Gebruiksaanwijzing HOTPOINT IFK 89PXHA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT IFK 89PXHA. Wij hopen dat dit HOTPOINT IFK 89PXHA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT IFK 89PXHA te teleladen.


HOTPOINT IFK 89PXHA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT IFK 89PXHA (10753 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT IFK 89PXHA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FK 89 P X/HA S IFK 89PXHA Türkçe Kullanım talimatları FIRIN İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Uyarı, 3 Teknik Servis, 5 Cihazın tanıtımı, 6 Cihazın tanıtımı, 7 Montaj, 25 Başlatma ve kullanım, 27 Programlar, 27 Önlemler ve tavsiyeler, 30 Servis ve bakım, 31 Arızalar ve çözümler, 32 Deutsch Polski Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis Bedienungsanleitung, 1 Hinweise, 2 Kundendienst, 5 Beschreibung Ihres Gerätes, 6 Beschreibung Ihres Gerätes, 7 Installation, 9 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 11 Programme, 11 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 14 Reinigung und Pflege, 15 Störungen und Abhilfe, 16 Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Ostrzezenia, 3 Serwis Techniczny, 5 Opis urządzenia, 6 Opis urządzenia, 8 Instalacja, 33 Uruchomienie i użytkowanie, 35 Programy, 35 Zalecenia i środki ostrożności, 38 Konserwacja i utrzymanie, 39 Anomalie i środki zaradcze, 40 Nederlands Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, 1 Belangrijk, 2 Service, 5 Beschrijving van het apparaat, 6 Beschrijving van het apparaat, 7 Het installeren, 17 Starten en gebruik, 19 Programma’s, 19 Voorzorgsmaatregelen en advies, 22 Onderhoud en verzorging, 23 Storingen en oplossingen, 24 Hinweise ZUR BEACHTUNG: Bei Gebrauch wird dieses Gerät und alle zugänglichen Teile sehr heiß. Belangrijk PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. [. . . ] Op deze manier kunnen alle gerechten een optimaal kookresultaat bereiken. Deze kan handmatig worden aangepast, en naar wens worden ingesteld tussen de 40°C en de 250°C. Programma TRADITIONELE OVEN Met deze traditionele kookwijze is het beter een enkel rooster te gebruiken: met meerdere roosters riskeert u een slechte temperatuursverspreiding. Programma MULTILEVEL Aangezien de warmte in de hele oven constant is, zorgt de lucht dat de gerechten op gelijkmatige wijze gekookt en gebakken worden. Programma BARBECUE Als u aan de knop THERMOSTAAT draait, geeft het display niveaus van stroomsterkte weer die gaan van een minimum van 50% tot een maximum van 100%. Het koken onder de grill is vooral aan te raden voor gerechten die een hoge en directe temperatuur aan de buitenkant nodig hebben. Programma GRATINEREN Hiermee wordt de rechtstreekse bovenhitte van de grill gecombineerd met de circulatie van de lucht in de oven. Eventueel verbranden van de buitenkant wordt zo vermeden; de warmte dringt gemakkelijker door naar de binnenkant. Programma PIZZA OVEN Met deze combinatie wordt de oven snel warm dankzij het aanzienlijke vermogen dat voornamelijk van onderaf komt. indien u meerdere roosters tegelijk gebruikt moet u de gerechten halverwege de kooktijd omwisselen. Programma GEBAK OVEN Deze functie is aanbevolen voor het bakken van fijne gerechten (bijvoorbeeld taarten die moeten rijzen) en kleine gerechten die u op 3 roosters tegelijkertijd wilt koken. Programma FAST COOKING Bij dit programma wordt de oven niet voorverwarmd. Dit programma is vooral geschikt voor het snel koken van kant en klare gerechten (diepvriesproducten en voorgekookte gerechten). Programma RIJZEN De oven bereikt en behoudt een temperatuur van 40°C onafhankelijk van de stand van de knop THERMOSTAAT. Dit programma is ideaal voor het rijzen van beslag dat bakkersgist bevat. Als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de bereiding en klinkt een geluidssignaal. Het programmeren van het einde van een bereiding is alleen mogelijk nadat u een kookduur heeft geselecteerd. Druk daarna op de toets otdat het symbool en de twee cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 3. Draai aan de knop INSTELLEN TIJDEN richting de “ ” en de “ ” om de uren in te stellen; 4. Druk nogmaals op de toets totdat de andere twee cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 5. Draai aan de knop INSTELLEN TIJDEN richting de “ ” en de “ ” om de minuten in te stellen; 6. Als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de bereiding en klinkt een geluidssignaal. [. . . ] Door middel van knop INSTELLEN TIJDEN kunt u het gewenste reinigingsniveau kiezen met een vooringestelde en niet wijzigbare tijdsduur: 1. Pak de deur aan de zijkanten beet en sluit hem langzaam, maar niet helemaal. Trek dan de deur naar u toe en haal hem uit zijn voegen (zie afbeelding). Zet de deur weer op zijn plaats door deze handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT IFK 89PXHA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT IFK 89PXHA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag