Gebruiksaanwijzing HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA te teleladen.


HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21327 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Het vertrek moet over voldoende ventilatie beschikken als de afzuigkap tegelijk met andere apparaten wordt gebruikt die gas of andere brandstoffen verbranden. Het is belangrijk dat u deze handleiding bewaart zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen. Wanneer u het apparaat verkoopt, weggeeft of wanneer u verhuist, moet u niet vergeten de handleiding bij het apparaat te doen. Lees de aanwijzingen aandachtig: er staat belangrijke informatie in betreffende installatie, gebruik en veiligheid. [. . . ] Als de kap niet over een stekker beschikt (directe aansluiting op het elektriciteitsnet), of als de stekker niet makkelijk bereikbaar is, dient u een geschikte tweepolige schakelaar te monteren die de volledige uitschakeling van het lichtnet waarborgt in overspanningscategorie III omstandigheden, overeenkomstig de installatieregels. Luchtafvoer (voor de afzuigversies) Sluit de kap aan op de buizen en de afvoeropeningen in de wand, die een diameter moeten hebben die gelijk is aan de luchtafvoer (verbindingsflens). Het gebruik van buizen en afvoeropeningen met een kleinere diameter zal een verminderd afzuigvermogen als gevolg hebben en een aanzienlijke toename van het geluid. Het materiaal waarmee de leiding is gemaakt moet door de wet zijn goedgekeurd. Sluit de kap nooit aan op afvoerbuizen waar rook wordt afgevoerd geproduceerd door verbranding (boilers, open haarden, kachels, etc. Zorg dat er in het vertrek ventilatieopeningen zijn om te voorkomen dat de kap een negatieve druk creëert (die nooit de 0, 04 mbar mag overschrijden). Het bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af wanneer deze normen niet worden gehandhaafd. om de kap in de filterversie te gebruiken dient u de speciale ACCESSOIREKIT te installeren. Opmerking:Indien bijgeleverd kan het zijn dat het aanvullende filtersysteem met actieve kool al op de kap is geïnstalleerd. De kappen zijn conform aan de volgende EG-Richtlijnen: • “Low voltage” Directive 2006/95/EC (12-12-2006) • “EMC” Directive 2004/108/EC (15-12-2004) * Slechts op enkele modellen aanwezig 51 NL CHIMNEY bediening Modellen met mechanische bedieningsknoppen HNC 9. 6 AMI X/HA Signalering vet- en geurfilter Als het symbool naast de eerste snelheid T2 knippert betekent het dat het vetfilter vol is. Als het symbool naast de tweede snelheid T3 knippert betekent het dat het geurfilter vol is. Om de teller van het filter te resetten: Als de kap aan is, moet u drie seconden op T5 drukken. De led die de waarschuwing aangeeft zal driemaal knipperen en daarna terugkeren naar de normale werkingsweergave. als beide filterwaarschuwingen tegelijk worden gesignaleerd , dient u de resethandeling te herhalen. Configuratie van de afzuigkap: Om de gewenste werking van de afzuigkap te configureren, drukt u, terwijl het apparaat uitstaat, circa 6 seconden op T5. De symbolen T2 of T3 zullen aangaan, om het type installatie aan te geven: T2 afzuigversie, T3 filterversie. Het is mogelijk het type installatie te wijzigen door meerdere keren op de T5 toets te drukken. Om de nieuwe configuratie op te slaan dient u eenmaal op de toets T1 te drukken. T1 T2 T3 T4 T5 T1 Reset motor Als u op de knop drukt terwijl de afzuigkap aan is, gaat deze over naar de OFF stand. 8 ABI X/HA B Modellen met Soft Button bedieningsknoppen + Display (Slechts op enkele modellen aanwezig) B T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 Reset motor Als u op de knop drukt terwijl de afzuigkap uit is, zal de eerste snelheid worden ingesteld. Als u op de knop drukt terwijl de afzuigkap aan is, gaat deze over naar de OFF stand. [. . . ] Elektrische kabel Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze, om elk risico te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant of door de technische servicedienst. aFVALVERWIJDERING Dit apparaat is conform de Europese Richtlijn 2012/19/ EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat correct wordt verwijderd, werkt de gebruiker mee aan het voorkomen van potentiële negatieve consequenties voor de omgeving en de gezondheid. Als de afzuigkap niet werkt: Controleer of: • er geen stroomonderbreking is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT HNC 9.7 AB X/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag