Gebruiksaanwijzing HOTPOINT EBYH 20323 F D O3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HOTPOINT EBYH 20323 F D O3. Wij hopen dat dit HOTPOINT EBYH 20323 F D O3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HOTPOINT EBYH 20323 F D O3 te teleladen.


HOTPOINT EBYH 20323 F D O3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8573 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HOTPOINT EBYH 20323 F D O3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wendt u zich nooit tot onbevoegde installateurs en weiger altijd de installatie van niet originele onderdelen. KÜHLZONEN-Display Zeigt die für die Kühlzone eingestellte Temperatur an. Display GEFRIERZONE Zeigt die für die Gefrierzone eingestellte Temperatur an. ON/OFF Het gehele apparaat (zowel koelkast als vriesgedeelte) kan worden ingeschakeld door 2 seconden lang op deze knop te drukken. [. . . ] Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten het snoer en het stopcontact makkelijk te bereiken zijn. Het snoer moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs worden vervangen (zie Service). De fabrikant kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld als deze normen niet worden nageleefd. Gebruik van het display Instellen van de temperaturen: Als het apparaat aan is zullen de display van de koelkast en de vriezer de temperaturen tonen die op dat moment zijn ingesteld. Om ze te wijzigen is het voldoende de toetsen - en + in te drukken van het gedeelte waarvan u de temperatuur wilt aanpassen. Meer in detail: met elke druk op de toetsen wordt de temperatuur verhoogd of verlaagd, en wordt de hoeveelheid koude die binnen de ruimte wordt gegenereerd op een gelijke manier meer of minder. De temperaturen die u in het koelgedeelte kunt selecteren zijn +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, die van de vriezer zijn –18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -23°, -24°, -25° -26°. Als de functie SUPERKOELING wordt geactiveerd, kan de temperatuur van de koelkast niet worden gewijzigd. Als de functie SUPERVRIEZEN wordt geactiveerd, kan de temperatuur van de vriezer niet worden gewijzigd. koelsysteem No Frost Starten en gebruik Het inschakelen van de koel-/vrieskast !Na het transport plaatst u het apparaat verticaal en wacht u ongeveer 3 uur voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. op het display verschijnt de instelling van de temperatuur van +5 , -18. Om de temperatuur te wijzigen is het voldoende om op de toetsen + of - te drukken totdat de gewenste temperatuur bereikt is. de functie I Care kan altijd worden uitgeschakeld door op de knop ON/OFF te drukken. Als u het apparaat nogmaals aanzet zal de functie I Care zijn uitgeschakeld. In vochtige ruimtes kan, als de functie I Care actief is, een lichte condensvorming op de deuren plaatsvinden. als u de functie uitschakelt worden de standaard eigenschappen van het apparaat weer hersteld. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen: - 73/23/EEG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen; - 89/336/EEG van 03/05/89 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen; - 2002/96/CE. Het apparaat reinigen • De buitenkant, de binnenkant en de rubberen afdichtingen kunnen worden schoongemaakt met een lauwe spons en soda of een neutraal schoonmaakmiddel. Na het apparaat te hebben uitgezet en de stroom te hebben afgesloten kunt u dit opzuigen met de lange buis van de stofzuiger, op middelmatig vermogen. Het vermijden van schimmel en vervelende luchtjes • Het apparaat is vervaardigd uit hygiënisch materiaal dat geen luchtjes absorbeert. Teneinde deze eigenschappen te behouden moet u levensmiddelen altijd goed bewaren en afsluiten. [. . . ] € Het apparaat signaleert dat de freezer gevaarlijk warm wordt: u kunt de etenswaren niet meer eten. Om het geluidssignaal uit te zetten de deur open en dicht doen, of één keer op de + en - toetsen van de temperatuurregeling van de vriezer drukken. Druk nogmaals op deze toetsen om de ingestelde waarde op de display van de vriezer te zien verschijnen, schakel de ALARM LED TEMPERATUUR uit en herstel de normale werking. € U heeft een te hoge temperatuur ingesteld (zie Starten en gebruik). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HOTPOINT EBYH 20323 F D O3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HOTPOINT EBYH 20323 F D O3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag