Gebruiksaanwijzing HOTPOINT HH 50 ER IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT HH 50 ER IX/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT HH 50 ER IX/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT HH 50 ER IX/HA te teleladen.


HOTPOINT HH 50 ER IX/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2276 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT HH 50 ER IX/HA (1925 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT HH 50 ER IX/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing OVEN Samenvatting NL DE PL Polski, 25 Het installeren, 2-4 Plaatsing Elektrische aansluiting Typeplaatje Algemeen aanzicht Bedieningspaneel De oven starten NL Nederlands, 1 Deutsch, 13 HU Magyar, 37 CZ Cesky, 49 Beschrijving van het apparaat, 5 Starten en gebruik, 6 Programma’s, 7-8 Kookprogramma’s Praktische kooktips Kooktabel HH 50 ER/HA HH 50 ER IX /HA HH 53 ER/HA HH 53 ER IX /HA Kookplaat, 9 Type kookplaat Aanzetten kookplaat glaskeramiek Praktische tips voor het gebruik van de glaskeramische kookplaat De elektronische programmeur, 10 Voorzorgsmaatregelen en advies, 11 Algemene veiligheidsmaatregelen Afvalverwijdering Energiebesparing en milieubesef De elektrische stroom afsluiten Schoonmaken van de oven De ovendeur reinigen Vervangen van het lampje Service Onderhoud en verzorging, 12 Het installeren NL  Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij de oven te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft.  Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. Ventilatie Om een goede ventilatie te kunnen garanderen is het noodzakelijk de achterkant van het meubel te verwijderen. [. . . ] En gaan aan om aan te geven dat De symbolen een programmering is uitgevoerd. Op het DISPLAY verschijnen om de beurt de eindtijd en de duur van de bereiding. Het annuleren van een programmering Het annuleren van een programma: • druk op de toets totdat het symbool van de te annuleren instelling en de cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen. Druk op de toets “-” totdat op het display de cijfers 00:00 verschijnen. €• •• Symbool KLOK Symbool TIMER Toets TOENAME TIJD De klok instellen  U kunt de klok zowel instellen als de oven uit is als wanneer hij aan is, maar alleen als u geen uitgestelde bereiding heeft ingesteld. Druk op de toetsen “+” en “-” om de tijd in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. De timer instellen  Deze functie onderbreekt de bereiding niet en is onafhankelijk van het gebruik van de oven. Hij dient er uitsluitend voor een geluidssignaal te laten horen als de ingestelde minuten zijn verstreken. Druk meerdere malen op de toets totdat het symbool en de drie cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 2. Druk op de toetsen “+” en “-” om de gewenste tijd in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Nu verschijnt het terugtellen, aan het einde waarvan u een geluidssignaal zult horen. De bereiding programmeren  De programmering is alleen mogelijk wanneer een kookprogramma is geselecteerd. 10 Voorzorgsmaatregelen en advies  Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Beschadigd (of barsten) als hij wordt geraakt door een puntig object, bijvoorbeeld door gereedschap. Als dit gebeurt, moet u onmiddellijk het apparaat afsluiten van de elektrische stroom en contact opnemen met de Technische Dienst. Vergeet niet dat de temperatuur in het kookgedeelte aanzienlijk hoog blijft tot minstens 30 minuten nadat het wordt uitgeschakeld. Houdt voorwerpen die kunnen smelten op afstand van de kookplaat, zoals b. Let vooral op plastic of aluminium verpakkingen of folie: als u ze op het nog warme of lauwe kookvlak neerlegt, kunt u een zware schade aanrichten. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen of personen die niet de nodige ervaring of kennis hebben met het apparaat, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of nadat hun is uitgelegd hoe het apparaat werkt. [. . . ] Die Grillfunktion eignet sich ganz besonders für solche Speisen, die eine äußerst hohe Oberhitze verlangen: Rinder- und Kalbssteaks, Entrecôte, Fleischfilet, Hamburger usw. Hierdurch wird ein Verbrennen der Speisenoberflächen verhindert, und die Hitze dringt tiefer in die Speisen ein. Die erweiterbaren Kochzonen, die Doppelkochzone und die Bräterzone (B), besitzen, im Unterschied zu den traditionellen Kochzonen, zwei Heizkreise. Es besteht die Möglichkeit, entweder nur die innere Kochzone oder beide einzuschalten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT HH 50 ER IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT HH 50 ER IX/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag