Gebruiksaanwijzing HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA. Wij hopen dat dit HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA te teleladen.


HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13650 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA (13289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FK 1032E C 0 X/HA Türkçe Kullanım talimatları FIRIN İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Uyarı, 2 Teknik Servis, 4 Cihazın tanıtımı, 6 Cihazın tanıtımı, 7 Montaj, 29 Başlatma ve kullanım, 31 Programlar, 32 Önlemler ve tavsiyeler, 36 Servis ve bakım, 36 Arızalar ve çözümler, 38 Deutsch Polski Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis Bedienungsanleitung, 1 Hinweise, 2 Kundendienst, 4 Beschreibung Ihres Gerätes, 6 Beschreibung Ihres Gerätes, 7 Installation, 9 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 11 Programme, 12 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 16 Reinigung und Pflege, 16 Störungen und Abhilfe, 18 Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Ostrzezenia, 3 Serwis Techniczny, 4 Opis urządzenia, 6 Opis urządzenia, 7 Instalacja, 39 Uruchomienie i użytkowanie, 41 Programy, 42 Zalecenia i środki ostrożności, 46 Konserwacja i utrzymanie, 46 Anomalie i środki zaradcze, 48 Nederlands Iталiиська Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, 1 Belangrijk, 2 Service, 4 Beschrijving van het apparaat, 6 Beschrijving van het apparaat, 7 Het installeren, 19 Starten en gebruik, 21 Programma’s, 22 Voorzorgsmaatregelen en advies, 26 Onderhoud en verzorging, 26 Storingen en oplossingen, 28 Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, 1 Запобіжні з Niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. De reinigings- en onderhoudshandelingen mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht. [. . . ] Eventueel verbranden van de buitenkant wordt zo vermeden; de warmte dringt gemakkelijker door naar de binnenkant. Programma’s LAGE TEMPERATUUR Deze kookfunctie is ideaal voor rijzen, ontdooien, het bereiden van yoghurt, het snel of langzaam opwarmen van gerechten en het langzaam koken van etenswaren op lage temperatuur. Programma PIZZA De bovenste en cirkelvormige verwarmingselementen gaan aan en de ventilator gaat draaien. indien u meerdere roosters tegelijk gebruikt moet u de gerechten halverwege de kooktijd omwisselen. Programma GEBAK Het achterste verwarmingselement gaat aan en de ventilator gaat werken zodat een gelijkmatige, zachte warmte wordt gecreëerd. Dit programma is aanbevolen voor het bakken van fijne gerechten (bijvoorbeeld taarten die moeten rijzen). Programma ECO Het achterste verwarmingselement wordt ingeschakeld en de ventilator begint te werken. Hierdoor wordt een doorlopend en gelijkmatig warmteniveau bereikt in de oven. Dit programma wordt aangewezen voor langzaam verwarmen van etenswaren aan temperaturen tot een maximum van 200°C; het programma is ook geschikt om etenswaren op te warmen en het kookproces te voltooien. Het programma is uitstekend geschikt voor de langzame bereidingen van vlees en vis aangezien het de mogelijkheid biedt uw vlees zachter te maken en gelijktijdig ook energie te besparen. Voor een efficiënter energieverbruik, als Aanwijzers van de resterende warmte Het fornuis is voorzien van een aanwijzer van de resterende warmte. Het ontsteken van de aanwijzer van “resterende warmte” aan dat de oven van binnen nog warm is. De elementen van de aanwijzer gaan een voor een uit als de temperatuur in de oven daalt. Demomodus De oven kan in demomodus werken: alle verwarmingselementen worden uitgeschakeld, maar de bediening blijft actief. , daarna Om de DEMO modus te activeren drukt u even op het symbool tegelijkertijd voor 6 seconden op de symboolen “ ” en “ ” en daarna kort op dhet symbool . u hoort een geluidssignaal en op het display TEMPERATUUR verschijnt “dEon”. Om de demomodus uit te schakelen als de oven uit is, drukt u tegelijkertijd en op het symbool “ ”. U hoort een 3 seconden lang op het symbool geluidssignaal en de tekst “dEoF” verschijnt. Herstellen fabriekswaarden U kunt de oven terugbrengen naar de fabriekswaarden en alle gebruikersinstellingen resetten (klok en persoonlijke bereidingen). Om de oven te resetten schakelt u hem uit, drukt u tegelijkertijd 6 seconden op de toets van . Bij het de eerste handmatige bereiding boven links en op het symbool herstellen van de fabriekswaarden, hoort u een geluidssignaal. Zodra u weer op het symbool drukt, keert u terug naar de eerste ontsteking. [. . . ] Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het reinigen van het apparaat. De ovendeur reinigen Afvalverwijdering • Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houd u aan de plaatselijke normen, zodat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden. € De Europese Richtlijn 2012/19/EU over Vernietiging van Electrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet mogen vernietigd via de normale ongesorteerde Reinig het glas van de deur met een spons en niet schurende producten. Gebruik geen ruwe schurende materialen of scherpe schrapertjes die het oppervlak zouden kunnen krassen waardoor als gevolg het glas zou kunnen barsten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT FK 1032E C 0 X/HA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag