Gebruiksaanwijzing HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA te teleladen.


HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3474 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 Nederland NL PAS OP PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Deze functie onderbreekt de bereiding niet en is onafhankelijk van het gebruik van de oven. Hij dient er uitsluitend voor een geluidssignaal te laten horen als de ingestelde minuten zijn verstreken. Druk meerdere malen op de toets totdat het symbool en de drie cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 2. Druk op de toetsen “+” en “-” om de gewenste tijd in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Nu verschijnt het terugtellen, aan het einde waarvan u een geluidssignaal zult horen. De programmering is alleen mogelijk wanneer een kookprogramma is geselecteerd. Druk meerdere malen op de toets totdat het en de drie cijfers op het DISPLAY symbool beginnen te knipperen; B E LANGRIJK!De oven is uitgerust met een blokkeringssysteem voor de grill dat het mogelijk maakt om de gril naar buiten te trekken zonder dat deze buiten de oven komt(1). Om de grill volledig te verwijderen, de grill aan de voorkant optillen en naar buiten trekken, zoals op de tekening afgebeeld is (2). 63 Kookplaat Type kookplaten Bij de oven hoort een kookplaat die samengesteld kan zijn uit twee verschillende verwarmingselementen: elektrische kookplaten van gietijzer (zEA =BbAAl@EnC ) of glaskeramische kookplaten die zowel traditioneel kunnen zijn (zEA =BbAAl@EnC ) als verlengbaar (zEA =BbAAl@EnC !Aangeraden stroomsterktes voor verschillend gebruik: Pos 0 1 2 O p w a r m e n vlo e is to ffe n 3 4 V la e n s a u s e n 5 6 A a n d e ko o k b r e n g e n 7 A A A B S t ra lin g s p la a t U it B o te r, ch o c o la d e s m e lte n NL afbeelding 1 8 B ra a d s tu k ke n 9 10 G r o o t s to o fv le e s 11 12 B a k ke n In sc h a ke lin g va n b e id e ko o k zo n e s afbeelding 2 A C A afbeelding 3 B C A Aanzetten kookplaat glaskeramiek Traditioneel kookgedeelte De traditionele straalelementen (A) zijn gemaakt van cirkelvormige verwarmingselementen die pas zo’n tiental seconden na ontsteking rood worden. Ieder kookgedeelte heeft zijn eigen bedieningsknop waarmee u 12 verschillende temperaturen kunt kiezen, met een minimumwaarde van 1 tot een maximumwaarde van 12. Door middel van de bedieningsknop kunt u kiezen tussen twee stroomsterktes; deze gaan beide van een minimumwaarde van 1 tot een maximumwaarde van 12: • door de knop met de klok mee te draaien van 1 naar 12 stelt u een lagere stroomsterkte in. • door de knop te draaien tot aan het einde()), te herkennen aan een lichte klik, stelt u de maximum stroomsterkte in, die geregeld kan worden tussen 12 en 1 door de knop tegen de klok in te draaien. Om de minimum stroomsterkte weer in te stellen, moet u de knop weer op stand 0 terugbrengen. In het geval van dubbele kookgedeeltes, zal het eerste deel van de draaiing het kleinere (binnenste) kookgedeelte activeren. Om zowel het binnenste als het buitenste gedeelte te activeren moet u de knop tot aan het einde doordraaien ()) en een stroomsterkte kiezen tussen 12 en 1. Controlelampjes resterende warmte * De warmtecontrolelampjes (C) geven aan dat het betreffende kookgedeelte warmer is dan 60°C, ook nadat het verwarmingselement is uitgeschakeld. De lijm die gebruikt is voor de afdichtingen laat wat vetvlekjes achter op het glas. Voordat u de kookplaat gebruikt, raden wij u aan de vlekken te verwijderen met een niet-schurend schoonmaakmiddel. [. . . ] Grill • Schieben Sie den Grillrost in die Position 3 oder 4 ein und geben Sie die zu garenden Speisen in die Mitte des Grillrostes. Mit den Tasten “+” und “-” wird die gewünschte Dauer eingestellt; wenn sie gedrückt gehalten werden, wird der Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die Einstellung zu vereinfachen. Oder drücken Sie erneut die um die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie dann die Taste DISPLAY das Symbol und die vier DigitAnzeigen blinken; 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT HH 831 ER J IX/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag