Gebruiksaanwijzing HOTPOINT FDD 9640B EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FDD 9640B EU. Wij hopen dat dit HOTPOINT FDD 9640B EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT FDD 9640B EU te teleladen.


HOTPOINT FDD 9640B EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4495 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT FDD 9640B EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Eine präzise Nivellierung verleiht dem Gerät die erforderliche Stabilität, durch die Vibrationen, Betriebsgeräusche und ein Verrücken des Gerätes vermieden werden. Verwenden Sie die Schläuche, die mit dem Gerät geliefert wurden. Trocken: die kleinere Ladung (3kg) muss mit der Trockenstufe „EXTRA“ getrocknet werden und soll aus 3 Bettlaken, 2 Kissenbezug und 1 Handtuch bestehen; die Ladung mit der restlichen Wäsche muss mit der Trockenstufe „EXTRA“ getrocknet werden. Pflege der Gerätetür und Trommel • Lassen Sie die Gerätetür stets leicht offen stehen, um die Bildung unangenehmer Gerüche zu vermeiden. [. . . ] Toets ON/OFF : druk even op de toets om de wasdroogmachine aan of uit te zetten. Het groene START/PAUSE controlelampje dat langzaam knippert geeft aan dat de wasdroogmachine aanstaat. Om de wasdroogmachine tijdens de wascyclus uit te zetten moet u de toets iets langer, circa 3 seconden, ingedrukt te houden. Als u de toets kort, of per ongeluk indrukt zal de wasdroogmachine niet uitgaan. Als u de wasdroogmachine tijdens de wascyclus uitdoet wordt de cyclus automatisch geannuleerd. toetsen PROGRAMMAKEUZE: voor het instellen van het gewenste programma (zie “Programmatabel”). Toets MY CYCLE: druk op deze toets om de wascyclus en uw persoonlijke instellingen op te slaan. Toets SCHOONMAAK ACTIE : druk op deze toets om de gewenste wasintensiteit te kiezen. : druk op deze toets om de Toets TOETSBLOKKERING : om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren dient u de toets circa 2 seconden lang ingedrukt te houden. Het ontstoken symbool geeft aan dat het bedieningspaneel geblokkeerd is. Op deze manier kunt u voorkomen dat er ongewilde wijzigingen aan de programma’s worden aangebracht, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van kinderen. om de blokkering van het bedieningspaneel te deactiveren dient u de toets circa 2 seconden lang ingedrukt te houden. Toets UITGESTELDE START : druk hierop om een uitgestelde start van het gekozen programma in te stellen. Toets met controlelampje START/PAUSE: als het groene controlelampje langzaam knippert, moet u op de toets drukken om de wascyclus te starten. Als u de wascyclus wilt PAUSEren drukt u nogmaals op de toets; het controlelampje wordt oranje en gaat knipperen. Stand- by modus Deze wasdroogmachine beschikt, in overeenkomst met de nieuwe normen betreffende de energiebesparing, over een systeem wat het apparaat automatisch na 30 minuten uitschakelt (stand-by) indien men het niet gebruikt. Druk kort op de ON/OFF toets en wacht tot de wasdroogmachine weer aangaat. Gebruik in off-mode: 0, 5 W Gebruik in Left-on: 8 W : voor het instellen van de gewenste Toets TEMPERATUUR : druk hierop om de temperatuur te verlagen: de waarde wordt op het display aangegeven. 42 Display Z B A NL X D C E Y F Het display is nodig om de wasdroogmachine te programmeren en geeft meerdere soorten informatie. In de twee bovenste vakken A en B verschijnen het geselecteerde was- of droogprogramma, de lopende wasfase (het droogniveau of de geselecteerde droogtijd) en alle aanwijzingen met betrekking tot het verloop van het wasprogramma. In het vak C verschijnt de resterende tijd tot het einde van de wascyclus. Indien een UITGESTELDE START is geselecteerd verschijnt de resterende tijd tot aan de start van het geselecteerde wasprogramma. [. . . ] Teneinde een betere distributie van de waslading en een juiste balancering te bereiken raden wij u aan kleine en grote kledingstukken te mengen. Storingen en oplossingen Het kan gebeuren dat de wasdroogmachine niet werkt. Voor u contact opneemt met de Servicedienst (zie “Service”) moet u controleren of het niet een storing betreft die u zelf makkelijk kunt verhelpen met behulp van de volgende lijst. nL Storingen: Mogelijke oorzaken / Oplossing: De wasdroogmachine gaat niet aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT FDD 9640B EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT FDD 9640B EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag