT KBT 6424 DO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1677 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT KBT 6424 DO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * N’existe que sur certains modèles 30 Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Inhoud IT Italiano, 1 GB English, 11 FR Français, 21 Installatie, 32-33 NL Plaatsing Aansluiting van de kookplaat Afvalverwijdering NL DE Beschrijving van het apparaat, 34-35 Bedieningspaneel De halogene elementen De straalelementen Nederlands, 31 Deutsch, 41 Starten en gebruik, 36-37 Inschakelen kookplaat Het uitschakelen van de kookplaat Veiligheidssystemen, 38 KBT 6424 DO/HA KBT 6424 DO IX/HA KBT 8424 DO IX/HA Geluidssignaal Veiligheidsschakelaar Oververhitting Voorzorgsmaatregelen en advies, 39 Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Algemene veiligheid Onderhoud en verzorging, De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen 40 Installatie NL ! bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. [. . . ] Knoppen "+" en "-"; 36 Als u de resterende tijd van de andere geprogrammeerde kookplaten wilt zien drukt u herhaaldelijk op de knop ; de tijden van alle geprogrammeerde kookplaten worden in volgorde en met de klok mee vertoond, te beginnen met de kookplaat links voor (alleen het corresponderende controlelampje is aan en de display knippert). Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Teneinde optimale resultaten te bereiken van het kookvlak: • gebruik pannen met een platte bodem die perfect aansluiten op het verwarmgedeelte; • gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken teneinde alle beschikbare hitte te benutten; • houd de bodem van de pannen altijd schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. Dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookgedeelte; • vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten; • laat nooit een kookgedeelte aan staan zonder een pan erop. De verhitting, die snel het maximum niveau bereikt, zou de verwarmingselementen kunnen beschadigen. Aangeraden stroomsterktes voor verschillende bereidingen: Algemene veiligheidsmaatregelen • Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel gebruik binnenshuis. • Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet in overdekte toestand. • Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte handen of voeten. Het mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt en alleen volgens de instructies die beschreven staan in deze handleiding. Gebruik het kookvlak niet om voorwerpen op te plaatsen en ook niet als snijplank. Het kan echter worden beschadigd (of barsten) als het wordt geraakt door een puntig object, bijvoorbeeld door gereedschap. Als dit gebeurt moet u onmiddellijk het apparaat afsluiten van de elektrische stroom en contact opnemen met de Technische Dienst. • Als het oppervlak van de kookplaat gebarsten is moet u het apparaat uitschakelen om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt. Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine keukenapparaten op warme delen van de kookplaat terechtkomen. • Vergeet niet dat de temperatuur in het kookgedeelte aanzienlijk hoog blijft tot minstens 30 minuten nadat u het uitschakelt. De resterende warmte wordt aangeduid door een aanwijzer (zie Starten en gebruik). • Houd voorwerpen die kunnen smelten op afstand van de kookplaat, zoals bv. Let vooral op plastic of aluminium verpakkingen en folie: als u ze op het nog warme of lauwe kookvlak neerlegt, kunt u zware schade aanrichten. • Richt de handvaten van de pannen altijd naar de binnenzijde van de kookplaat zodat u er niet per ongeluk tegenaan stoot. • Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar altijd door de stekker beet te pakken. • Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact zit. • Mededeling voor dragers van een pacemaker of een ander actief ingeplant medisch apparaat: De kookplaat voldoet aan alle geldende normen betreffende elektromagnetische storing. dit product is aldus in volkomen overeenstemming met de voorschriften van de wet (richtlijn 89/336/ EEG). [. . . ] Ein kurzer Druck auf die Taste genügt, die über der Taste befindliche Kontrollleuchte leuchtet auf, und die Schaltelemente werden gesperrt gesperrt. Um die Heizleistung zu ändern, oder den Garvorgang zu unterbrechen, müssen die Schaltelemente freigegeben werden: Drücken Sie die Taste für einige Sekunden; die Kontrollleuchte erlischt, die Schaltelemente werden freigegeben . programmierung einer Garzeit Sämtliche Kochzonen können für eine Garzeit von 1 – 99 Minuten programmiert werden. Verfahren Sie hierzu wie folgt: • Stellen Sie über die Tasten “+” und “-” die für die Kochzone/Kochzonen gewünschte Leistungsstufe ein. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT KBT 6424 DO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT KBT 6424 DO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag