Gebruiksaanwijzing HOTPOINT FK 83 0 X/HA S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FK 83 0 X/HA S. Wij hopen dat dit HOTPOINT FK 83 0 X/HA S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FK 83 0 X/HA S te teleladen.


HOTPOINT FK 83 0 X/HA S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11990 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT FK 83 0 X/HA S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FK 83 0 X/HA S Français Mode d’emploi FOUR Sommaire Mode d’emploi, 1 Avertissements, 3 Assistance, 6 Description de l’appareil, 8 Description de l’appareil, 10 Installation, 25 Mise en marche et utilisation, 27 Le programmateur électronique, 27 Programmes, 28 Précautions et conseils, 30 Nettoyage et entretien, 31 Italiano Español Istruzioni per l’uso FORNO Sommario Istruzioni per l’uso, 1 Avvertenze, 3 Assistenza, 6 Descrizione dell’apparecchio, 8 Descrizione dell’apparecchio, 10 Installazione, 11 Avvio e utilizzo, 13 Il programmmatore di cottura elettronico, 13 Programmi, 14 Precauzioni e consigli, 16 Manutenzione e cura, 17 Manual de instrucciones HORNO Sumario Manual de instrucciones, 1 Advertencias, 4 Asistencia, 6 Descripción del aparato, 8 Descripción del aparato, 10 Instalación, 32 Puesta en funcionamiento y uso, 34 El programador electrónico, 34 Programas, 35 Precauciones y consejos, 37 Mantenimiento y cuidados, 38 English Portuges Operating Instructions OVEN Contents Operating Instructions, 1 Warnings, 3 Assistance, 6 Description of the appliance, 8 Description of the appliance, 10 Installation, 18 Start-up and use, 20 The electronic programmer, 20 Modes, 21 Precautions and tips, 23 Maintenance and care, 24 Instruções para a utilização FORNO Índice Instruções para a utilização, 1 Advertências, 4 Assistência, 7 Descrição do aparelho, 8 Descrição do aparelho, 10 Instalação, 39 Início e utilização, 41 O programador electrónico, 41 Programas, 42 Precauções e conselhos, 44 Manutenção e cuidados, 45 Deutsch Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis Bedienungsanleitung, 2 Hinweise, 4 Kundendienst, 7 Beschreibung Ihres Gerätes, 9 Beschreibung Ihres Gerätes, 10 Installation, 46 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 48 Der elektronische Garzeitprogrammierer, 48 Programme, 49 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 52 Reinigung und Pflege, 53 Nederlands Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, 2 Belangrijk, 5 Service, 7 Beschrijving van het apparaat, 9 Beschrijving van het apparaat, 10 Het installeren, 54 Starten en gebruik, 56 Elektronische programmering, 56 Programma’s, 57 Voorzorgsmaatregelen en advies, 59 Onderhoud en verzorging, 60 Avvertenze ATTENZIONE: Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l’uso. Gebruik geen schurende producten, noch snijdende metalen spatels om de glazen deur van de oven te reinigen, aangezien deze het oppervlak zouden kunnen krassen, en als gevolg het glas doen verbrijzelen. Gebruik nooit huishoudapparaten met stoom of hoge druk voor het reinigen van de kookplaat. PAS OP: Controleer of het apparaat uit staat voor u de lamp vervangt, om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt. [. . . ] Deze functie onderbreekt de bereiding niet en is onafhankelijk van het gebruik van de oven. Hij dient er uitsluitend voor een geluidssignaal te laten horen als de ingestelde minuten zijn verstreken. Druk meerdere malen op de toets totdat het symbool en de drie cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 2. Druk op de toetsen “ ” en “ ” om de gewenste tijd in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Nu verschijnt het terugtellen, aan het einde waarvan u een geluidssignaal zult horen. De programmering is alleen mogelijk wanneer een kookprogramma is geselecteerd. Druk meerdere malen op de toets totdat het symbool en de drie cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 2. Druk op de toetsen “ ” en “ ” om de gewenste duur in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de bereiding en klinkt een geluidssignaal. Het programmeren van het einde van een bereiding is alleen mogelijk nadat u een kookduur heeft geselecteerd. Druk daarna op de toets totdat het symbool en de vier cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 3. Druk op de toetsen “ ” en “ ” om het einde van de bereiding in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de bereiding en klinkt een geluidssignaal. En gaan aan om aan te geven dat een programmering De symbolen is uitgevoerd. Op het DISPLAY verschijnen om de beurt de eindtijd en de duur van de bereiding. Het annuleren van een programmering Het annuleren van een programma: • druk op de toets totdat het symbool van de te annuleren instelling en de cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen. Druk op de toets “ ” totdat op het display de cijfers 00:00 verschijnen. Programma FAST COOKING Alle verwarmingselementen gaan aan en de ventilator gaat werken zodat een gelijkmatige en constante warmte wordt gegarandeerd. Dit programma is vooral geschikt voor het snel koken van kant en klare gerechten (diepvriesproducten en voorgekookte gerechten). [. . . ] € Als u een elektriciteitscontract hebt met dal- en piekuren kan de “uitgesteld koken” optie helpen geld te besparen door de bereidingen te verplaatsen naar de goedkopere daluren. Dit product voldoet aan de eisen die gesteld worden door de nieuwe Europese Richtlijn voor energiebesparing van apparaten in de stand-by stand. Afvalverwijdering • Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houd u aan de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden. € De Europese Richtlijn 2012/19/EU over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde afvalstroom. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT FK 83 0 X/HA S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT FK 83 0 X/HA S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag