Gebruiksaanwijzing HOTPOINT FH 538 0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FH 538 0. Wij hopen dat dit HOTPOINT FH 538 0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FH 538 0 te teleladen.


HOTPOINT FH 538 0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14594 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT FH 538 0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FH 532 IX/HA S FH 538 (WH)/HA S FHS 536 IX/HA S FHS 538 IX/HA S FH 538 0 (BK)/HA S Français Mode d’emploi FOUR Sommaire Mode d’emploi, 1 Avertissements, 3 Assistance, 7 Description de l’appareil, 9 Description de l’appareil, 11 Installation, 26 Mise en marche et utilisation, 28 Le programmateur électronique, 28 Programmes, 29 Précautions et conseils, 31 Nettoyage et entretien, 31 Italiano Español Istruzioni per l’uso FORNO Sommario Istruzioni per l’uso, 1 Avvertenze, 3 Assistenza, 7 Descrizione dell’apparecchio, 9 Descrizione dell’apparecchio, 11 Installazione, 12 Avvio e utilizzo, 14 Il programmmatore di cottura elettronico, 14 Programmi, 15 Precauzioni e consigli, 17 Manutenzione e cura, 17 Manual de instrucciones HORNO Sumario Manual de instrucciones, 1 Advertencias, 4 Asistencia, 7 Descripción del aparato, 9 Descripción del aparato, 11 Instalación, 33 Puesta en funcionamiento y uso, 35 El programador electrónico, 35 Programas, 36 Precauciones y consejos, 38 Mantenimiento y cuidados, 38 English Portuges Operating Instructions OVEN Contents Operating Instructions, 1 Warnings, 3 Assistance, 7 Description of the appliance, 9 Description of the appliance, 11 Installation, 19 Start-up and use, 21 The electronic programmer, 21 Cooking modes, 22 Precautions and tips, 24 Maintenance and care, 24 Instruções para a utilização FORNO Índice Instruções para a utilização, 1 Advertências, 4 Assistência, 8 Descrição do aparelho, 9 Descrição do aparelho, 11 Instalação, 40 Início e utilização, 42 O programador electrónico, 42 Programas, 43 Precauções e conselhos, 45 Manutenção e cuidados, 45 Deutsch Polski Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis Bedienungsanleitung, 2 Hinweise, 5 Kundendienst, 8 Beschreibung Ihres Gerätes, 10 Beschreibung Ihres Gerätes, 11 Installation, 47 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 49 Der elektronische Garzeitprogrammierer, 49 Programme, 50 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 52 Reinigung und Pflege, 52 Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, 2 Ostrzezenia, 6 Serwis Techniczny, 8 Opis urządzenia, 10 Opis urządzenia, 11 Instalacja, 68 Uruchomienie i użytkowanie, 70 Programator elektroniczny, 70 Programy, 71 Zalecenia i środki ostrożności, 73 Konserwacja i utrzymanie, 73 Nederlands Gebruiksaanwijzing OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, 2 Belangrijk, 5 Service, 8 Beschrijving van het apparaat, 10 Beschrijving van het apparaat, 11 Het installeren, 54 Starten en gebruik, 56 Elektronische programmering, 56 Programma’s, 57 Voorzorgsmaatregelen en advies, 59 Onderhoud en verzorging, 59 Română Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar Instrucţiuni de folosire, 2 Avertizări, 5 Asistenţă, 8 Descrierea aparatului, 10 Descrierea aparatului, 11 Instalare, 61 Pornire şi utilizare, 63 Programator de coacere electronic, 63 Programe, 64 Măsuri de precauţie şi recomandări, 66 Întreţinerea şi îngrijirea aparatului, 66 Avvertenze ATTENZIONE: Questo apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l’uso. Niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] Ventilator Teneinde de hitte aan de buitenkant van de oven te beperken, zijn enkele modellen voorzien van een ventilator. Hierdoor ontstaat een luchtstroom die tussen het bedieningspaneel en de ovendeur naar buiten komt. Aan het einde van de kooktijd blijft de ventilator draaien totdat de oven voldoende is afgekoeld. Ovenverlichting Deze gaat werken door de knop PROGRAMMA’S op aan wanneer u een kookprogramma selecteert. Deze functie onderbreekt de bereiding niet en is onafhankelijk van het gebruik van de oven. Hij dient er uitsluitend voor een geluidssignaal te laten horen als de ingestelde minuten zijn verstreken. Druk meerdere malen op de toets totdat het symbool en de drie cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 2. Druk op de toetsen “ ” en “ ” om de gewenste tijd in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Nu verschijnt het terugtellen, aan het einde waarvan u een geluidssignaal zult horen. De programmering is alleen mogelijk wanneer een kookprogramma is geselecteerd. Druk meerdere malen op de toets totdat het symbool en de drie cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 2. Druk op de toetsen “ ” en “ ” om de gewenste duur in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. Als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de bereiding en klinkt een geluidssignaal. Het programmeren van het einde van een bereiding is alleen mogelijk nadat u een kookduur heeft geselecteerd. Druk daarna op de toets totdat het symbool en de vier cijfers op het DISPLAY beginnen te knipperen; 3. Druk op de toetsen “ ” en “ ” om het einde van de bereiding in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen. Wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets om de instelling te bevestigen. elektronische programmering DISPLAY Symbool EINDE BEREIDING Symbool DUUR Toets AFNAME TIJD Toets INSTELLEN TIJD •• •• Symbool KLOK Symbool TIMER Toets TOENAME TIJD 56 5. Als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de bereiding en klinkt een geluidssignaal. En gaan aan om aan te geven dat een programmering De symbolen is uitgevoerd. [. . . ] Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. Schoonmaken van het apparaat • De buitenkant, dus zowel het email en het roestvrij staal als de rubberen afdichtingen, kunnen met een spons en een neutrale zeep worden afgenomen. Als de vlekken moeilijk te verwijderen zijn, kunt u een speciaal reinigingsmiddel gebruiken. € De binnenkant van de oven kunt u het beste direct na gebruik schoonmaken, als hij nog lauw is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT FH 538 0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT FH 538 0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag