Gebruiksaanwijzing HOTPOINT H 61.1 IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT H 61.1 IX/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT H 61.1 IX/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT H 61.1 IX/HA te teleladen.


HOTPOINT H 61.1 IX/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2457 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT H 61.1 IX/HA (2681 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT H 61.1 IX/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 IX/HA Kookprogramma’s Praktische kooktips Kooktabel Kookplaat, 9 Type kookplaat Aanzetten kookplaat glaskeramiek Praktische tips voor het gebruik van de glaskeramische kookplaat De elektronische programmeur, 10 Voorzorgsmaatregelen en advies, 11 Algemene veiligheidsmaatregelen Afvalverwijdering Energiebesparing en milieubesef Onderhoud en verzorging, 12 De elektrische stroom afsluiten Schoonmaken van de oven De ovendeur reinigen Vervangen van het lampje Het installeren NL  Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij de oven te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft.  Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. Ventilatie Om een goede ventilatie te kunnen garanderen is het noodzakelijk de achterkant van het meubel te verwijderen. [. . . ] Als de instelling is voltooid verschijnt na 4 seconden op het display de huidige tijd: Functies van de knoppen: H : timer uren, minuten $ : kooktijd % : einde kooktijd ( : handmatig omschakelen ) : instelling tijd achteruit * : instelling tijd vooruit Het gelijkzetten van het klokje Na het aansluiten aan het net of na uitvallen van de stroom knippert op de display 0. 00 Het verschenen woord auto betekent dat de kooktijd en het einde van de kooktijd automatisch geprogrammeerd zijn. als de oven aan is verschijnt het verlichte pannetje m gedurende de gehele kooktijd. U kunt met de knop $ op ieder willekeurig moment de ingestelde kooktijd zien; met de knop % kunt u het einde van de kooktijd zien. Aan het einde van de kooktijd hoort u een geluidssignaal; om dit af te zetten drukt u op een willekeurige knop, behalve op de knoppen ) en *. Onmiddelijke start met vastgestelde kooktijd Door alleen de kooktijd vast in te stellen (punten 1 en 2 van paragraaf “Uitgestelde start met vastgestelde kooktijd”) begint deze onmiddelijk. Het ongedaan maken van een reeds ingesteld programma Druk op de toets $. Laat ze los en stel vervolgens (binnen 4 seconden) met de toetsen ) en * de juiste tijd in. Eventueel verder gelijkzetten kan op twee manieren worden uitgevoerd: 1. Laat hem los en stel vervolgens met de toetsen ) en * de juiste tijd in. Handmatig gebruik van de oven Nadat u de klok gelijk heeft gezet gaat de programmering automatisch in de handmatige positie. Het regelen van de sterkte van het geluidssignaal Nadat u de instellingen van de klok heeft gekozen en bevestigd, kunt u de sterkte van het geluidssignaal regelen met de toets ). Uitgestelde start met vastgestelde kooktijd De kooktijd en het einde van de kooktijd worden ingesteld. Timer Met de timer stelt u een tijd in waarvandaan het terugtellen begint. Deze functie heeft niets te maken met het aan of uitgaan van de oven, hij geeft alleen een geluidssignaal als de tijd verlopen is. Door op de toets H te drukken en hem daarna weer los te laten verschijnt: , Stel de gewenste tijdsduur in met de knoppen * en ) . Laat hem los en stel vervolgens (binnen 4 seconden) met de toetsen ) en * de gewenste duur in. Er verschijnt: Als de tijd is afgelopen hoort u een geluidssignaal, dat kan worden afgezet door op een willekeurige knop te drukken (behalve de knoppen * en )); het symbool H gaat uit. • Als de kooktijd ongedaan wordt gemaakt wordt automatisch ook het einde hiervan ongedaan gemaakt en viceversa. • Bij geprogrammeerd functioneren accepteert de oven geen einde kooktijd die eerder is dan het begin kooktijd dat door het apparaat zelf is gesteld. Na 4 seconden, als de instelling is voltooid, verschijnt wederom de huidige tijd met het symbool m en de tekst “auto” 3. Laat hem los en druk vervolgens op de toetsen * om de gewenste eindtijd van de bereiding in te stellen, bijvoorbeeld 13. [. . . ] BARBECUE • Schieben Sie den Grillrost in die Führung 3 oder 4 ein, und legen Sie die zu garenden Speisen auf die Mitte des Grillrostes. A B Empfohlene Leistungsstufen für die unterschiedlichen Gararten: Leistungsstufe Kochzone 0 1 2 und 3 4 5 6 7 und 8 9 ) Ausgeschaltet Schmelzen von Butter, Schokolade Zum Erhitzen von Flüssigkeiten Für Cremes und Soßen Suppenfleisch Nudeln, Reis Garen bei starker Hitze Fleisch, Fisch, Eier Frittieren Einschalten beider Kochzonen DE Abbildung 1 A A Abbildung 2 A C A Abbildung 3 B C A Praktische Hinweise zum Gebrauch des Glaskeramik-Kochfeldes Der auf die Dichtungen aufgetragene Leim könnte Fettspuren auf dem Glas hinterlassen. Die erweiterbaren Kochzonen, die Doppelkochzone und die Bräterzone (B), besitzen, im Unterschied zu den traditionellen Kochzonen, zwei Heizkreise. Es besteht die Möglichkeit, entweder nur die innere Kochzone oder beide einzuschalten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT H 61.1 IX/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT H 61.1 IX/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag